04 mei 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

Groen licht voor de speelpleinzomer

UPDATE 10/05/2021: Uitstel communicatie coronamaatregelen

Op vraag van de Ambrassade gaat de communicatie over de concrete draaiboeken met de jeugdwerkregels voor deze zomer niet door vandaag. Afgelopen donderdag hadden we jullie laten weten dat we tegen 12u vanmiddag klaar zouden zijn met de vertaling van de regels op maat van speelpleinwerk. Het hele jeugdwerk zou gelijktijdig communiceren, maar dat gaat dus niet door.  

De communicatie zal vermoedelijk pas woensdag uitgerold worden. Het Overlegcomité dat morgen samenkomt buigt zich nog over enkele zaken."Daar kunnen we best even op wachten. We willen verwarring vermijden", aldus de Ambrassade.  

Daarnaast vernamen we dit weekend dat de Vlaamse Regering ook sleutelt aan 'een eigen stappenplan naar de vrijheid'. Dat plan omvat de zomer en loopt tot en met oktober. "Alles wat nu nog op slot zit, zal daarin aan bod komen", bevestigde Olivier Van Raemdonck (de woordvoerder van Jambon). "Het gaat dan over evenementen, cultuur, competitiesport, indoorsport, jeugdkampen, trouwfeesten, begrafenissen en knuffelcontacten."

Voorlopig behoudt de VDS beide geplande webinars op 18 en 19 mei.
Al 140 speelpleinverantwoordelijken schreven zich hiervoor in. 
Zodra we groen licht krijgen voor de communicatie over de maatregelen houden we jou op de hoogte en zal je alles kunnen terugvinden op deze pagina.


Alle details van de coronaregels voor jeugdwerk vanaf 10/05 beschikbaar

De details van de jeugdwerkregels voor de zomer 2021 in het kader van corona zijn in de loop van 10 mei duidelijk. Alle bovenlokale jeugdwerkorganisatie werken samen en stemmen hun communicatie af op dit moment.  

Achter de schermen wordt er volop de hand gelegd aan het uitschrijven van het draaiboek. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt deze week voor jou nog de vertaling zodat alle details op speelpleinmaat op deze webpagina in de loop van maandag 10 mei beschikbaar zijn.

Webinars op 18/05 (13u30-15u) en 19/05 (19u30-21u)
Onze lokaal ondersteuners gidsen je gratis door de nieuwigheden en laten ruimte voor vragen en uit te wisselen met collega's. 
Wil je weten wat er wijzigt tegenover 2020?
Nieuw op je stoel... en dit wordt je eerste speelpleinzomer?
Kom af! Schrijf je in.

De webinars worden ook opgenomen en zijn op deze pagina achteraf te herbekijken. 


Maatregelen gaan in vanaf 25/06/2021

Het overlegcomité gaf zonet haar goedkeuring aan het protocol voor de zomerkampen, uiteraard steeds onder voorwaarde van de virologische situatie. Concreet betekent dit dat de je kan starten met de voorbereiding van het speelplein in de zomer. Net zoals vorig jaar wordt er gewerkt met jeugdwerkregels die samen met de sector werden uitgewerkt en in heldere draaiboeken worden gegoten. 

Speelpleinwerk in de zomer kan opnieuw doorgaan:

 • Bubbels van 50 kinderen of jongeren voor alle leeftijden, éxclusief begeleiders;
 • We spreken over weekbubbels met de grote wens om ook daginschrijvingen voor kwetsbare kinderen en jongeren mogelijk te maken op het speelplein.
 • Meerdere bubbels op 1 locatie die afstand bewaren zijn mogelijk;
 • Binnen de bubbels moeten er geen mondmaskers worden gedragen en kan er vrij gespeeld worden. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt wel aangeraden om intens fysiek contact te vermijden tijdens de activiteiten;
 • Deelnamevoorwaarden, registratieplicht en hygiëneregels blijven. 
 • Ook overnachtingen zijn mogelijk. 
 • Binnen kan mits voldoende verluchting, maar voorkeur buiten
 • Extra aandacht voor hygiëne 

Versoepelingen mogelijk wanneer de COVID-cijfers dalen!
Laten we hopen dat de cijfers alleen maar beter worden! 🤞


De regels van 2020 gelden niet voor deze zomer, maar ze zullen wel in grote lijnen overeenkomen.

