21 okt 2021

Een speelplaats met toekomst

Een (vernieuwde) visie op speelplaatsen

De grijze, stenen speelplaats zonder uitdaging voor kinderen en jongeren heeft afgedaan. Maar hoe realiseer je dan een groene, kwaliteitsvolle speelplaats met mooie speel- en leerkansen? Een eerste belangrijke stap: een visie op speelplaatsen uitschrijven, met een duidelijk kader, in de lijn van de pedagogische visie van de school.

In 2014-2015 werd deze toekomstvisie opgestart en uitgewerkt door een heleboel partners uit diverse domeinen. Good Planet herwerkte de tekst in 2016 voor de uitgave van het boek ‘een toekomstvisie op speelplaatsen’, onder de vleugels van het project ‘Pimp je speelplaats’. 

In 2020 werd deze visietekst herschreven door de experts van de klankbordgroep van het project bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen en aangevuld met actuele thema’s.

De VDS en Goe Gespeeld! zaten steeds mee aan de tafel.  

Gebruik deze toekomstvisie als leidraad om een eigen visie over de nieuwe speelplaats te vormen en als gids bij de concrete realisatie ervan. 

De inspiratiegids

In deze inspiratiegids focussen we op het delen van speelplaatsen met het jeugdwerk en de buurt en geven we heel wat tips en aanbevelingen om er mee aan de slag te gaan. We inspireren bovendien met heel wat goede praktijkvoorbeelden. Het resultaat is een mooie, interactieve inspiratiegids die je gratis kan downloaden.

 

Wat mag je verwachten? 

  • Een interactieve pdf met meer dan 100 links
  • Uitleg van de visie ‘Speelplaats met Toekomst’ in 10 punten
  • Kennismaking met het jeugdwerk
  • Stappenplan om aan de slag te gaan
  • Vijf uitdagingen van gedeeld gebruik
  • Aanbevelingen voor scholen, lokale besturen, architecten/bouwheren en de Vlaamse overheid 

De poster

Om de visietekst kracht bij te zetten, ontwikkelden ze een beeld met daarin onze 8 streefdoelen en 2 thema's verder uitgelegd. Wil je aan de slag met deze visiepunten? De Ambrassade maakten ism MOS Vlaanderen een poster die je kan omhoog hangen in je lerarenlokaal of jeugdlokaal. Of gebruik hem ter ondersteuning van je gesprek op school. Je kan hem gratis downloaden.

Meer info?!

Dit project werd getrokken door De Ambrassade en Moev.

Op de website van De Ambrassade kom je alles te weten over de inspiratiegids en/of de poster! Je leest er ook de uitgebreide visitekst rond speelplaatsen. 

Ook Moev ging verder aan de slag met dit thema en voorzien een eigen inspiratiegids rond gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen.