18 jan 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

IMPACT OP ONZE EIGEN DIENSTVERLENING

Op deze pagina, www.speelplein.net/dienstverlening, maken wij voor jou de vertaling van alle coronamaatregelen, -aanbevelingen en-impact op onze eigen dienstverlening.
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 18/01/2021


Nieuwe jeugdwerkregels voor het werkjaar 2020-2021

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgt en respecteert ten allen tijde de actuele jeugdwerkregels die naast het ministerieel besluit vastgelegd zijn in draaiboeken. 


Onze actuele aanpassingen (18/01/2021)

Cursusaanbod

Aangezien het erg onvoorspelbaar blijft de komende maanden hoe het virus evolueert, heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) besloten om het 'normale" cursusaanbod tot de zomervakantie in de prullenbak te gooien en te kiezen voor een nieuwe coronaproof formule die leidt tot een erkende stage en attest. We kunnen namelijk in deze omstandigheden niet garanderen dat een 'normale' cursus met overnachting in grote groep kan plaatsvinden.

Bekijk nu het nieuwe cursusaanbod animator en hoofdanimator voor de krokus- en paasvakantie 2021. Ook het aangepaste aanbod voor cursus instructeur staat inmiddels online. 

Krokusvakantie start digitaal
Gezien de huidige omstandigheden waarin de overheid beslist om de actuele maatregelen te verlengen tot 1 maart, heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk beslist (18/01/2021) om alle cursussen tijdens de krokusvakantie 2021 digitaal op te starten. Het eerste deel (20u) gaat digitaal door tijdens de voorziene cursusweek. Alle cursusplaatsen animator voor de krokusvakantie zijn reeds ingenomen. Voor cursus hoofdanimator kan je nog steeds inschrijven.  

Paasvakantie start digitaal of fysiek
We nemen steeds +/- 1 maand voor aanvang een beslissing of de cursus digitaal of fysiek kan doorgaan. Alle cursusplaatsen animator voor de paasvakantie zijn reeds ingenomen. Voor cursus hoofdanimator kan je nog steeds inschrijven.  

Digitale ondersteuning:

 • Door de aanhoudende coronacrisis zijn onze mensen van maandag 2/11 t.e.m. 31/12 deels op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Dat betekent dat alle collega’s aan de slag blijven, maar niet alle dagen werken. Daardoor kan het gebeuren dat je net iets langer op een antwoord moet wachten dan je normaal van ons gewoon bent. Spreek gerust iets in op voicemail of stuur een e-mail. Onze mensen zullen je zo snel mogelijk een antwoord bezorgen. Op het algemeen nummer blijft de permanentie gegarandeerd en bereikbaar voor vragen: 015 28 73 90.
 • Het is mogelijk om een digitale vorming voor je speelpleinanimatoren aan te vragen.
 • Specifiek voor jongeren die normaal cursus zouden volgen, maar dat nu omwille van corona helaas hebben moeten missen, bieden we via ons YouTube-kanaal korte inhoudelijke video's aan. Het cursusaanbod tijdens kerst, krokus en pasen 2020 wordt in de loop van november bekeken. Meer informatie over het nieuwe, coronaproof cursusaanbod voor de krokus- en paasvakantie 2021 lees je verder.        


Ondersteuning ter plaatse: 

 • advies ter plaatse: Onze lokale ondersteuners blijven paraat staan, zo veel als mogelijk online. Ze komen enkel ter plaatse indien er een fysiek aspect noodzakelijk is (vb een rondleiding, fysiek product, ...).
 • vorming ter plaatse en procesbegeleiding vinden in eerste instantie zoveel mogelijk online plaats. Als online samenkomen moeilijk blijkt, kan er eventueel buiten afgesproken worden wanneer de maatregelen dit terug toelaten. (cfr. www.speelplein.net/werkjaar).


Onze cursussen gaan gegarandeerd door, los van welke corona-maatregelen dan ook. 396 plaatsen animator en 165 plaatsen hoofd-animator tijdens krokus en pasen.

