22 sep 2022

Energiegebruik voor jeugdinfrastructuur

De stijgende energieprijzen op gas en elektriciteit baart enorm veel mensen zorgen. Ook voor heel wat jeugdwerkorganisaties (boven)lokaal en Vlaams vormt dit extra problemen. Zo is niet alle jeugdwerkinfrastructuur even goed ge├»soleerd, is de verwarming ondermaats of werkt de elektriciteit niet zoals het moet. Echter kent het jeugdwerk een doorlopende jaarwerking van de zomer tot de winter waardoor heel wat kinderen en jongeren die aan vakanties, activiteiten, workshops, cursussen enzovoort deelnemen in de winter extra aandacht verdienen. Hogere energiefacturen in de winter mogen dus geen parten spelen om een goede werking te blijven garanderen. 

De Ambrassade geeft je in dit artikel verschillende energiebesparende tips om je energiefactuur zo laag mogelijk te houden en verwijzen je door naar verschillende organisaties en instanties met een ondersteuningsaanbod waarbij je te rade kan voor al je energievragen.