13 jan 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

SPEELPLEIN DIT WERKJAAR

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele, verplichte jeugdwerkregels.


Huidige maatregelen al minstens tot 1 maart verlengd

Sinds 23/10 schakelde jeugdwerk naar code rood. Dat betekent dat enkel een aanbod voor -12-jarigen mogelijk is zonder overnachting. De maatregelen werden intussen al enkele keren verlengd en gelden al zeker tot 1 maart 2021. Al blijven versoepelingen wel mogelijk door het Overlegcomité als blijkt dat het epidemiologisch goed gaat. In dat geval zal de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk de speelpleinen steeds snel en accuraat informeren!  

Echter zoals je in onze eerdere update van 8/1 op deze website kon lezen lijkt het ons verstandig om tijdens de krokusvakantie uit te gaan van een aanbod voor -12 jaar zoals dat het geval was in de herfst- en kerstvakantie. Het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat de overheid gezien de huidige epidemiologische toestand meer versoepelingen voor de jeugdsector zou toestaan.

Hou er rekening mee dat lokale besturen kunnen beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Het is niet omdat iets mogelijk is, dat het ook moet. Denk aan de draagkracht van vrijwilligers en collega’s. Deze periode vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie zelf beslissen strenger te zijn, het aanbod aanpassen of eventueel annuleren. 

Voor de paasvakantie en zomervakantie is op dit moment nog niets beslist of duidelijk. Er wordt van vakantie naar vakantie gewerkt. We blijven op dezelfde nagel kloppen en vragen perspectief, ten minste 1 maand voor aanvang van elke vakantie. Mocht je toch al extern willen communiceren over de paas- en zomervakantie maak dan zéér duidelijk (bv. aan ouders) dat het allemaal héél voorwaardelijk is.


UPDATE 25/01/ Er beweegt wat op vlak van jeugdaanbod -12

Gisteren maakte Ben Weyts bekend dat er nieuwe snelteststrategie voor scholen wordt uitgerold, ook voor -12. Dat betekent dat ze niet langer als een 'laag risico' worden aanzien. Vandaag zitten Weyts en Dalle samen om te kijken welke impact dit heeft op het jeugdaanbod voor -12. Zodra we meer weten communiceren we hierover.  

UPDATE 19/01: In West-Vlaanderen mogen activiteiten -12 gewoon blijven doorgaan

West-Vlaamse gouverneur zet verbod op buitenschoolse activiteiten na twee uur al on hold.

Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, kondigde gisterenmiddag (18/01) een verbod af op alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan twaalf jaar in zijn provincie, maar hij werd al snel teruggefloten door zijn partijgenoten.

De uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst lag aan de basis van de beslissing om alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan twaalf jaar voorlopig op te schorten. Even later zwakte de gouverneur het verbod echter al af: activiteiten in de buitenlucht mogen wel nog, klonk het. Nauwelijks enkele minuten later werd het verbod dan helemaal on hold gezet, op vraag van Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle, een partijgenoot van de gouverneur.

Die laatste heeft maandagmiddag meteen contact opgenomen met Decaluwé, bevestigt zijn kabinet. ‘Voor veel kinderen en jongeren zijn die activiteiten een belangrijk lichtpunt in deze moeilijke tijden’, zegt zijn woordvoerder. ‘Dit was geen goeie beslissing.’ Bovendien is het jeugdwerk goed georganiseerd en zijn er deze zomer bijvoorbeeld amper coronabesmettingen vastgesteld op jeugdactiviteiten en -kampen, klinkt het.

Het verbod op jeugdactiviteiten in West-Vlaanderen staat on hold, maar dat wil nog niet zeggen dat het er binnenkort wél zit aan te komen. ‘Voor de minister is dat echt een van de allerlaatste opties’, is zijn woordvoerder duidelijk.

UPDATE 08/01: Hoe ziet de toekomst er voor jeugdwerk nu verder uit?

