Disclaimer

Copyright

De volledige inhoud, inclusief opmaak en downloadbare elementen van deze website zijn eigendom van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verleent de toegang en het gebruik voor interne doeleinden aan alle speelpleinen en andere jeugdinitiatieven. De publicatie ervan door derde partijen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling hoeven te doen.

Alle functionele elementen, het ontwerp en de programmatie van deze website, inclusief gekoppelde applicaties werden ontwikkeld door Functional IT BVBA. De rechten en intellectuele eigendom betreffende deze materialen ligt dan ook bij Functional IT BVBA. Het gebruik ervan door derde partijen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Aansprakelijkheid

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Noch de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, noch Functional IT kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud geplaatst op, het gebruik of misbruik van Speelplein.Net door derde partijen.

Overig

De inhoud van deze disclaimer kan ten allen tijde en zonder mededeling worden gewijzigd.