Blij met het nieuws, maar toch ook voorzichtig!

3X WINST TEGENOVER VORIGE ZOMER

We zijn blij met dit nieuws. Vele speelpleinverantwoordelijken spraken de wens uit om tijdig richting te krijgen voor de zomervakantie. Dat is er nu! De bubbels mogen ook een beetje groter dan vorige zomer doordat begeleiding exclusief wordt geteld. Start maatregelen niet op 1 juli, maar op 25 juni. Hierdoor is opbouwen, vorming... voor de zomer eenvoudiger dan vorig jaar. We mogen fier zijn dat we het vertrouwen krijgen van virologen en politiek.

Maar samen met de Vlaamse Jeugdraad blijven we ook kritisch: ‘we hadden gemikt op een zomer met méér mogelijkheden voor kinderen en jongeren dan vorig jaar. De organisatie van een speelpleinzomer met zo veel regels is écht niet evident. Laat deze vroegere ‘ja’ een startpunt zijn waarmee we tenminste kunnen beginnen organiseren, met de hoop om nog meer beperkingen te kunnen loslaten wanneer dat kan.'

Laten we blij en trots zijn, maar anderzijds ook voorzichtig zijn in ons enthousiasme.
We weten allemaal dat wanneer de cijfers fors slechter worden regels ook worden bijgesteld.
Niets is zeker in tijden van corona.  


Onze wensen: bubbels van minstens 50 en ten laatste op 17 mei duidelijkheid over de zomervakantie.

Wij blijven jouw bezorgdheden, ook nu nog, aanhalen!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt deel uit van de Taskforce 'zomer' waarin de Ambrassade de jeugdsector input vraagt rond de coronamaatregelen.  We zijn ook lid van 'kerncorona'. Dat is een kleinere groep van enkele vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

Wij bundelen de ideeën, suggesties en bezorgdheden vanuit het speelpleinwerk en nemen ze mee naar beide overlegmomenten. Hou ons dus zeker op de hoogte indien jij vindt dat we iets specifieks moeten meenemen en opvolgen!    

Deze ideeën, suggesties en bezorgdheden bereikten ons al.
 • We maken ons zorgen over het vaccinatieschema bij jongeren (18-25 jaar) die vermoedelijk vanaf begin juli gevaccineerd zullen worden. Voor het speelplein wil dat zeggen dat de kans groot is dat (hoofd)animatoren opgeroepen worden en tijdens een speelpleinweek gevaccineerd zullen worden. Gevolg minder animatoren, mogelijks zieke animatoren die uitvallen...  

 • Bubbels van minstens 50 is écht een noodzaak om het haalbaar te houden. Zelfs 25 is voor vele speelpleinwerkingen duidelijk geen optie voor de zomer. In dat geval zullen er veel kinderen niet kunnen deelnemen. 50 is een minimum, maar eigenlijk vragen we grotere bubbels of geen bubbels nu we ervan uitgaan dat iedereen +18 gevaccinneerd zal zijn tegen 11 juli. Logischerwijs zou er dus geen gevaar meer mogen zijn voor het zorgsysteem. Anderzijds is er het besef, konden we zelf vaststellen op het speelplein in het krokus- en paasvakantie, dat de nieuwe variant besmettelijker is. Grotere of geen bubbels zou kunnen betekenen dat meer kinderen en jongeren naar huis worden gestuurd bij een besmetting. 

