24 jun 2019

Leuven maakt duidelijk aan ouders wat speelpleinwerk is.

De afgelopen maanden werd er in Leuven heel wat energie geïnvesteerd in een vernieuwde speelpleinvisie en bijhorende poster in aanloop naar de zomervakantie. Nu de visie volledig herschreven en vormgegeven is, gaan ze er persoonlijk mee langs bij partners die ouders vaak doorverwijzen. Op de website communiceren ze de visie rechtstreeks aan de ouders, de poster hangt op bij de speelpleinen als conversatiestarter. 

De aanleiding voor deze actie van de stedelijke jeugddienst van Leuven waren volgende 2 vaststellingen:

  • Vele ouders kennen het speelplein en haar identiteit niet. Wat hoort op een speelplein? Wat niet? Wat wordt verwacht van ouders? Wie begeleidt er de kinderen? …
  • Vele doorverwijzers sturen ouders door naar het speelplein met verkeerde verwachtingen. We zijn geen opvang… Onze begeleiders zijn geen geschoolde krachten, maar vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten…

Uitleggen wat speelplein is


Wat is er typisch aan speelpleinwerk en wat zijn de troeven ervan? Op speelplein.net/sterkmerk bundelde de Vlaamse dienst Speelpleinwerk alle info. Daar lees je ook meer over de campagne die we klaarstomen tegen 2020.