19 okt 2020

Save the date! - 23/03: studiedag anderstalige nieuwkomers

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen zette de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vanaf maart 2020 in op het begeleiden van anderstalige nieuwkomers richting het speelpleinwerk in West-Vlaanderen. Dit via een traject van animator in het jeugdwerk. Jongeren volgden een cursus, liepen stage op een speelpleinwerking en behaalden zo een erkend attest als animator.

OVER DE STUDIEDAG

Op de studiedag worden opgedane inzichten gedeeld met het speelpleinwerk en het bredere jeugdwerk. Denk aan vormingen, uitwisselingen, maar ook de lancering van enkele producten rond het thema. Dit voor (hoofd)animatoren en verantwoordelijken in het speelpleinwerk en het bredere jeugdwerk).

De studiedag zal doorgaan op dinsdag 23 maart 2021 in het Provinciehuis Boeverbos (Brugge) en/of digitaal, afhankelijk van de actuele situatie. Meer info over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven volgt later.


Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


Meer weten over het project?


Meer info over het project anderstalige nieuwkomers West-Vlaanderen via deze pagina en/of sam@speelplein.net