25 jan 2024

Vermijd onroerende voorheffing via jeugdmaps.be

Jeugdmaps.be is een overzicht van alle speel- en jongerenplekken, lokalen en jeugdhuizen in de vorm van een digitale kaart.  

Speelplein- en andere vakantiewerkingen die eigen gronden en gebouwen bezitten, worden via deze kaart automatisch vrijgesteld van onroerende voorheffing. Daarmee bespaar je als speelpleinwerking enkele honderden euro's per jaar.  

Registreer of controleer de gegevens van jouw speelpleinwerking en gebouwen op www.jeugdmaps.be tegen 12 maart 2024, dan ben je automatisch vrijgesteld. 

Meer over jeugdmaps.be?

We leggen het voor je uit op onze webpagina over jeugdmaps.