06 nov 2022

Goe Gespeeld! voert actie voor meer jeugdruimte

Elk jaar organiseert het netwerk Goe Gespeeld!, waar VDS voorzitter van is, een actie om actief en avontuurlijk spelen in de kijker te zetten. In 2022 kozen we als thema ‘Spelen in de buurt’ en organiseren we een actie over heel Vlaanderen en Brussel. Deze heeft als doel om kinderen, jongeren en hun organisaties plekken in de aandacht te laten brengen die betekenisvol zijn voor hen en om hierover in gesprek te gaan met lokale beleidsmakers. Daarnaast willen we ook het brede publiek en beleidsmakers confronteren met de problematiek van en de nood aan meer jeugdvriendelijke en duurzame ruimte in Vlaanderen en Brussel.


Op zaterdag en zondag 5 en 6 november organiseerden verschillende (jeugdwerk)organisaties een Goe Gespeeld!-actie, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. We gingen met z'n allen spelen op plekken in onze buurt om zo onder de aandacht te brengen welke plaatsen voor ons belangrijk zijn. Het gaat om plekken waar we elkaar vrij kunnen ontmoeten, waar we samen kunnen spelen, creëren, beleven, zich amuseren. 


De actie van VDS

Ook wij kwamen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op straat om speelruimte te claimen in onze buurt. En die buurt, dat is Mechelen. Daar bevindt zich het centraal kantoor. We brachten speelimpulsen aan in de hele binnenstad. Snuif de speelsfeer op via onderstaande foto's.

Goe Gespeeld!?


Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen. We willen de belangen van spelende kinderen behartigen door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers. Anderzijds is Goe Gespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker ook voor ouders, opvoeders, leiders en animatoren en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen. Goe Gespeeld! zet in op het maatschappelijke debat. Daar laten we niet alleen onze stem, maar ook de stem van elk spelend kind spreken.


HET BELANG VAN SPELEN IN DE BUURT EN RUIMTE OM TE SPELEN

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn, maar die is er steeds minder in ons verstedelijkt land. Er is een grote druk op ruimte en machtsongelijkheid in de publieke ruimte zorgt voor conflicten, overlast en uitsluiting van bepaalde groepen. 

We willen daarom méér vrije, duurzame (en jeugdgerichte) ruimte creëren die zo (on)georganiseerd is dat alle kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven. 

We ijveren voor het principe: Kinderen en jongeren mogen overal zijn en spelen. Zo worden ook zij erkend en gewaardeerd als gebruikers. Op die manier versterken we hun levenskwaliteit en groeien ze op tot actieve burgers, die zich zelfstandig verplaatsen naar betekenisvolle plekken in hun buurt en/of daarbuiten.

“HET IS MET KINDEREN ZOALS MET VOGELS; DUIKEN ZE OVERAL OP IN JE STAD, DAN IS DAT EEN TEKEN DAT JE STAD EEN GEZONDE MENSELIJKE HABITAT IS GEWORDEN.” - TIM GILL