09 mrt 2010

Zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan het spelen met autobanden?


"Naar aanleiding van de vraag van een ongeruste ouder omtrent de gezondheidsrisico’s voor haar kinderen van autobanden op de speelplaats, vind je hieronder mijn advies vanuit medisch milieukundig, maw gezondheidskundig oogpunt." zegt Dieter Deplancke, medisch milieukundige.

De vraag is ook bij andere diensten afgetoest (oa. FOD productnormering, Toezicht Volksgezondheid, Agentschap LNE dienst MOS en RIVM) en er werd bestaande literatuur geraadpleegd (oa Handboek veiligheid van speelterreinen) bij het opstellen van dit advies.

Officieel advies

"Er is geen instantie die me heeft kunnen bevestigen dat autobanden niet mogen gebruikt worden op speelterreinen. In sommige gevallen wordt het gebruik van banden net aangehaald als materiaal dat in schommels kan gebruikt worden, of als schokdempers bij bv een wip. In het algemeen zie ik vanuit medisch milieukundig oogpunt momenteel dan ook geen probleem in het gebruik van autobanden als spelmateriaal op de speelplaats."


Vanuit medisch milieukundig oogpunt zie ik momenteel geen probleem in het gebruik van autobanden als spelmateriaal

Dieter Deplancke - Medisch Milieukundige bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)


Enkele aandachtspunten

  • Als er banden voorkomen op een speelterrein, of de speelplaats, is het belangrijk dat deze banden niet behandeld zijn. Behandelen van de banden met verf of vernis zou net een meer negatieve invloed kunnen hebben voor de gezondheid. Deze verf of vernis kan namelijk terug los komen en via hand/mond contact door de kinderen worden opgenomen.
  • Verder is het belangrijk dat de banden in redelijke staat zijn. Dit betekent dat de banden volledig zijn, zonder scheuren of grote barsten. Enige afvlakking van banden (meer glad worden), is geen probleem zolang geen andere zaken dan rubber vrij komen te liggen.
  • De banden moeten proper zijn, en er mag geen water in staan. Dit kan vermeden worden door de banden onder een afdak te leggen.
  • Wanneer er buiten gespeeld wordt is handhygiëne nadien altijd heel belangrijk, dus ook als er autobanden op de speelplaats liggen. Kinderen komen met hun handen met heel wat zaken in contact. De kinderen nadien de handen laten wassen moet een evidentie zijn.

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

De Medisch Milieukundige bij het Logo gaat de invloed van milieufactoren op gezondheid na, met als doel adviezen te geven om gezondheidrisico’s ten gevolge van deze milieuverontreiniging of milieufactoren te voorkomen of te beperken. Niet enkel verontreiniging of factoren van het leefmilieu buitenshuis (‘buitenmilieu’) kan onze gezondheid schaden. Ook binnenshuis, het zogenaamde ‘binnenmilieu’, kunnen gezondheidsbedreigende milieufactoren voorkomen. Dit onderscheid wordt ruwweg gemaakt op basis van de locatie van de vervuilingsbron

Meer info op www.gezondheidenmilieu.be

Risico's inschatten en speelkansen creëren


Een speelplein zonder risico's heeft een lage speelwaarde. De wetgeving verbiedt geen risico's, maar vraagt om aanvaardbare risico's aan te bieden. Met een risico-analyse van je speeltoestellen en activiteiten kom je al een eind. VDS ontwikkelde zo'n tool op maat: het risico-speelkans-analyse-instrument. Lees meer...