 • Net zoals vorig jaar (cfr 22 mei 2020) nood aan het tijdig communiceren van de maatregelen én graag ook meteen alle details duidelijk (bv. leeftijd, inclusief of exclusief begeleiders...). We kunnen iets langer wachten als dat nodig is als daarmee winst te boeken valt voor kinderen en jongeren. We hoeven nl. niet meer op enkele weken van nul op te bouwen en zijn in staat sneller te schakelen. Echter geen scenario's zoals in andere vakanties waarbij we pas de week vooraf of zelfs op vrijdagavond weten hoe we op maandag moeten opstarten. Er blijft natuurlijk tijd nodig om alles goed en grondig voor te bereiden. 


Wat je nu al kan doen:

Blijf (meer) animatoren werven, leg een reservepoule aan.

Werf meer animatoren en werk met een reservepoule

 • Als de speelpleinzomer kan plaatsvinden, zullen we hen zeker nodig hebben, mogelijks ook meer dan verwacht. (cfr. kleinere groepen, verschillende locaties, extra animatoren die zorgende maatregelen toebedeeld krijgen…)
 • Richt je op weken, in plaats van dagen.
 • Richt je vragen ruimer dan enkel op wanneer iemand tijd heeft, maar ook meer op taakniveau (welke (nieuwe?) taken zie je zitten, wil je doen, wat niet…).
 • Ouders hebben een belangrijke invloed of jongeren aan de slag mogen al dan niet. Richt je in je wervingscampagne ook naar ouders: Wat doe je om voorzorgsmaatregelen te nemen? Hoe stel je hen gerust?
 • Animatoren met symptomen zullen sneller moeten thuisblijven en niet op het speelplein kunnen staan bij ziekte. Bereid je daarop voor door te weten wie je kan bellen voor extra hulp.
Vraag animatoren om al (meer?) voor te bereiden.

Schep een kader voor de voorbereiding

 • Tracht voorbereidingen voor de zomer zoveel mogelijk digitaal te organiseren, betrek op die manier maximaal je animatoren.
 • Vraag om speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten te bedenken en uit te werken die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij intensief fysiek contact niet gestimuleerd wordt. Probeer los te komen uit ‘vanzelfsprekendheden’. Laat je animatoren bijvoorbeeld nadenken over een inspiratielijst van 100 klassieke pleinspelen waarbij fysiek contact niet eigen is aan het spel (bv. Chinese voetbal, reisje rond de wereld…) en een lijst ‘doe je beter niet’ (bv. massaspelen, dikke bertha, vleeshoop, naald en draad) die je nadien kan ophangen in je animatorenlokaal.
  Extra tip: probeer de ‘doe je beter nietjes’ toch corona-proof te maken.
 • Aanvullende inspiratie vind je hier
 • Vraag aan de ploeg om er rekening mee te houden dat er meer aandacht zal zijn voor hygiëne: Extra tijd voor zaken als handen wassen, toiletbezoek... Dit heeft invloed op je speelschema. 

Meer voorbereiden wanneer 'speciale' dagen niet zouden doorgaan

 • Hou er rekening mee dat openspeelpleindagen en slotfeesten (met externen) best niet doorgaan. Ook uitstappen en workshops door derden op je speelplein zijn onzeker. Vraag of het mogelijk is om een optie te nemen zodat je snel kan schakelen. Bekijk alvast de annulatievoorwaarden. 
  Organiseer je wel een evenement; volg dan zeker het draaiboek! (nieuw sinds 01/07)
Voorzie opleiding, extra ondersteuning en (mentale!) zorg voor animatoren

