10 mrt 2023

Voert jouw werking mee actie tegen racisme?

 

Op zondag 19 maart 2023 organiseert Platform 21/03 in heel het land acties tegen racisme, naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme die plaatsvindt op 21 maart.

Daarom roept De Ambrassade vanuit het project Komaf op om deel te nemen aan één van de acties in je buurt. Als jeugdwerk willen we mee onze stem laten horen. We willen tonen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen meetelt op gelijke voet.


Stap mee!  

De stem van het jeugdwerk kan een verschil maken in de strijd tegen ongelijkheid, discriminatie en racisme. Hierbij vertrekken we vanuit een bezorgdheid voor alle kinderen en jongeren.  

Daarom komen we op zondag 19 maart 2023 samen in actie. Laat we met het jeugdwerk meestrijden voor gelijke rechten voor iedereen en voor een plek waar elk kind en elke jongere thuishoort zonder dat die met enige vorm van discriminatie of racisme te maken moet hebben.    

Hoe?  

Neem contact op met de organisatoren van de stad waar je een bepaald engagement wil opnemen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een workshop te organiseren, een optreden op poten te zetten, je in te zetten als ondersteunende partner, enz.    

Je kies zelf wat mogelijk is. 


Meer info?

Meer informatie over de actie vind je op de websites van de Ambrassade en Komaf.