26 sep 2016

VDS lanceert definitie speelpleinwerk

In het laatste nummer van het magazine Pit. lanceert de VDS zijn basisdefinitie speelpleinwerk. Vijf kenmerken die je ongetwijfeld zal (h)erkennen, vormen sinds juni de definitie: 

Speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het jeugdwerk.
Een speelpleinwerking heeft alle volgende kenmerken:  

  1. Spelen als hoofddoel
  2. Kinderen als doelgroep: kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners
  3. Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking
  4. Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen
  5. Is actief in de vakantie(s), in regel zonder overnachting voor de deelnemers

Werkingen die niet aan de definitie voldoen, zijn in de ogen van de VDS geen speelpleinwerkingen.

De definitie als ondergrens

De definitie vat de basis samen van speelpleinwerk. Werkingen die niet aan de definitie voldoen, zijn in de ogen van de VDS geen speelpleinwerkingen. Anderzijds legt ze geen beperkingen op. De definitie laat speelruimte voor lokale experimenten en innovatie. De sterkte van het hedendaagse speelpleinwerk zit net in het experimenteren met andere doelgroepen, nieuwe speelmogelijkheden, speelinfrastructuur, aanbod, mengvormen, samenwerking… Ze prikkelen anderen en liggen vaak aan de basis van vernieuwing binnen de speelpleinsector.

Onze visie als streefdoel!

De definitie is dus een ondergrens, maar de VDS streeft naar meer dan de basis. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om meer en betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind te realiseren. Vanuit die algemene visie vertrekken al onze visieteksten over verschillende onderwerpen: over kinderen en vrije tijd, over spelen, over spelen op een speelplein (een gevoelig verschil!), diversiteit, werken met vrijwilligers, spelen in de stad… Er bestaan dus verschillende visieteksten, er is geen allesomvattende tekst met dé visie van de VDS.

Waarom een definitie?

Door te focussen op deze kenmerken kunnen de VDS en jouw werking het speelpleinwerk verder profileren als een straffe jeugdwerkmethodiek met een sterke eigenheid en duidelijke doelen. Het beantwoordt de vraag: “wat is speelpleinwerk (en wat niet)?”

Door deze grenzen af te bakenen, zorgen we als koepelorganisatie voor een focus: het bepaalt voor wie we er zijn en wat we doen.  Het geeft richting aan de toekomst en het aanbod van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.