Trefmomenten: studiedagen, uitwisseling, trefdagen... 

De VDS organiseert het hele jaar door in elke provincie info- en trefmomenten gericht op vorming, uitwisseling en ontmoeting voor (hoofd)animatoren, verantwoordelijken en schepenen. Die gaan ook in 2021 gewoon door. Fysiek waar het fysiek kan, digitaal als het fysiek niet mag. Deelnemers worden altijd op de hoogte gehouden.  

Geen inspiratiebezoeken, wel (speelplein)bezoeken

Inspiratiebezoeken, waarbij we met een auto vol langsheen een aantal speelpleinwerkingen passeren als voorbeeld voor een andere werking... doen we niet. In uitzonderlijke situaties gaan we zelf op (speelplein)bezoek. We houden rekening met volgende zaken:

Zelf gaan we wel op (speelplein)bezoek. Want corona of niet, we blijven nieuwsgierig naar jullie verhalen en vragen, zeker nu. De fijne babbels en interessante gesprekken inspireren en helpen ons om het aanbod en de dienstverlening van de VDS bij te sturen en af te stemmen op datgene waar speelpleinwerk nood aan heeft. We houden rekening met volgende zaken:

 • We komen niet ongevraagd langs. We nemen op voorhand contact op met ieder individueel speelplein en luisteren of het voor jullie oké is om ons als bezoek te ontvangen. We respecteren hier uiteraard elke beslissing. We weten dat de maatregel is om contact met externen - zeker wat betreft de bubbels - zoveel mogelijk te vermijden. 
 • We ontmoeten elkaar zoveel mogelijk buiten. Als dit niet mogelijk is, houden we ons aan alle nodige maatregelen (afstand van 1,5 meter en mondmasker).
 • Slechts 1 iemand komt op bezoek.
 • We houden ons aan alle hygiënemaatregelen (handen wassen voor en na een contact met een speelplein).
 • Indien je als speelplein nog extra verwachtingen hebt, houden we daar rekening mee. 

Interne afspraken rond telewerk en (VDS)-vergaderingen


De VDS wil haar verantwoordelijkheid opnemen t.o.v. zijn vrijwilligers, medewerkers en anderen. Alleen door onze contacten te minimaliseren, kunnen we de veiligheid voor iedereen garanderen.  

 • Telewerk is verplicht. Vrijwilligers en stafmedewerkers werken niet meer op de hoofdbureau of steunpunten, maar werken van thuis uit.
 • Interne vergaderingen of samenkomsten vinden online plaats.
 • Externe vergaderingen (ATP, vergadering met partner, ...) vinden online plaats. Offline ontmoeten kan enkel wanneer er een belangrijk fysiek aspect is (zoals een rondleiding, iets fysiek tonen, ...).


Alles wat betreft onze dienstverlening is onderhevig aan nieuwe en/of vernieuwde maatregelen vanwege de overheid en bijgevolg onder voorbehoud van nieuwe evoluties.   



Hoe blijf ik op de hoogte v/d maatregelen?

De algemene richtlijnen vanwege de overheid

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was vaak je handen met water en zeep.
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 4. Beperk je fysieke sociale contacten.
 5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Je vindt alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19 op www.info-coronavirus.be. Heb je een vraag over het coronavirus en twijfel je over het antwoord? Dan kan je bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.

Voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen...

02 553 41 58 



Solidariteitsvraag nu ook fiscaal ondersteund

Wie het inschrijfgeld van jeugdactiviteiten voor de paasvakantie (bv ampen of andere opvanginitiatieven) niet terugvraagt zal nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, dat maken De Croo en Dalle op 26/03 bekend.

Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen zouden komen door de afgelasting van de activiteiten riep minister Dalle, samen met de jeugdorganisaties, ouders op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen en inschrijfgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen. Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund.
Meer lezen ...


Hoe nuttig vind je deze pagina?
Waarmee kunnen we deze pagina aanvullen?
Laat het ons weten.