20 jul 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

Groen licht voor de speelpleinzomer

Deze pagina is een vertaling van het draaiboek op speelpleinmaat

Op 23 april zette het federale Overlegcomité het licht op groen voor de jeugdwerkzomer in bubbels van 50. Daar kwam op 11 mei het nieuws bij dat de grootte van de speelpleinbubbels in de zomer kan worden opgetrokken van 50 naar maximum 100 vanaf 25 juni. Onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ) zou de bubbel vanaf 30 juli zelfs kunnen vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief begeleiding. Perspectief voor 185.000 kinderen en 23.000 animatoren, maar wij blijven ook graag met onze voetjes op de grond


Achter de schermen werkten we met alle organisaties in het jeugdwerk en in overleg met andere sectoren, overheden en experts samen aan een veilig, verantwoord draaiboek voor het hele jeugdwerk. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vertaalde het draaiboek op speelpleinmaat in deze overzichtelijke webpagina, inclusief (speelplein)voorbeelden en ons advies bij bepaalde verplichte regels en aanbevelingen. We staan de komende dagen en weken voor je klaar om te helpen waar het kan.

UPDATE 22/07/2021: Ons standpunt over uitstapjes naar Nederland (bv. de Efteling)

Een groot deel van Nederland kleurt donkerrood op de kaart van de European Centra for Disease Control and Prevention (ECDC). Dat betekent dat er bijzonder veel mensen positief getest zijn de voorbije twee weken. Dat nieuws raakte vanmorgen bekend. We kregen dan ook bij de VDS al heel wat vragen binnen over uitstapjes naar bv. Efteling, Toverland, Beekse bergen... 

Ons advies:
De VDS heeft in mei bij het bekend maken van de maatregelen voor de zomervakantie reeds het advies gegeven dat wij het verstandig vinden om deze zomer geen uitstappen naar het buitenland te plannen. Net omwille van de onvoorspelbaarheid van beperkingen op buitenlandse reizen. Sowieso is het geen goed idee om met een speelpleinwerking een plek op te zoeken waar véél mensen samen zijn en waar je de maatregelen moeilijk kan handhaven.
Bijkomstig stellen we vast dat mondmaskers niet verplicht zijn (bV. in de Efeteling) en dat met name maatregelen in pretparken door de bezoekers niet altijd gerespecteerd worden (bv. afstand houden in wachtrijen). Ons advies blijft dan ook om dit soort uitstappen te vermijden, zeker nu Nederland weer rood kleurt.

Update 20/07/2021: Huidige stand van zaken aantal besmettingen op speelpleinen



Op 18 speelpleinwerkingen zijn er sinds de start van de zomervakantie één of meerdere besmettingen vastgesteld. Soms in aanloop naar een speelpleinweek (tijdens de voorbereiding), tijdens een speelpleinweek of na afloop van een speelpleinweek. Daarom heeft niet elke besmetting ook rechtstreeks impact op de deelnemers: op 10 werkingen werden deelnemers geïmpacteerd.

  • Slechts 4 speelpleinwerkingen sloten volledig de deuren.
  • 3 werkingen sloten 1 van meerdere bubbels.
  • Op 3 speelpleinwerkingen had de besmetting enkel impact op de hoog-risicocontacten. Enkel zij gingen in quarantaine + test, de rest van de bubbel speelde verder. 


Het gaat slechts in 5 gevallen over kinderen die besmet blijken. De overige besmettingen worden allemaal vastgesteld bij (hoofd)animatoren.

Is dit nu veel?
Veel is relatief als je weet dat op dit moment zo'n 350 à 400 speelpleinwerkingen open zijn. Slechts op 4,5% van alle speelpleinwerkingen die open zijn worden dus besmettingen vastgesteld. In totaal verspreid over de zomervakantie hebben 563 speelpleinen werking. Anderzijds is dit meer dan vorige zomer. Toen stelden we 18 besmettingen vast op een volledige zomer. We zijn nu amper 20 dagen ver. Dus in verhouding tot vorige zomer merken we toch meer besmettingen op. 

Dat is natuurlijk niet onlogisch en hadden we ook voor de zomervakantie voorspeld. De enige doelgroep vandaag die geen vaccin kreeg zijn kinderen en jongeren. Zij zijn dus minder beschermd. De Deltavariant blijkt ook besmettelijker dan de varianten die vorige zomer de ronde deden. Tot slot werd er politiek besloten om de maatschappij weer meer vrijheid te geven; horeca open, reizen toegestaan, afspreken met vrienden en familie, geen aanbeveling meer om slechts 1 aanbod per week te kiezen... met andere woorden we komen weer met veel meer mensen in contact. De optelsom van deze feiten geeft aan waarom er vandaag meer besmettingen zijn op de speelpleinwerkingen dan vorig jaar.   

Update 19/07/2021: Geen aanpassingen na overlegcomité - wat met bubbels van 200?

Na het overlegcomité gisteren werden er geen extra maatregelen aangekondigd.
Alles blijft voorlopig bij het oude. Over de bubbels van 200 in augustus heerst nog wat onduidelijkheid. Er werd altijd gezegd bubbels van 200 vanaf 30 juli oké, onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ). Dat eerste cijfer, die vaccinatiegraad, werd op dit moment nog niet behaald als we kijken naar de percentages op https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller.

Op de website van minister Dalle kunnen we echter lezen (11/05/2021): "Nu de cijfers gunstig blijven evolueren kunnen de aantallen in de bubbels worden opgetrokken. Vandaag heeft het overlegcomité op voorstel van de gemeenschappen beslist om die bubbels uit te breiden in juli tot maximum 100 deelnemers en in augustus tot maximum 200 deelnemers, telkens exclusief begeleiding." Hier wordt dus niet meer gesproken over de randvoorwaarden die vervult moeten worden. De VDS gaat er dan ook vanuit dat bubbels met 200 deelnemers, excl begeleiding vanaf 30 juli toegestaan zullen zijn. Of dit verstandig is gezien de huidige virologische toestand én de manier waarop contacttracing hoog-risicocontacten definieert (veel signalen dat ze strenger zijn dan de huidige noodprocedure jeugdwerk en bij 1 besmetting toch iedereen HRC definiëren) is een andere vraag. Als je 't ons vraagt, zouden wij deze keuze alvast niet maken gezien de impact die één besmetting kan hebben op veel kinderen, jongeren en gezinnen. 

We hebben de vraag gesteld om voor de zekerheid nog extra duidelijkheid te verschaffen en kregen ondertussen (22/07) volgend antwoord:
"De bubbels van 200 kunnen doorgaan vanaf 30/07. In Vlaanderen hebben 7 op 10 +18-jarigen hun eerste prik gekregen, is er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar en is het aantal COVID-bedden op intensieve zorg goed onder controle. 
Federaal zitten we echter net onder die 70% vaccinatiegraad, maar eigenlijk zijn de randvoorwaarden niet eens doorslaggevend. In het Ministrieel Besluit van 24/6 is de uitbreiding naar bubbels van 200 ook opgenomen zonder 'randvoorwaarden'."