Vormingsdag Zomerindrukken

LEDEN Particulier speelplein- of andere vakantiewerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst €30 Gemeentelijke speelplein- of andere vakantiewerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking €70 NIET-LEDEN Particulier speelplein- of andere vakantiewerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst €50 Gemeentelijke speelplein- of andere vakantiewerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerkinG €100 Je bent geen speelplein- of vakantiewerking €100

-

Deze trefdag gaat door te:

VDS centraalLange Ridderstraat 222800 MECHELEN


Programma

Tijdens de zomermaanden bezoeken onze lokaal speelpleinondersteuners samen zo'n 350 verschillende speelpleinwerkingen in volle actie. In het najaar maken wij de balans op: noden, inzichten, tendenzen, indrukken... We delen erg graag onze bevindingen met jou, delen de inhoud van ons memorandum in primeur in aanloop naar de verkiezingen en gaan daarna samen verder in op enkele actuele thema's om uit te wisselen. 

9u00 – 9u30 Ontvangst met koffie/thee
9u30 – 10u15    Zomerindrukken, cijfers en evolutie (bv. kaartjes, downloads)
10u15 – 11u00 Wat maakt dat los? (Uitwisseling)
11u00 – 11u15 Pauze
11u15 – 12u45 Thema 1 (uitwisseling/vorming/inspiratie)

Gebrek aan (ervaren) (hoofd)animatoren

Discussie met als output mogelijke aanzet scenario’s voor een goede werking met minder (ervaren) (hoofd)animatoren. Aanpassingen in vorming, voorbereiding, speelsysteem, ruimte en materiaal om hiermee om te gaan (cfr. Basisschema).Wat is een kwalitatieve werking? Waar hou je rekening mee om te ‘kunnen’ opengaan bij onvoldoende, ervaren (hoofd)animatoren. Wanneer is goed, goed genoeg? Wat wil je minimum kunnen bieden als werking?


12u45 – 13u30 Lunch
13u30 – 15u00 Thema 2

Dunne lijn tussen jeugdwerk ó jeugdwelzijnswerk
Uitwisseling rond situaties/aanpak rond storend/grensoverschrijdend gedrag uit het leven gegrepen met als mogelijke output aanzet tot bruikbaar handelingskader (alle mogelijke stappen in volgorde tot en met het uitsluiten van kinderen / jongeren.) Hoe organiseren we ons inzake meer ‘rugzakjes’ en hoe trainen we jonge (vaak onervaren) (hoofd)animatoren om hiermee om te gaan. Het behoort niet tot het takenpakket van bv. een speelpleinwerking om signalen te analyseren, gesprekken aan te gaan of effectief hulp te verlenen. Wat wel niet? Hoe baken je die dunne lijn af, of maak je bewust de keuze om deze in elkaar te laten overvloeien.

15u00 – 15u30 Taart/koffieklets + input beleidsnota VDS

 


Locatie en kostprijs

Locatie
De vormingsdag zal doorgaan in onze kantoren te Mechelen, Lange Ridderstraat 22.

Inschrijven
Er is plaats voor 25 deelnemers in onze kantoren, moest het volzet zijn en je wilt toch graag inschrijven zet je dan zeker op de wachtlijst. Als er veel interesse is wijken we uit naar een andere, grotere locatie. 

 

Niet-leden

Leden van de VDS


Particulier speelplein- of andere vakantiewerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst.* 


€50


€30Gemeentelijke speelplein- of andere vakantiewerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking.


€100€70 Je bent geen speelplein- of vakantiewerking 


€100

 

We bezorgen jou een factuur na afloop van deze studiedag.
Een gedrukte brochure, lunch en drank zijn inbegrepen in de prijs.
  

Werk je met bestelbon?
Bezorg ons deze dan ten laatste op de dag zelf
via vdsinfo@speelplein.net of Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen. 


Niet zeker of je lid bent? Of je wil lid worden van onze organisatie? Klik hier

Lees onze annulatie- & algemene voorwaarden.