10 dec 2019

Thuis in het jeugdwerk

Door?
JES, Tumult en JINT

Centrale vraag?
Hoe gaan jeugdwerk en jonge nieuwkomers hand in hand?

Kort antwoord?
Outreachend werken, aandacht voor drempels, een warme plek zijn waar je je zorgen even kan vergeten, kansen geven, aandacht voor taal

Waarom relevant voor speelpleinwerk?
Omdat speelpleinwerk een plek is waar nieuwkomers zowel als deelnemer als als animator alle speel- en jeugdwerkkansen moeten krijgen. 

Meer lezen?

www.thuisinhetjeugdwerk.be - www.wereldspelers.be - www.speelplein.net/taalspeler

 


Kick-off netwerk kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten

Door?
het Departement CJM en Bataljong

Centrale vraag?
Hoe maken we werk van kinderrechten in een lokale context?

Kort antwoord?
Geef kinderen en jongeren een stem, voorzie voldoende ruimte voor kinderen en jongeren, werk aan een rechtvaardige samenleving

Waarom relevant voor speelpleinwerk?
Speelpleinwerk maakt actief werk van artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag (recht op vrije tijd).

Meer lezen?

http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be - www.goegespeeld.be

 


Maak tijd vrij

Door?
De Ambrassade

Centrale vraag?
Wat zijn mogelijke duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp?

Kort antwoord?
Als lokaal bestuur of jeugdwerkinitiatief tijd vrij maken om vrije tijd voor jongeren in voorzieningen mogelijk te maken.

Waarom relevant voor speelpleinwerk?
Het speelplein kan een ideale plek zijn voor jongeren om – als deelnemer of als animator – echte vrije tijd te beleven

Meer lezen?

Maak tijd vrij

 

Strips 'maak tijd vrij'

Jonge mensen delen hun verhaal over jeugdwerk en jeugdhulp. Via strips of podcasts krijg je inzicht in hun leefsituatie.

In Form!

Door?
Formaat

Centrale vraag?
Hoe kunnen we samen werken aan ‘open jeugdwerk’?

Kort antwoord?
Er ontstaan nieuwe soorten van jeugdwerk die op dit moment nog niet echt benoemd zijn. Formaat merkt op dat jeugdhuizen andere vormen aannemen en andere activiteiten aanbieden. En hiermee ook over de grenzen van het jeugdhuiswerk of jeugdwerk tout court gaan. Ze zijn op zoek gegaan naar een soort definitie, zonder het effectief te willen definiëren. Op deze studiedag toetsten ze hun hele zoektocht af met de sector en vroegen ze naar partners om mee dit verhaal te schrijven.


Waarom relevant voor speelpleinwerk?
Ook de VDS merkt dat er beweging zit in het speelpleinwerk. Speelpleinen passen hun eigen werkvormen aan of vloeien samen met andere speelinitatieven. Hierdoor zijn ze niet meer ‘zuiver’ speelpleinwerk maar wél ongelooflijk waardevol. We bekijken samen met Formaat wat de term ‘open jeugdwerk’ voor ons kan betekenen en zeker voor onze doelgroep. 

Meer lezen?
Keynote en sfeerverslag 

Jeugdwerk en publieke ruimte

Door?
De Ambrassade

Centrale vraag? 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen en jongeren erkend worden als ruimtegebruikers, maar ook als actoren die mee willen denken aan het ruimtebeleid in hun omgeving?

Kort antwoord?
5 strategiën:

  1. Jongerenblik op publieke ruimte
  2. Brugfiguren als bemiddelaars
  3. Een nieuwe plek
  4. Evenementen, kunst en andere tijdelijke installaties
  5. Luister naar wat beweegt


Waarom relevant voor speelpleinwerk?
Omdat we, bijvoorbeeld met mobiel speelpleinwerk, ook graag spelen in de publieke ruimte

Meer lezen?

Over de 5 strategiën - verslag inspiratiedag