29 mrt 2021

Hulp nodig deze paasvakantie?

De VDS voorziet permanentie

De paasvakantie is na de zomervakantie het hoogtepunt van het speelpleinjaar. 1 op de 2 speelpleinwerkingen gaat open. 35.000 verschillende kinderen en 4.000 animatoren spelen op volle toeren. Dat is omwille van de coronamaatregelen dit keer anders. Niet tegenstaande blijft 1/4 speelpleinwerk organiseren en schakelt de helft over op een systeem van noodopvang.

Dat daarbij problemen opduiken en dingen niet altijd lopen zoals ze gepland zijn, is onoverkomelijk. Hieronder lees je wie je kan aanspreken en waarvoor. We delen onze infofiche crisiscommunicatie en verwijzen ook nog eens naar de noodprocedure en bijhorende stappenplan wanneer blijkt dat er iemand deze vakantie besmet zou zijn op het speelplein. 


Jouw eerste aanspreekpunt

Jouw lokaal speelpleinondersteuner is het eerste aanspreekpunt tijdens de kantooruren. Ze staan klaar staat voor een tweede opinie, om samen na te denken of naar oplossingen te zoeken. 

 • ANT - 0485 10 89 72 - Simon Knaeps
 • BXL - 0485 71 49 33 - Wauter Temmerman  
 • LIM - 0477 21 47 03 - Kobe Swennen               
 • WVL - 0489 10 86 08 - Daisy Hoste
 • OVL - 0486 94 09 70 - Pieter Verbanck      
 • Gent - 0474 45 99 10 - Nele Merlier
 • Sint-Niklaas - 0477 98 74 84 - Phaedra Van Driessche
 • VBR - 0497 36 93 37 - Tessa Verberckmoes
  (vanaf 13/04 - tot zolang bellen op het vaste nummer)

Ook kan je steeds terecht op het landelijk secretariaat in Mechelen tijdens de kantooruren: 015 28 73 90 – vdsinfo@speelplein.net


ons Noodnummer

-- 0478 39 90 39 (paasvakantie 2021) --  

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis

Bij een ernstig ongeval, (corona)incident of crisis (tijdens en buiten de kantooruren) kan je ons élke vakantie bereiken op het noodnummer. Voor een klankbord, een tweede opinie, ondersteuning (ter plaatse) bij een acute interventie, advies bij (mogelijke) persvragen, crisiscommunicatie... 

Wat kunnen noodsituaties zijn?

 • Een kind of animator blijkt besmet met corona. Wat nu? 
 • Een kind of animator sterft al dan niet op het speelplein (bv. verdronken, ongeluk...)
 • Signalen rond zelfdoding
 • Brand op het speelplein
 • Een voedselvergiftiging
 • Ernstig geval van cyberpesten 
 • Ernstige bedreiging of vechtpartij 
 • Kind blijft achter bij een uitstap of is vermist.
 • ...

Andere belangrijke noodnummers

Print deze pagina en meteen ook alle andere belangrijke noodnummers uit om op te hangen in je animatorenlokaal. 


BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Marjolein Mollet is binnen de VDS het Aanspreekpersoon Integriteit (API). Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en (seksuele) integriteit binnen de VDS of het speelpleinwerk kan rechtstreeks bij haar terecht. Zij luistert naar jouw vraag of verhaal en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Je kan haar bereiken via marjolein@speelplein.net of 0474 53 43 83.

Gezien de VDS veel belang hecht aan lokaal werken, is de vertrouwensband tussen de speelpleinen en onze lokale speelpleinondersteuners vaak veel groter. Het is dan ook logisch dat zij in de praktijk het eerste aanspreekpunt zullen zijn en in samenspraak met Marjolein het nodige doen. 


Infofiche crisis-communicatie

Een klacht, een ongeval of een incident op het speelplein, we wensen het geen enkel speelplein toe, maar het gebeurt. Welke voorzorgen je ook neemt, een crisis kan overal voorkomen. In deze infofiche overlopen we de belangrijkste stappen bij interventies en bij communicatie. Focus vooral op de inhoud, de praktische gegevens achteraan krijgen richting de zomervakantie een update.


Noodprocedure corona

Wat te doen bij een zieke deelnemer? We baseren ons voorlopig op de meest recente versie, die van de krokusvakantie 2021.

We vatten de belangrijkste zaken kort samen voor je speelplein!

 

 • Elk speelplein duidt een corona-coördinator aan. Dat is iemand die steeds beschikbaar is, op de hoogte is van de maatregelen en communiceert naar animatoren, deelnemers, ouders... 
 • Vermoeden van besmetting: Isolatie, ophalen, meld de ouders dat ze binnen de 24 uur de huisarts telefonisch moeten contacteren, zodat zo nodig een test kan afgenomen worden. De huisarts, niet het speelplein, zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
 • Voor de contactopvolging en het bepalen van de quarantaine is het belangrijk dat men kan bepalen of het om een hoog of laag risico contact gaat. Daarbij ligt de focus op hoog risico contacten. Je blijft aanwezigheidslijsten en het contactlogboek grondig invullen.
 • De coronaverantwoordelijke kan de ouders verwittigen dat iemand ziek naar huis is gegaan en vragen om oog te hebben voor eventuele symptomen bij het eigen kind. Vermijd paniek. Communiceer niet over de identiteit van een zieke of besmette persoon en respecteer de privacy! Het gemeentebestuur wordt in principe automatisch verwittigd bij besmettingen binnen de gemeente, maar het kan geen kwaad om de jeugddienst proactief te informeren, net zoals de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wanneer het gaat om een sterk vermoeden of een bevestigde besmetting.
 • Zieke kinderen en animatoren mogen niet terugkeren tenzij een test werd uitgevoerd, de uitslag negatief was en de ziekteverschijnselen zijn verdwenen. Als de test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is voor het kind en de rest van het speelplein. Je volgt dit advies op! 
 • Wanneer er zich op je speelplein 2 of meer besmettingen met COVID-19 voordoen binnen een periode van 14 dagen, dan spreekt men over een clusteruitbraak. Overleg met het gemeentebestuur welke stappen je best neemt voor jouw speelpleinwerking.

Noodbox voor crisissituaties


De Noodbox is een handig invulbare PDF waarmee je op voorhand nadenkt over mogelijke crisissen op het speelplein, aangepast aan jouw specifieke situatie en aangevuld met tips, telnrs... Op dit moment bevat de Noodbox 6 dossiers.