Zoals verwacht werden er geen grote versoepelingen noch verstrengingen aangekondigd. We hadden gehoopt dat er duidelijkheid zou komen over de termijn van verlenging van de huidige maatregelen. Die duidelijkheid kwam er niet. Op dit moment weten we dus nog niet welke maatregelen van kracht zullen zijn tijdens de krokusvakantie. Het Overlegcomité zal pas op 22/01 verdere uitspraken doen.

Wat dat m.a.w. concreet betekent voor de krokusvakantie (15-21/02) weten we pas zeker op 22/01. Als het Overlegcomité dan de huidige maatregelen verlengt tot na de krokusvakantie, zal werking enkel mogelijk zijn voor -12-jarigen zoals dit ook nu en in de voorbije herfst- en kerstvakantie kon. We denken dat dat ook het meest waarschijnlijke scenario is en raden aan daar van uit te gaan. Dan geldt dus:

 • groepen van 50 personen
 • bij voorkeur buiten
 • begeleiding draagt mondmasker en houdt afstand
 • overnachting is niet mogelijk
 • Jeugdwelzijnswerk en maatregels in de publieke ruimte blijven dan eveneens behouden
 • Voor +12 j kunnen geen georganiseerde jeugdactiviteiten of kampen, weekends... plaatsvinden

 

Dat 22/01 behoorlijk laat is om duidelijkheid te hebben over de krokusvakantie, beseffen we maar al te goed. De VDS blijft het belang van tijdige duidelijkheid en het grote belang van meer vrijetijdsmogelijkheden voor +12-jarigen aankaarten op elk mogelijk overleg. 

We blijven ondertussen ook achter de schermen meewerken aan nieuwe voorstellen tot jeugdprotocol ifv de verdere evolutie van de maatregelen. Bvb hoe er in versoepelingsfases kan omgegaan worden met de verschillende leeftijden, het gebruik vd hygiënemaatregelen... met het oog op bieden van perspectief voor de komende maanden. Maar voorlopig blijft het dus nog afwachten.

Van zodra we nieuwe en relevante info hebben, doen we hier de nodige updates!  

 

Hoe ziet de verdere toekomst eruit voor het jeugdwerk? 

 • Tijdens en vlak na de kerstvakantie werkten we samen met de afgevaardigden van de sector in de kerncorona, het Departement en kabinet aan een nieuw jeugdprotocol. De afgelopen dagen werd hier veel over afgestemd (ook met cultuur en sport). Afgelopen woensdag volgde opnieuw een overleg met Minister Dalle, de andere taalgemeenschappen en Marc Van Ranst. 

  Op dat overleg kaartten we ook enkele andere bezorgdheden aan: manier/timing waarop er zal beslist worden tot verstrenging/versoepeling en de impact op organisaties; vaccinstrategie en zeer weinig perspectief voor jongeren en studenten; het mentaal welzijn van jongeren en studenten; voorstellen binnen onderwijs rond mondmaskers voor 10-12-jarigen; meer mogelijkheden voor alle werkingen kinderen & jongeren met een beperking; mondmaskerplicht bij stille studeerplekken als drempel; te weinig mogelijkheden voor delivery en take-away activiteiten.
 • Vandaag werd het voorstel tot jeugdprotocol bezorgd aan het Coronacommissariaat. Daarin wordt veel aandacht besteed aan de maatregelen en voorzorgen die het jeugdwerk in de zomer, in september en oktober en op heden heeft gebruikt en nog steeds gebruikt (ifv werking tot 12 jaar)  m.b.t. mondmaskers, social distancing, aandacht voor hygiëne, informatie & communicatie, etc. Het jeugdwerk realiseerde een sterke zomer. We kunnen daarop verder bouwen. Dit protocol bevat ook de ‘versoepelingsfases’, in grote lijnen zoals ze voorgesteld werden op de CJW van 16/12/20. We hopen daarmee dan ook perspectief te kunnen bouwen voor de toekomst, maar weet dat dit nog steeds voorstellen zijn. Er is nog niets afgeklopt door de bevoegde instanties.

