19 dec 2017

Pimp je speelplaats 4.0

1 op 3 speelpleinen speelt op een school

Overtuig de directie om samen te investeren in een groene en avontuurlijke speelplaats.
Schrijf je in voor Pimp je speelplaats 4.0!

Maak kans op een cheque van €4000 + begeleiding!Dien voor 19 februari 2018 een project in en maak kans op 4000 euro én begeleiding voor de vergroening van de speelplaats! Tijdens netwerkmomenten doe je inspiratie op van andere scholen en helpt een coach je onder andere bij het uittekenen van een plan en de beplantingskeuze.


Ga vandaag zelf aan de slag!


Zit je met je speelpleinwerking op een schoolspeelplaats en wil je die speelser, groener en avontuurlijker maken? Met Pic2school laat je kinderen, ouders en school mee nadenken en ontwerpen. De Pic2school is een inspraaktool die inspireert, concrete ideeën aanreikt en jong en oud helpt om ruimtelijk te denken, voorbij de speeltoestellen.

Je kan de Pic2school helemaal naar jouw hand zetten, op maat van het speelplaatsproject. Een beknopte handleiding biedt houvast doorheen het proces. Pic2school is een product van onze collega's van Kind & Samenleving.


Waarom kiezen voor een groene, avontuurlijke speelplaats?

WELBEVINDEN

Elk kind/jongere vindt er z'n plek en voelt er zich goed, ook wie minder mobiel is of beperkingen heeft, wie behoefte heeft aan rust en veiligheid, of juist aan actief uitleven.
Meer lezen...

NATUUR

Om tot rust te komen en om vertrouwd te raken en zich verbonden te voelen met onze natuur en haar rijke biodiversiteit. Meer lezen...

GEZONDHEID EN LEEFMILIEU

De speelplaats stimuleert beweging in de buitenlucht, heeft een positieve invloed op het leefmilieu en op zowel fysieke als mentale gezondheid van de gebruikers. Meer lezen...

BETER LEREN

Door vrij spel leren kinderen spontaan en bouwen ze ervaring en risicocompetenties op, maar ook voor diverse lessen biedt de leerrijke buitenruimte vele voordelen. Meer lezen...

DYNAMISCHE OMGEVING

Door participatie van leerlingen, leerkrachten, ouders, onderhoudspersoneel, ... ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Meer lezen...

PEDAGOGISCH PROJECT

De speelplaats draagt de visie en cultuur van de school uit, zoals: open voor ontmoeting, rijk aan variatie, met aandacht voor duurzaamheid, stimuleert beweging en creativiteit, toont ruimte voor verandering en eigen inbreng van de leerlingen. Meer lezen...

KUNST, CREATIVITEIT EN TECHNIEK

De speelplaats kan een openlucht tentoonstellingsruimte zijn, en biedt kansen voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunsten... Meer lezen...

OPEN VOOR EEN BREED EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Multifunctioneel en ruimte-efficiënt, met oog voor de behoeften van de omgeving zoals veilige opvang, (groene) ontmoetingsplek of medegebruik door verenigingen, overheidsdiensten, burgers... Meer lezen...

(eigen) speelplein-infrastructuur

De VDS bundelde alle info rond gebouwen, terrein en beplanting in een handig overzicht onder de noemer '(eigen) speelplein-infrastructuur'.


Onze stempel

Sinds 2014 maakt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) deel uit van het netwerk van Pimp je Speelplaats en schreven we mee aan de toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen.