All inclusive

Volgende editie: najaar 2022

Via deze stappen vind je het verdiepingsweekend snel op onze inschrijvingspagina.

Verdiepingsweekend inclusie

Het weekend zit vol vormingen die de inclusieve praktijk op je speelplein versterken. Er zijn sessies over kinderen en jongeren met een beperking en sessies over maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Je kiest tussen verschillende sessies, gericht op animatoren of hoofdanimatoren. Er is ook ruimte voor uitwisseling. Inhoud

Vrijdag

19.30u Onthaal, kennismaking en verwachtingen

We leren mekaar wat beter kennen. We luisteren naar je verwachtingen en vertellen wat je mag verwachten. We proberen de twee zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

20.30u Visie op Inclusie

De kijk van VDS op inclusie op het speelplein in een notendop. We spreken wat terminologie af, zodat we elkaar doorheen het weekend goed begrijpen.

21.30u Filmavond

Naast de bar is er een vrijblijvend aanbod van inspirende filmpjes.

Zaterdag

8.30u Keuze 1: Omgaan met KJB / Mijn rol als HA

optie 1: Omgaan met kinderen en jongeren met een beperking (voor animatoren)

Hoe ga je als animator best om met kinderen met een beperking op het speelplein? We bekijken die eerst breed en gaan dan dieper in op kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en ADHD.

 

optie 2: Mijn rol als hoofdanimator op een inclusief speelplein (voor hoofdanimatoren)

Hoe coach je animatoren rond inclusie? Welke aandachtspunten geef je mee, hoe hou je de motivatie hoog? En hoe kan je het draagvlak voor inclusie vergroten binnen je ploeg?
Zeker wat betreft kinderen met een beperking is het belangrijk om kennis te delen. We bekijken enkele bruikbare manieren om dit te doen. We staan ook eens stil bij welke informatie je deelt en wat je om deontologische redenen beter voor jezelf houdt.

10.45u Keuze 2: Taalspeler / Een divers team

optie 1: Taalspeler (voor A)

Meertaligheid op het speelplein: soms een serieuze uitdaging. In deze sessie krijg je de nodige tips mee om met zo veel mogelijk interactie alle kinderen aan het spelen te krijgen, ongeacht de thuistaal.

 

optie 2: Diversiteit in het team (voor HA)

Na het volgen van deze sessie kan je de diversiteit in je animatoren team en de meerwaarde ervan benoemen. Je kan aan de slag om die diversiteit te verhogen. We vertrekken vanuit het principe dat diverse talenten op diverse manieren kunnen ingezet worden. We halen ook het verhaal van co-animatoren op het speelplein aan als goed voorbeeld.

 

14.00u Keuze 3: Positieve begeleidershouding / Racisme

Een positieve begeleidershouding (voor A)

We starten met een introductie in maatschappelijk kwetsbaarheid. Wat is het? Wat zijn de troeven en uitdagingen van het speelpleinwerk voor kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien?
Spelen met kinderen die extra aandacht nodig hebben kan erg uitdagend lijken voor animatoren met weinig ervaring. Maar met een goeie basishouding kom je al ver. In deze sessie krijg je tips om hieraan te werken. 

 

Omgaan met racisme (voor HA)

Racisme heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het jeugdwerk keurt dan ook elke vorm van racisme af. We willen aan iedereen de kans geven om deel te nemen. We geven concrete handvaten om racisme bespreekbaar te maken op het speelplein. En een goeie manier van reageren als er zich incidenten voor doen.

16.00u #DTV: in dialoog met ouders

We ontmoeten enkele ouders van kinderen met een beperking die volop gaan voor een inclusieve opvoeding van hun kinderen. Onder het motto 'durf te vragen' kan je alle vragen stellen waar je graag antwoord op had, maar nog niet eerder durfde te vragen.

17.00u Doorschuif: visualiseren - gender - thema op vraag

We brengen op sneltempo 3 thema's aan.

 

Visualiseren
Een speelplein met veel visualisatie is een duidelijk speelplein, waar veel kinderen (en animatoren) rust in vinden. Tips, tricks, voorbeelden en nuttige tools.

Gender
We geven wat tips en aandachtspunten mee om van het speelplein een plek te maken waar meer oog is voor gender- en seksuele diversiteit

Thema op vraag
Het laatste onderwerp laten we afhangen van de deelnemers. Zit je met een vraag die zeker aan bod moet komen dit weekend? Dan kan je het nu al .

20.00u TEDtalks

Enkele boeiende sprekers bieden vanuit hun eigen invalshoek inspiratie voor inclusieve speelpleinen. Komen alvast aan bod:

  • Feline is co-animator op het speelplein in Zingem. Ze vertelt haar verhaal.
  • Yana van Jeugdwerk voor Allen stelt hun missie, visie en dienstverlening voor

Zondag

8.30u Keuze 4: Speelaanbod op maat / Werken aan je netwerk

Speelaanbod op maat
Een speelaanbod waarbinnen elk kind echt vakantie kan beleven, dat is waar elk speelplein van droomt. Kinderen met een beperking vormen een extra uitdaging voor die droom. Wij gaan die uitdaging aan! 

Werken aan je netwerk (voor HA)
 We gaan op zoek naar manieren om samen te werken met andere organisaties uit jouw buurt om de inclusie in jouw werking nog te versterken.

10.00u Inhoudelijke terugblik

We vatten alle vormingen van het voorbije weekend nog eens samen. Zo krijg je ook een zicht op de sessie waar je niet voor gekozen hebt en zit alles weer fris in je hoofd om hierna concreet actie te plannen.

11.00u Actie plannen

Doorheen het weekend zal je ongetwijfeld heel wat nieuwe idee├źn opdoen. Om die om te zetten tot concrete actie, voorzien we hier wat tijd om te bedenken hoe je er mee aan de slag gaat. Wat wil je bereiken? Wie moet je daarvoor betrekken? Wat zijn mogelijke drempels? We begeleiden alle aanwezige speelpleinwerkingen bij deze denkoefening.

13.30u Evaluatie, opkuis en afscheid

Zijn de verwachtingen van het weekend ingelost? Kunnen we de locatie proper achterlaten? En horen we elkaar later nog?


Het verdiepingsweekend blies onze werkgroep inclusie nieuw leven in
Els, speelpleinverantwoordelijke 'De Piereman'

Praktisch

Wanneer? te bepalen

Waar? te bepalen.

Voor wie? Animatoren en hoofdanimatoren van speelpleinwerkingen die actief de deuren open zetten voor kinderen met een beperking en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Kostprijs:

  • 70 euro 'all in' (verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding en verzekering inbegrepen.)

Via een bewijs van deelname dat je krijgt op cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van jeinschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' hoeveel je gemeente terugbetaalt.

Als je het inschrijvingsgeld betaalt, ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Recht op verhoogde tegemoetkoming?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' korting krijgen op onze cursussen. Zij hebben recht op halve prijs: 35 in plaats van 70 euro. Is het bedrag of de betaling toch een probleem? Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Programma

Bekijk het tijdsschema van het verdiepingsweekend.

Nog vragen?


Yana Weets
Medewerker Inclusie en Diversiteit

T 015 28 73 90