27 jan 2020

Forfaitaire vergoedingen in 2020


De forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk blijft in 2020 dezelfde als in 2019, dus maximum 34,71 euro/dag en een maximum van 1388,40 euro per jaar. 

Alles over vergoedingen

Je kan jongeren op verschillende manieren gaan vergoeden. Als vrijwilligers door middel van een onkostenvergoeding (≠ loon), betaald als jobstudent of via een contract tijdelijke tewerkstelling sociaal-culturele sector (= monitorenstatuut). Oudere medewerkers vanaf 1 januari 2018 binnen het nieuw statuut van de vrijetijdswerker.

www.speelplein.net/vergoedingen