 

Hoe wordt er nu beslist? 

 • Op woensdag 6/01, werd op het interfederale overleg o.a. het protocol afgetoetst bij Marc Van Ranst. Van Ranst feliciteerde ons opnieuw met het geleverde werk en de sterke aanpak.  Maar opnieuw: we moeten voorzichtig blijven, er zijn nog geen zekerheden:
 • Het protocol moet goedgekeurd worden door het overlegcomité. Dat zal 1 van de komende weken op hun agenda staan. We weten niet welke wijzigingen het overlegcomité nog aan de protocollen zal doen.  
 • We hebben het afgelopen jaar ook gemerkt dat vooruitkijken in tijden van Corona zeer moeilijk is. Dat weten jullie allemaal door het steeds moeten herwerken van richtlijnen en communicatie. Vanuit virologisch oogpunt is het heel moeilijk om vooraf vast te leggen wat zal kunnen in een bepaalde versoepelingsfase, welke maatregelen nodig zijn,... Net daarom blijven we ook voorzichtig. Wat vandaag heel logisch en verantwoord lijkt, kan over een maand voorbijgestreefd zijn. We blijven dus gaan voor een langetermijnplan en schuiven drie versoepelingsfases naar voren die duidelijke maatregelen hanteren. Maar we weten dat er altijd tijdens een bepaalde fase terug verstrengd kan worden. We zullen daar ook samen in onze communicatie bewust van moeten zijn.

We kijken samen uit naar een eerste versoepeling, we zijn er ons allen van bewust dat dit niet onmiddellijk zal gebeuren, maar zijn hoopvol en optimistisch. In tussentijd blijven we graag met jullie strijden om zo snel mogelijk meer ademruimte te creëren voor +12 en +18 jarigen. 

UPDATE 08/12: Een nieuwe manier van werken aangekondigd

Het Overlegcomité besliste om naar twee fases te gaan in het sanitair beheer:

 • Een neergaande fase waarin men de besmettingscijfers zo snel mogelijk bedwingt, met strikte maatregelen.
 • Een beheersfase waarin de protocollen per sector van kracht zijn. De bestaande sectorprotocollen met verschillende versies per alarmniveau worden herleid tot één protocol per sector. Dit protocol geldt dan voor de beheersfase en schrijft voor hoe men zich moet gedragen in een samenleving die “coronaproof” is.

Om van de neergaande fase naar de beheersfase te kunnen gaan, moet de incidentie voldoende lang voldoende laag zijn. Ook zullen niet alle sectoren op hetzelfde ogenblik in dezelfde fase zitten. Dit zal sterk afhangen van de epidemiologische risico van de sector. Dat wil zeggen: minder dan 75 ziekenhuisopnames én minder dan 800 besmettingen per dag. Volgens de voorspellingen van biostatistici zouden we die zone bereiken op 10 januari. Drie weken later kunnen er dan versoepelingen komen (lees: mogelijks ten vroegste versoepelingen 1 februari).

Er moet dus een stappenplan komen met versoepelingen voor elke sector. 
Tegen kerst moet er een voorstel vanuit de jeugdsector op tafel liggen bij kabinet en viroloog Van Ranst. De huidige tabel van kleurencodes vormt een goede basis. De Ambrassade werkt in december een voorstel uit en overlegt met 'kerncorona'. Dat is de groep van enkele vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... De VDS maakt deel uit van die groep. 


