20 jan 2021

Jeugdmaps.be

Jeugdmaps.be is een overzicht van alle speel- en jongerenplekken, lokalen en jeugdhuizen in de vorm van een digitale kaart. 

Speelpleinwerkingen die eigen gronden en gebouwen bezitten, worden via deze kaart automatisch vrijgesteld van onroerende voorheffing. Daarmee bespaar je als speelpleinwerking enkele honderden euro's per jaar.

Registreer of controleer de gegevens van jouw speelpleinwerking en gebouwen op www.jeugdmaps.be tegen 9 april 2021, dan ben je automatisch vrijgesteld.