31 mrt 2022

Jeugdmaps.be

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor speelpleinen


Jeugdmaps.be is een overzicht van alle speel- en jongerenplekken, lokalen en jeugdhuizen in de vorm van een digitale kaart. 

Speelpleinwerkingen die eigen gronden en gebouwen bezitten, worden via deze kaart automatisch vrijgesteld van onroerende voorheffing. Daarmee bespaar je als speelpleinwerking enkele honderden euro's per jaar.

Registreer of controleer de gegevens van jouw speelpleinwerking en gebouwen op www.jeugdmaps.be tegen 15 april 2022, dan ben je automatisch vrijgesteld

Meer weten?

Meer informatie vind je op de website van Jeugdmaps.be zelf of via de website van De Ambrassade