Welbevinden, begeleidershouding en kennis bij animatoren

 • Zorg ervoor dat animatoren goed weten wat van hen verwacht wordt inzake corona en aanpassingen (voorzie iets tastbaar: poster, stukje in animatorbrochure...).
 • Trek ook door naar begeleidershouding (bv. aanpak conflicten, hoe ervoor zorgen dat maatregelen opgevolgd worden (jongeren sturen jongeren aan – niet evident)…)
 • Plan voor én tijdens de vakantie extra tijd in om animatoren op te leiden en te briefen over corona-maatregelen op het speelplein. Bij de VDS kan je indien gewenst een vorming ter plaatse aanvragen die afhankelijke van de maatregelen fysiek of digitaal kan doorgaan. 
 • Het kan nuttig/nodig zijn om deze zomer als speelpleinverantwoordelijk meer of continu op het speelplein aanwezig te zijn.  
 • Kneed de mindset: niets is zeker. Ook al komt er in de komende weken hopelijk een positief advies over de speelpleinzomer, zou dat op elk moment, ook tijdens de zomer nog kunnen worden opgezegd / maatregelen bijgesteld.
 • Vraag begrip (bv. bij je stuurgroep): er gaat op korte tijd veel moeten gebeuren. Niet alles kan zoals anders met iedereen overlegd worden.Soms moet er snel kunnen worden gehandeld. Niet iedereen zal dus betrokken kunnen worden bij elke beslissing. 
 • Hou rekening met de mentale gezondheid van je animatoren. Voorzie tijd en ruimte om hierbij stil te staan. Creëer op maat van iedereen de mogelijkheid om te praten over diens welbevinden, voor en tijdens de zomer. En denk ook aan je eigen welzijn, zorg dat je je ei kwijt kan, je hart kan luchten, met iemand kort kan overleggen over zaken, … Breng je hoofdanimatoren/stuurgroep hier ook van op de hoogte, zodanig dat zij die rol (zelfs digitaal en informeel) op kunnen nemen voor je ploeg.  

Veel gestelde vragen

Kan ik nu met corona al stage doen op het speelplein zonder cursus?

Door de coronamaatregelen kunnen de deelnemers aan hun stage beginnen van zodra er 15 van de 50 cursusuren werden volbracht. Stel een cursus start, maar moet halsoverkop omwille van een positieve besmetting onderbroken worden of iemand moet naar huis omwille van een vermoeden. Dan kunnen deze deelnemers al wel stage aanvangen van zodra ze 15u theorie achter de kiezen hebben. 

Update 29/04: Waarom kunnen we voor de zomer niet kiezen voor testing?

We horen regelmatig de vraag:
waarom kunnen we voor de zomer niet kiezen voor testing, is er dan niet meer mogelijk? 

Daarvoor zijn er 2 belangrijke argumenten: 

 • Testing sluit ‘besmet’ zijn niet persé uit. Het kan perfect zijn dat iemand besmet is met het virus maar dat een sneltest of zelftest (en zelfs ook PCR-test) negatief test. Het creeërt dus een vals gevoel van veiligheid.
 • Daar waar testing wordt ingezet gaat dit nog steeds gepaard met ‘afstand en/of mondmasker’. Wij kiezen bewust voor bubbels ook deze zomer omdat er dan binnen de bubbel iets meer kan en contact wel mogelijk is. Gevolg is dan inderdaad wel dat je de bubbels niet mag ‘doorbreken’. We kijken samen nog hoe we dat zo duidelijk mogelijk kunnen communiceren.


Welke keuzes maak je als speelplein?

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?

 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Pas de opgelegde maatregelen toe, volg zoveel mogelijk de aanbevelingen. Interpreteer de maatregelen niet strenger dan nodig (bv. geen bubbels van 20, als 50 toegestaan is - toch mondmasker verplichten terwijl dat niet verplicht wordt - ...), maar spring er net zomin creatief mee om. Ga niet op zoek naar ‘grijze zones’, volg de ‘geest’ van de maatregelen.
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Waarom maatregelen?

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde contactbubbel besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel.

Volg dus steeds de 'geest van de maatregelen'. Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen. Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we werken aan een jeugdwerkzomer voor ieder kind.


