15 okt 2019

Geef je mening, elk antwoord is welkom!

Bevraging voor speelpleinverantwoordelijken.

We schrijven aan een nieuwe beleidsnota voor de overheid (2022 – 2025). Samen met jou gaan we de komende maanden op zoek naar de best mogelijk invulling van ons organisatiedoel: meer en betere speelkansen voor elk kind op het speelplein! We sleutelen aan producten, vorming, dienstverlening, communicatie, maar ook onze visie en missie staan ter discussie. 

Eens in de 4 jaar vragen we speelpleinverantwoordelijken dan ook om deze enquête in te vullen. We beseffen dat de duurtijd +/-60 min. bedraagt, maar je kan gerust vragen overslaan als je niet veel tijd hebt. Elk antwoord is welkom.  De bevraging is anoniem, maar je kan je gegevens achterlaten als je dat wil.

 

Bevraging voor animatoren, partners, externen...

Op maat van animatoren, partnersorganisaties... maakten we een verkorte versie die inzoomt op onze communicatie. (max. 10 min. of veel sneller als je vragen skipt)
Help je mee onze communicatie op scherp zetten?


Bedankt voor je tijd!
We waarderen je bijdrage enorm!! 

Vanwege alle medewerkers
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw


Een nieuwe beleidsnota (2022 - 2025)

De VDS schrijft aan een nieuwe beleidsnota met daarin onze plannen voor 2022-2025. 

Daarbij rekenen we de komende maanden op jouw input. Je volgt het hele proces via speelplein.net/onzebeleidsnota.