14 mrt 2024

INVESTERINGSSUBSIDIE SECTORALE PRIORITEITEN

Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie sectorale prioriteiten moet je voldoen aan enkele subsidievoorwaarden.   

De belangrijkste voorwaarden zijn:   

 • De subsidieaanvrager is een rechtspersoon zonder winstgevend doel.  
 • Het project ligt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  
 • De overheidsopdracht voor de plaatsing van de werken wordt op zijn vroegst verzonden of gepubliceerd op de datum van de subsidiebeslissing.  
 • De investeringssubsidie bedraagt nooit meer dan 60% van de kosten. Dat wil zeggen dat minstens 40% van de kosten wordt gefinancierd door eigen middelen of middelen van andere overheden of derden.  
 • De organisatie waarvan de culturele of jeugdwerking is gevestigd in de infrastructuur waar de werken plaatsvinden, beschikt over een aantoonbaar beschikkingsrecht voor de infrastructuur dat niet kan eindigen binnen twintig jaar na toekenning van de investeringssubsidie.  
 • Projecten met een gevraagd subsidiebedrag lager dan 150.000 euro zijn geen jeugdverblijven of hostels met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen, of in aanloop naar een erkenning bij Toerisme Vlaanderen. 

De sectoriale prioriteiten waarrond er subsidies voor jouw gebouw kunnen gegeven worden zijn

 • duurzaamheid 
 • veiligheid 
 • toegankelijkheid 

De sectorale investeringssubsidies voor één prioriteit of een combinatie van prioriteiten bedragen:  

 • minimaal 10.000 euro voor jeugdinfrastructuur;  
 • minimaal 30.000 euro voor cultuurinfrastructuur;  
 • maximaal 500.000 euro voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

Deadline 1 april!

Lees alles over deze subsidiemogelijkheid op de website van de Vlaamse Overheid. Je vindt daar meer informatie, het reglement en een handleiding