All inclusive

15/11 - 17/11/2024 - In Lokeren

Via deze stappen vind je het verdiepingsweekend snel op onze inschrijvingspagina.

Verdiepingsweekend inclusie

Het weekend zit vol vormingen die de inclusieve praktijk op je speelplein versterken. Er zijn sessies over kinderen en jongeren met een beperking en sessies over maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Je kiest tussen verschillende sessies, gericht op animatoren of hoofdanimatoren. Er is ook ruimte voor uitwisseling. Inhoud

Vrijdag

19.30u Onthaal, kennismaking en verwachtingen

We leren mekaar wat beter kennen. We luisteren naar je verwachtingen en vertellen wat je mag verwachten. We proberen de twee zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

20.30u Visie op Inclusie

De kijk van VDS op inclusie op het speelplein in een notendop. We spreken wat terminologie af, zodat we elkaar doorheen het weekend goed begrijpen.

21.30u Onderdompelspel

We spelen samen een spel om je op een speelse manier al even onder te dompelen in het thema inclusie. Daarna is er nog een bar waar je een drankje kan drinken. 

Zaterdag

8.30u Maatschappelijke kwetsbaarheid op het speelplein

 Meer info volgt 

 

10.45u Keuze 1: Omgaan met kinderen en jongeren met een beperking / Visie & beleid rond inclusie

Optie 1: Omgaan met kinderen en jongeren met een beperking (voor A)
Hoe ga je als animator best om met kinderen met een beperking op het speelplein? We bekijken die eerst breed en gaan dan dieper in op kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en ADHD.

 

Optie 2: Visie & beleid rond inclusie op je speelplein (voor HA)
Een visie is de start van jullie inclusieverhaal en zorgt voor houvast en antwoorden. Na het volgen van deze sessie kan je aan de slag om met je speelplein een visie rond inclusie te maken.

 

14.00u Keuze 2: Storend gedrag / co-animatoren op je speelplein

Optie 1: Omgaan met storend gedrag (voor A)
Storend gedrag, wat is dat? Is dit hetzelfde voor jou als voor je medebegeleiders? Welke tools kan je gebruiken om conflicten te vermijden of op te lossen? Hoe ga je om met pestgedrag? Welke personen betrek je als een conflict escaleert? Wanneer grijp je in als hoofdanimator? Hoe zit het met je reglement? Veel vragen die tijdens deze vorming beantwoord kunnen worden.

 

Optie 2: Co-animatoren op je speelplein (voor HA)
Meer en meer jongeren met een extra ondersteuningsnood willen co-animator worden op het speelplein. Maar dit roept vaak vragen op: 'Kan dit?', 'Hoe gebeurt dit in de praktijk?', 'Wat zijn mogelijkheden en grenzen?'... Op deze en nog heel wat andere vragen proberen we je in deze sessie antwoorden en handvaten te geven. 

16.00u Doorschuif: Meertaligheid - Haatspraak - Eenvoudige communicatie - Met ouders in gesprek

We brengen op sneltempo 4 thema's aan.

Taalspeler 
Meertaligheid op het speelplein: soms een serieuze uitdaging. In deze sessie krijg je de nodige tips mee om met zo veel mogelijk interactie alle kinderen aan het spelen te krijgen, ongeacht de thuistaal.

Reageren op haatspraak
Het jeugdwerk keurt dan ook elke vorm van haatspraak af. We willen aan iedereen de kans geven om deel te nemen. We geven concrete handvaten om om te gaan met haatspraak op het speelplein. En een goeie manier van reageren als er zich incidenten voor doen.

Eenvoudige communicatie naar ouders 
Net zoals kinderen zijn er ook anderstallige ouders. Hoe zorg je ervoor dat alle ouders begrijpen wat het speelplein is en dat ze ook de mededelingen van je speelplein verstaan? Je krijgt enkele concrete tips. 

In gesprek met Ouders voor Inclusie (onder voorbehoud)
We ontmoeten enkele ouders van kinderen met een beperking die volop gaan voor een inclusieve opvoeding van hun kinderen. Onder het motto 'durf te vragen' kan je alle vragen stellen waar je graag antwoord op had, maar nog niet eerder durfde te vragen.

20.00u TEDtalks

Enkele boeiende sprekers bieden vanuit hun eigen invalshoek inspiratie voor inclusieve speelpleinen. Komen alvast aan bod:

Binnenkort meer hierover 

Zondag

8.30u Keuze 3: Moeilijke gesprekken / De grenzen van je speelplein & netwerken

Moeilijke gesprekken
Hoe spreek je over moeilijke thema's met kinderen en jongeren op je speelplein? In deze sessie krijg je tips om moeilijke gesprekken aan te gaan en moeilijke vragen te beantwoorden. 

De grenzen van je speelplein & netwerken (voor HA)
Mogen wij als speelplein onze grenzen aangeven? En wanneer en hoe doen we dat dan? Samen gaan we op zoek naar de antwoorden. 
Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om samen te werken met andere organisaties uit jouw buurt om de inclusie in jouw werking nog te versterken.

10.00u Inhoudelijke terugblik

We vatten alle vormingen van het voorbije weekend nog eens samen. Zo krijg je ook een zicht op de sessie waar je niet voor gekozen hebt en zit alles weer fris in je hoofd om hierna concreet actie te plannen.

11.00u Actie plannen

Doorheen het weekend zal je ongetwijfeld heel wat nieuwe ideeƫn opdoen. Om die om te zetten tot concrete actie, voorzien we hier wat tijd om te bedenken hoe je er mee aan de slag gaat. Wat wil je bereiken? Wie moet je daarvoor betrekken? Wat zijn mogelijke drempels? We begeleiden alle aanwezige speelpleinwerkingen bij deze denkoefening.

13.30u Evaluatie, opkuis en afscheid

Zijn de verwachtingen van het weekend ingelost? Kunnen we de locatie proper achterlaten? En horen we elkaar later nog?


Het verdiepingsweekend blies onze werkgroep inclusie nieuw leven in
Els, speelpleinverantwoordelijke 'De Piereman'

Praktisch

Wanneer? Vrijdag 15/11/2024 tot zondag 17/11/2024

Waar? Hoogland (De Wingerd), Oude Heerweg 129, Lokeren

Voor wie? Animatoren en hoofdanimatoren van speelpleinwerkingen die actief de deuren open zetten voor kinderen met een beperking en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Ook speelpleinverantwoordelijke zijn welkom.

Kostprijs:

  • 84 euro 'all in' (verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding en verzekering inbegrepen.) 

Via een bewijs van deelname dat je krijgt na het verdiepingsweekend, betalen steden en gemeenten (een deel) van je inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' hoeveel je gemeente terugbetaalt.

Als je het inschrijvingsgeld betaalt, ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.Recht op verhoogde tegemoetkoming?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' korting krijgen op onze cursussen. Zij hebben recht op halve prijs: 42 euro in plaats van 84 euro. Is het bedrag of de betaling toch een probleem? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Programma

Bekijk het tijdsschema van het verdiepingsweekend.

Nog vragen?


In afwachting van nieuwe medewerker externe toegankelijkheid kan je contact opnemen met Bert.

Bert Breugelmans

Coƶrdinator dienstverlening

T 0494 79 09 65