03 okt 2016

Co-animator in St*rk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en MIEX organiseerden in het voorjaar voor het eerst co-animator voor jongeren met een verstandelijke handicap. St*rk ging een kijkje nemen.St*rk is het magazine van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). St*rk legt de klemtoon op ‘sterke’ inclusieve verhalen van en over mensen met een handicap. Op die manier wil de VAPH haar brede lezerspubliek van personen met een handicap, maar ook familieleden, voorzieningen, begeleiders en andere geïnteresseerden, een betere kijk geven op de participatie van personen met een beperking aan de samenleving.