01 apr 2024

Ramadan en toch volop spelen?!

Wat is de Ramadan?

De ramadan is een heilige maand voor moslims en markeert de periode waarin de profeet Mohammed zijn eerste openbaringen kreeg.
Ramadan is de 9de maand in de islamitische jaarkalender. Tijdens die maand vasten moslims tussen ochtendschemering en zonsondergang. ‘Vasten’ betekent hier: geen eten, drinken of onthouding. Eens de zon ondergaat wordt er een iftar-maaltijd georganiseerd. Vaak met de hele familie en soms zelf met extra vrienden bij. 

Daarnaast worden er ook gebedsmomenten ingelast. Er wordt dan (soms meer dan) 5 keer per dag een gebed gehouden. 

De ramadan-maand kent elk jaar een andere start- en einddatum; gezien hij gebaseerd is op een andere maandkalender. Dit jaar viel hij van zondag 10 maart tot en met dinsdag 9 april. 

Eid-Al-Fitr

De Ramadan eindigt traditioneel met een 'suikerfeest'. De correcte naam is hier Eid-al-fitr. Dit jaar start dit waarschijnlijk dinsdagavond 9 april en duurt 3 dagen.

Het feest kondigt het officiele einde aan van de Ramadan. Alle deelnemers bezoeken dan de moskee voor het speciale gebed voor deze feestdag. En daarna volgt heel wat familiebezoeken. 

Heel wat kinderen of jongeren kunnen deze dag dus ook afwezig zijn op jouw speelplein. 

Ramadan op jouw speelplein?

Niet elk kind of jongere met Noord-afrikaanse, Iraanse, Pakistaanse,... roots is gelovig en volgt de Ramadan. En niet elke moslim heeft zo'n roots. Hetzelfde geldt voor andere geloofstrekkingen, zoals het Christendom.
Geloof is een keuze; ga dus niet zomaar van uit dat iemand wel of niet gelovig is.

Maar het kan dus best zijn dat er ook kinderen en animatoren op jouw speelplein meedoen met de Ramadan. Vanaf de puberteit kunnen ze officieel meedoen. 

Niet eten en drinken, vroeg opstaan en laat gaan slapen,... Dat heeft hoe dan ook invloed op hen. Je kan hier als speelplein rekening mee houden.

Ga samen op zoek naar de beste manier

De Ramadanmaand wordt door elke moslim anders beleefd en ingekleurd. Naast de basisregels, zoals niet eten en drinken, kunnen kinderen en jongeren zichzelf dus extra zaken opleggen; bezinningsmomenten, extra bidden,... 

Ga dus gerust het gesprek aan met de kinderen, hun ouders en de animatoren. 
Welke activiteiten doen ze liever niet of wel mee, omwille van de Ramadan? Het kan zijn dat ze er bijvoorbeeld voor kiezen om deze week niet mee te gaan zwemmen; of liever geen eetactiviteiten begeleiden. 

Bespreek ook waar en wanneer gebedsmomenten kunnen plaatsvinden. Hebben jullie een rustige ruimte waar ze even tot zichzelf kunnen komen? Kan er een lokaaltje vrij worden gemaakt op die specifieke momenten? 

Ploegmomenten kunnen in deze tijden ook wat moeilijker liggen. Sommige animatoren die de Ramadan meedoen, dienen thuis te zijn bij hun familie, andere kiezen er toch voor om wel met de ploeg mee te doen. Ga ook hierover in gesprek zodat de verwachtingen duidelijk zijn. 

Of organiseer samen eens een grote Iftar voor de hele ploeg?! Het voorzien van een lekker stevig ontbijt, de ochtend na eerste dag van de eid-al-fitr, zal zeker ook geapreccieerd worden! 

Ga samen op zoek naar de beste manier om hiervan een fijne periode te maken! 

Meer weten over de Ramadan?

Op de pagina van WatWat kan je meer informatie vinden over de Ramadan! Je leest daar wie er allemaal moet meedoen of om welke redenen je niet mee hoeft te doen. 


Ramadan op cursus

Ook wij gingen aan de slag met de Ramadan op cursus. 
We polsten bij de deelnemers of er jongeren meededen met de Ramadan, zochten naar oplossingen voor gebedsmomenten en de deelname aan Eid-al-fitr (en het effect op de cursusuren die dan eventueel gemist worden) 
Zo weten we, zowel deelnemer als organisator, waar we aan toe zijn. 
Goeie afspraken maken goeie vrienden!