Cursus ter plaatse (CTP)

Een cursus animator of hoofdanimator bij jou in de gemeente


Je kan bij ons een cursus ter plaatse aanvragen.
Daarbij komen wij met onze kadervormingsexpertise naar jou toe.
In jouw gemeente, bv. op jouw speelplein. 
Op die manier hopen we de drempel voor jongeren te verlagen en sneller deel te nemen aan een geattesteerde cursus in het jeugdwerk.

Heeft jouw gemeente interesse in zo'n cursus ter plaatse?

Vanwaar het idee om cursus ter plaatse aan te bieden?

We krijgen de laatste jaren van heel veel speelpleinverantwoordelijken, deelnemers
en instructoren volgende signalen:

 • Meer en meer modulewerk op scholen legt hypotheek op vakanties en weekends.
  Niet alleen voor deelnemers, ook voor instructoren. 
 • Geëngageerde jongeren voor het speelplein vinden wordt moeilijker.
  Laat staan hen op cursus krijgen. Ze stellen eisen: flexibiliteit is het sleutelwoord wanneer we vandaag praten over jonge animatoren en vrijwilligers om cursussen te begeleiden. 
 • Internaatsverband, afstand, €… zijn voor vele jongeren een drempel.
 • Organisatoren willen een cursus ‘op maat’ > cursisten meteen onderdompelen in ‘hun’ realiteit (locatie, materiaal, afspraken…) en investeren in ‘bonding’. 
 • Het aantal geattesteerde jongeren op het speelplein daalde voor het eerst in de vijfjaarlijkse speelpleinenquête 2021 van 57% (in 2015) naar 53%. 
 • ...

In onze zoektocht naar een antwoord op bovenstaande signalen,
kwam de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk uit bij cursussen ter plaatse. 
De noden van sommige jongeren, deelnemers en begeleiders, stroken niet met onze klassieke cursusformules. Er wordt gewerkt aan een transitie van ons aanbod kadervorming waarbij het doel niet per sé is om meer cursusplaatsen aan te bieden, maar wel om hetzelfde aantal cursusplaatsen op verschillende manieren aan te bieden. We willen zoveel mogelijk jongeren de kans geven om een erkende cursus te volgen en drempels waar het kan weg te werken. 

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met externaatscursussen in Gent, experimenteert de VDS vanaf 2019 met lokale externaatscursussen elders in Vlaanderen (bv. Machelen, Aalst, Middelkerke...). Sinds 2022 willen we iedereen de kans geven om gebruik te maken van die expertise. Elke gemeente of organisatie kan tegen betaling een lokale, erkende cursus aanvragen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Het aanbod is helaas kleiner dan vraag en is beperkt omwille van de draagkracht van stafmedewerkers en vrijwilligers.

Naast cursussen ter plaatse zullen we ook verder met andere vormen van cursus experimenteren: bv. animatorcursus in weekendformule. Uiteraard blijven onze ‘klassieke’ cursussen in internaatsverband ook een belangrijk onderdeel binnen het totale cursusaanbod. 

Aanvragen?

Vraag je cursus ter plaatse aan via ons online formulier. Na jouw aanvraag nemen we contact met je op voor een eerste intakegesprek. Op basis daarvan maken we een planning voor 2024 en 2025.

De deadline om voor 2024-2025 een cursus aan te vragen is 28 oktober 2022.


Een cursus ter plaatse is net als onze andere cursussen een erkende kadervormingscursus en leidt tot een erkend attest.

Wat mag je verwachten?

Wat mag je nu specifiek verwachten van zo'n cursus?

 

 • Een gemeente of organisatie kan tegen betaling een lokale, erkende cursus aanvragen in een externaatsformule (andere formules zijn bespreekbaar) die 6 dagen duurt in een periode die jou interessant lijkt. 
 • Per cursus voorzien we minstens 2 staffers  (1 trekker/cursusgever + 1 cursusgever), deze vullen we verder aan met vrijwilligers. Deze kunnen lokaal van het speelplein zijn en/of VDS-vrijwilligers.
 • Aangezien het om een cursus gaat erkend door de Vlaamse Overheid zijn we wettelijk verplicht de cursus ook open te stellen voor andere deelnemers. Maximaal kunnen er 25 deelnemers mee, daarvan zijn er 15 plaatsen voorbehouden voor de aanvrager. 10 plaatsen kunnen worden opgevuld door andere deelnemers.  
 • Om de cursus te laten doorgaan is een minimum van 15 deelnemers vereist.
 • De VDS voorziet de basis aan speelmateriaal, eigen aan de cursus (trajectboekjes, prints, ...).
 • Samen met de aanvrager bekijken we of er inhoudelijk bepaalde klemtonen gelegd kunnen worden.
  (bv. thema tijdens een keuzesessie, langskomen op cursus, extra cursusuren met eigen inhoud.)  


Bekijk een voorbeeld van het cursusschema tijdens een cursus ter plaatse. 

Nog vragen?

 

Yentl Tobbackx
Verantwoordelijke Dienstverlening


GSM 0496 31 19 18
T 015 28 73 90


Jij zorgt voor

Een cursuslocatie met ...

 • Minstens 2 dagzalen
 • Een buitenlocatie waar gespeeld kan worden
 • Plaats voor materiaalopslag
 • Keuken
 • Eetzaal
 • Basisvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming, sanitair)

Een overnachtingslocatie voor de instructoren ...

 • Dichtbij de cursuslocatie
 • Met slaapplaats voor minstens 5 personen (bedden of plaats voor veldbedden/matjes)
 • Verwarming
 • Douche en toilet

Een kookploeg voor de deelnemers en instructoren. Of eventueel traiteur. 

 • Middagmaal voor deelnemers en instructoren tijdens de cursus.
 • Ontbijt en warm avondmaal voor instructoren.

Materiaal van de werking voor de cursus.


Interesse in CTP?

Omdat onze capaciteit om CTP's te geven, naast onze reguliere cursussen, momenteel nog niet heel erg groot is, beperkt de VDS zich tot 2 CTP's per jaar. Voor 2022 en 2023 ligt al vast waar deze zullen doorgaan. Blijkt dat er meer begeleiders zijn om CTP te begeleiden dan aanvankelijk ingeschat, dan kunnen er mogelijks extra CTP's ingepland worden.

Vanaf 2024 liggen er nog geen nieuwe CTP's vast. Je kan hiervoor dus alvast je aanvraag doen via onderstaande knop. Let wel, een aanvraag leidt niet automatisch tot een effectieve CTP die zal doorgaan.

Van zodra we jouw aanvraag ontvangen, nemen wij contact op voor een intakegesprek. Daarin leren we de concrete wensen en noden beter kennen, geven we meer uitleg over zo'n cursus ter plaatse (historiek, onderlinge afspraken, prijssetting, ...) en beantwoorden we graag je specifieke vragen. Op basis van die gesprekken maken we dan de selectie en planning voor 2 CTP's in 2024 en 2 CTP's in 2025. De deadline om je aanvraag in te dienen is 28 oktober 2022.


Sla gerust de handen in elkaar

Heb je in jouw werking een kleine groep geïnteresseerden, hoor dan gerust eens bij andere jeugdwerkinitiatieven in je buurt om samen een cursus ter plaatse te organiseren. 

 

Niet gevonden wat je zocht?

Vertel ons duidelijk waar je naar op zoek bent. We bekijken samen hoe we je vraag kunnen invullen!