29 jan 2021

Jeugdwerk voor Allen wordt…

Jeugdwerk voor Allen (JWVA) is de netwerkorganisatie die zich de afgelopen 3 jaar hard inzette voor een toegankelijker jeugdwerk. Op initiatief van de minister en het Departement Jeugd, Cultuur en Media en met een trekkende rol voor Oranje vzw en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, brachten organisaties hun expertise samen en creëerden ze een aanbod voor het lokale jeugdwerk. Je kan beroep doen op gratis vorming en begeleiding rond alle aspecten binnen je organisatie die de toegankelijkheid ten goede komen.

een nieuw verhaal

In 2021 zal JWVA overgaan in een nieuw, breder verhaal rond inclusief jeugdwerk. Bataljong, De Ambrassade, JINT en KeKi zullen dit verder uitrollen. Ze bouwen nu aan een stevige visie en een langetermijnplan om het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel inclusiever te maken. Dit nieuwe verhaal zal in september gelanceerd worden.

Tot dan blijft het ondersteuningsaanbod van JWVA zoals het was. Je kan dus met elke ondersteuningsvraag rond diversiteit of toegankelijkheid terecht op vragen@jeugdwerkvoorallen.be.  Medewerkers staan voor je klaar om binnen het netwerk de meest geschikte partner te zoeken om een antwoord te vinden op je vraag. Dit kan door middel van (gratis) vorming, advies of begeleiding. Je kan ook nog beroep doen op de publicaties van JWVA. Dit aanbod blijft nog zeker gelden tot en met december.


Je kan nog tot eind december gratis vorming krijgen via JWVA

Hoe de dienstverlening er zal uitzien na de vernieuwing, kunnen we nog niet zeggen. Dat maakt deel uit van de grotere denkoefening die nu gebeurt. We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het nieuw verhaal krijgt een naam: Komm-af

Lees meer op de site van de Ambrassade.


Vorming ter plaatse

Ook een deel van het vormingsaanbod van de VDS kan via JWVA gratis aangeboden worden. Bekijk het hier.

Publicaties

JWVA heeft nog een kleine bibliotheek publicaties die je gratis kan aanvragen. Enkele titels:

  • Mentaal sterk, da's jeugdwerk
  • de 7 B's van toegankelijk jeugdwerk
  • Ieders mening telt
  • Recepten om te werken rond armoede
  • Zelf aan de slag met kinderen en jongeren met een beperking

Hier vind je het volledige overzicht.