Bijzondere oproep aan alle lokale speelpleinbesturen

Voor particuliere speelpleinwerkingen:

Jongeren die niet op cursus kunnen, kunnen ook geen stage lopen en misschien zelfs al helemaal niet op het speelplein staan deze zomer. Dat zou behoorlijk jammer zijn! Het is niet hun schuld dat ze de cursus niet kunnen volgen. We willen vermijden dat ze een tweede keer ontgoocheld worden. 

We vragen lokale (speelplein)besturen tijdelijk om…

 • … soepel om te gaan met de attestvoorwaarden. Een stage is misschien niet mogelijk, maar hopelijk kunnen deze jongeren wel bij jou op het speelplein aan de slag zoals afgesproken: ook zonder stage, zonder cursus. Maak een uitzondering, laat hen toe.
   
 • … vergoedingen gelijk te trekken. Sommige speelpleinen betalen een hogere vergoeding aan jongeren als ze op cursus gaan en stage lopen, dan aan jongeren die geen cursus doen. We vragen dat speelpleinen deze jongeren, die er zelf niet voor kozen dat hun cursus werd geannuleerd, toch te vergoeden alsof ze stage zouden lopen.

Waarvoor kan je naar je lokaal bestuur kijken?

Lokale besturen hebben dezer dagen een belangrijke taak enerzijds om het eigen vakantieaanbod in goede banen te leiden, maar we vragen ook speciale aandacht inzake jeugdwerkondersteuning. Heel wat particuliere speelpleinwerkingen hebben nood aan extra ondersteuning m.b.t. corona (financieel, logistiek, administratief, juridisch…) - voor, tijdens en na deze zomervakantie.

Als speelplein kan je vragen naar ondersteuning:

 • Flexibel omgaan met niet-geattesteerde animatoren en subsidies
 • Zoektocht naar locaties, eigenheid van speelpleinwerk/jeugdwerk aan eigenaar bepleiten
 • Gezamenlijke rekruteringscampagne voor animatoren of aanleggen van een animatorenpoule in regie bij lokale besturen (meldpunt, opvolging…)
 • Logistieke en administratieve ondersteuning (bv. verzekering, mobiele wastafels, leveren en plaatsen extra tenten, voorzien van mondmaskers, extra poetsmateriaal, personeel...)
 • Extra investering naar ‘speels’ inrichting
 • Financiële ondersteuning i.f.v. extra kosten (particulier, maar ook impact op eigen begroting ‘jeugd’ bij gemeentelijke speelpleinwerkingen)

Op nationaal niveau vraagt de VDS verdere ondersteuning bij overheden:

 • Opnieuw financiële ondersteuning?
 • Een tweede rond hygiënepaketten? 
 • Vraag naar nationale campagne: werven van jongeren, uitleggen wat de jeugdwerksector doet… geruststellen, activeren

Wij hebben respect voor elke beslissing

We beseffen dat het voor alle speelpleinorganisatoren een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen. 

We beseffen dat de inhoud op deze pagina geen pasklare antwoorden biedt. Beschouw het als een hulpmiddel. De diversiteit in het speelpleinlandschap zorgt ervoor dat iedereen andere keuzes maakt m.b.t. aanpak en invulling van maatregelen en aanbevelingen. Je kan bij de VDS terecht om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. We hebben er alvast alle vertrouwen in dat elk speelplein zijn uiterste best doet om met de mogelijkheden die er zijn het beste verhaal te schrijven. Lukt dat niet of niet volledig, dan respecteren we dat.   


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein: speelplein.net/noodnummer.


Pictogrammen om te hangen

We selecteerden voor jullie 2 pictoreeksen die gratis te gebruiken zijn: 
- Reeks 1
Reeks 2
- Reeks 3


Voorbeelden qua aanpak en communicatie zomer 2020


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Onze aangepaste dienstverlening

Alle inhoud met betrekking tot speelpleinwerk en aangepaste VDS-dienstverlening op 1 plek: www.speelplein.net/corona.