30 nov 2021

Vermijd als VZW boetes voor UBO register

Tot nu toe was er een gedoogbeleid voor VZW’s die het UBO-register nog niet in orde brachten. Maar nu ontvangen we via partners het bericht dat voor het niet invullen van het UBO register effectief boetes uitgeschreven worden tot 500 euro per bestuurder. En dat willen we jullie graag besparen.

Wat is het UBO-register?

In de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme riep de FOD Financiën het UBO register in het leven. Hieruit moet voor elke VZW duidelijk worden wie de uiteindelijke begunstigde is van een VZW. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.

Hoe breng je dit makkelijk en snel in orde?

STAP 1 Controleer de informatie op de KruispuntBank Ondernemingen

Ga via deze link na of de informatie die op de KruispuntBank Ondernemingen staat correct is. Deze informatie wordt namelijk overgenomen in het UBO-register.

Is deze info niet meer actueel, dan zal je het wijzigen van bestuursleden bij de ondernemingsrechtbank in orde moeten brengen. Alle informatie hierover vind je op www.speelplein.net/vzw onder het luikje ‘Wijzigen van bestuursleden’. Je vindt er ook de nodige formulieren.

Zolang dit niet in orde is, bestaat ook de kans dat je op het UBO-register niet kan inloggen.

STAP 2: Controleer en bevestig in het UBO register

Kloppen deze gegevens wel, dan is het nodig deze gegevens (jaarlijks) te bevestigen in het UBO-register. Ga naar het online UBO-register van MyMinFin en laat één van de bestuurders inloggen. Hier kan je de gegevens bevestigen en de publicaties uit het staatsblad uploaden (statuten en bestuurdersbenoemingen). Gebruik deze handleiding met screenshots om je op weg te helpen.

Geraak je er niet aan uit? Geef een seintje aan je lokaal ondersteuner!

We blijven via onze partners deze administratieve last aankaarten. De gegevens zijn bekend bij en de nodige bewijzen komen van het KBO. Maar in tussentijd is het dus wel noodzakelijk dat dit onmiddellijk in orde gebracht wordt, om jullie verdere nadelen en boetes te besparen.

We kregen ondertussen melding dat de knop om de koppeling te maken met het staatsblad (vaak) niet werkt. Met de knop ernaast kan je documenten uploaden. Je kan je statuten en bestuursbenoemingen hier handmatig uploaden. Vind je de documenten intern niet terug, dan kan je die hier opzoeken.

Boete gekregen of te laat ingediend?

Gezien er heel wat onduidelijkheid was rond het indienen bij het UBO-register, zijn er verschillende werkingen al geconfronteerd met een boete. 

De overheid heeft nu beslist om deze boetes kwijt te schelden. 

De deadline is dan ook verlegd. Nog tot eind 2021 kan je je werking registreren in het UBO-register. 

Was je dus te laat of kreeg je een boete? Breng het nog snel in orde voor januari! Vanaf dan kunnen er terug boetes volgen.   

Op zoek naar meer informatie over VZW's, hoe die werken en wat je allemaal moet in orde brengen? We zetten je met deze pagina graag en zijn bereikbaar voor alle vragen!