22 nov 2022

Wij, pestvrij!

Tumult en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) presenteren ‘Wij Pestvrij’, een toolkit én wedstrijd voor jeugdverenigingen en sportclubs. 

'Wij Pestvrij’ bestaat enerzijds uit een toolkit waarmee elke jeugdvereniging of sportclub zelf aan de slag zal kunnen.  De toolkit is op dit moment nog in ontwikkeling. In de loop van 2023 zal deze op de website gratis te downloaden zijn.

Anderzijds bestaat ‘Wij Pestvrij’ uit een wedstrijd waarmee je een begeleid traject en sport- en spelmateriaal kan winnen om de toolkit te implementeren. De ‘Wij Pestvrij’-wedstrijd is er nu al. Zo kunnen we dit voorjaar al met een eerste jeugdvereniging en een eerste sportclub aan de slag! Meer weten en meedoen? Bekijk dan zeker de website van wijpestvrij.be