09 jan 2023

Projectsubsidies voor vrijwilligerswerkingen voor jeugd met een handicap


Wat?

De projectsubsidies van de Vlaamse Overheid worden toegekend ter ondersteuning van extra werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking.

Deze extra kosten kunnen ontstaan omdat de werking bijvoorbeeld een nieuw aanbod ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel- of verblijfsmateriaal moet voorzien of omdat de werking speciale accommodatie moet voorzien.

Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit een of meerdere activiteiten en/of een of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal. De subsidie bedraagt maximum € 5.000. 


Voor wie?

Je kunt een aanvraag starten wanneer je vrijwilligersorganisatie op het moment van de aanvraag voldoet aan al deze voorwaarden:

De vrijwilligersorganisatie:

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  • is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
  • is een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag uiterlijk op 1 februari in via de KIOSK-applicatie

Hulp nodig? In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je de projectsubsidie correct kunt aanvragen. 


Meer informatie

Lees heel de projectoproep zeker goed door op de website van de Vlaamse Overheid.