24 apr 2018

Win een voortuin make-over

Speels, groen, avontuurlijk en wij betalen

Hoe zien de voortuintjes in jullie buurt eruit?
Strak, saai, veel stenen, auto’s, doods,…?

Nochtans zouden voortuintjes heel fijne speelplekken kunnen zijn. Voor jongere kinderen is het ideaal om er te spelen met vriendjes, zo vlak bij huis en ouders die een oogje in het zeil kunnen houden. 

Kind & Samenleving en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) zijn op zoek naar een enthousiaste groep gezinnen in de Stad Antwerpen, Regio Mechelen of Provincie Vlaams-Brabant om samen na te denken over een speelse, groenere en kindvriendelijke voortuin. We gaan meteen ook samen met jullie aan de slag om te bouwen, te graven en te spelen met buren en vrienden. 


Kinderen, mama's en papa's mogen mee timmeren, graven en planten.

Wat bieden wij?

2 bewonersgroepen krijgen 3 gratis workshops

Tussen mei en augustus 2018 komen we ter plaatse en bieden wij de winnende enthousiastelingen gratis 3 workshops aan. We bedenken samen met kinderen en ouders ideeën en gaan meteen aan de slag.

Inspiratie en begeleiding

We komen jullie inspireren, stellen mee (basis)materiaal ter beschikking om van start te gaan en helpen plannen maken en uitvoeren. En bovenal: we vragen het aan kinderen zelf, zodat het een écht kindvriendelijke tuin wordt.

De ideale voortuin maken

De uiteindelijke bedoeling is om een model te maken van de ‘ideale’ kindvriendelijke voortuin. Voortuinen die met kinderen zijn bedacht en gemaakt. Daarmee willen we andere bewoners, maar ook ruimtelijk planners ideeën meegeven om tot kindvriendelijkere voortuinen te komen.

Een startbudget van 800 euro

Er is voor de 2 projecten telkens een startersbudget van 800 euro voorzien voor de aankoop van materiaal (bijv. zand, paletten, plantgoed, stenen, boomstammen,…) of de bouw van constructies.

Sinds 2009


Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Een pleidooi voor écht spelen en streeft naar een positief speelklimaat in elke gemeente. Spelende kinderen zijn géén bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden, hebben recht om te spelen in openbare ruimte en ze mee vorm te geven, … ook al maken sommigen het hen knap lastig!