Wat werd er besproken op het opvolgoverleg met Minister Dalle, Bataljong, De Ambrassade, Departement Jeugd en Marc van Ranst

 • We verzamelden de afgelopen weken heel wat van jullie signalen en knelpunten en brachten deze op de agenda, blijf ons zeker al jullie signalen bezorgen. Zo werd o.a. benadrukt dat bijkomende communicatie naar lokale besturen die meer verbieden dan federaal en Vlaams mag, gestuurd zal worden, via zowel gouverneurs als schepenen en burgemeesters.
 • Het signaal over de nood aan perspectief voor +12 is nogmaals sterk meegenomen door onze beleidsmakers en Marc Van Ranst. Alle partijen zijn het erover eens dat dit perspectief enorm belangrijk is, en ze zullen dit bovenaan de agenda zetten zodra er over versoepelingen gepraat kan worden.
 • Met betrekking tot de doelgroep kinderen en jongeren met een beperking wordt momenteel gekeken samen met het departement naar de uitwerking van een kader, we laten het weten wanneer hier meer duidelijkheid over is en nemen jullie signalen daarbij maximaal mee. We weten dat de tijd dringt richting de kerstvakantie, dus vanuit de VDS blijven we op deze nagel kloppen.  

We houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws is. 

UPDATE 03/11: De komende 6 weken zal er stabiliteit in de maatregelen zijn.

Vanochtend vond een opvolgoverleg plaats met Minister Dalle, Bataljong, De Ambrassade, Departement Jeugd, en deze keer niet Van Ranst maar Erika Vlieghe. Belangrijkste agendapunt was om de eerste klanken te verzamelen en te bespreken welke knelpunten zich lokaal/in de praktijk stellen.

Belangrijkste zaken die we kunnen meegeven op basis van het overleg van vanochtend:
De komende 6 weken zal er stabiliteit in de maatregelen zijn.
De huidige maatregelen gelden, waaronder:

 • Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels: Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen). Begeleiding draagt altijd een mondmasker. Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
 • +12-jarigen kunnen met 3 vrienden buiten activiteiten doen of samen sporten, mits afstand. Er is helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan.
 • Jeugd(welzijns)werkingen kunnen actief blijven (groepjes van max 8 met social distancing en mondmaskers, 1-op-1-op-1-begeleiding kan)
 • Publieke ruimtes, buitenspeelruimtes en sport- en skateterreinen blijven open.
UPDATE 30/10: verstrengde maatregelen door federale regering

De persconferentie van vanavond kondigde heel wat verstrengingen aan, maar niet over jeugd. En dat was bewust. Na rechtstreeks contact met minister Dalle bevestigt de Ambrassade formeel:  

 • Dat de regels voor jeugdactiviteiten -12 NIET zijn aangepast. Wat betekent dat concreet? Dat jeugdactiviteiten, ook meerdaags, zonder overnachting kunnen plaatsvinden zowel tijdens als na de herfstvakantie, zolang de maatregelen gelden. De maatregelen die daarstraks bekend gemaakt werden, zullen wellicht tot 13 december gelden. Dit kan dus wettelijk. Waarom kan dit? Virologisch is ingeschat dat de risico’s beperkter zijn in een context waarin kinderen niet én school én andere activiteiten combineren. 
 • De Vlaamse overheid vraagt dat lokale besturen 'noodopvang' coördineren voor 9, 10, 12 en 13 november. De VDS vraagt om de termen noodopvang en speelpleinwerk niet door elkaar te gebruiken en een duidelijk onderscheid te maken. Als blijkt dat enkel kinderen toegestaan worden van zij die nood hebben, dan noemt het noodopvang (en niet speelpleinwerk). Als blijkt dat iedereen welkom blijft, zoals in normale vakanties dan is de noemer ‘speelpleinwerk’ geen probleem. Verder op deze pagina kan je het volledige standpunt van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk lezen over speelpleinwerk en noodopvang.
 • Jeugd(welzijns)werk blijft mogelijk, volgens de geldende regels. 
 • Ook het gebruik van publieke ruimte en speeltuinen door kinderen en jongeren blijft gegarandeerd.
 • Wees je ervan bewust dat lokale besturen over al deze zaken strengere maatregelen kunnen uitvaardigen en informeer je hierover zeker.  
 • De Ambrassade is de afgelopen twee dagen ook bezig geweest met afstemming sport, cultuur en jeugd. In het Ministrieel Besluit van 28/10 was het gebruik van indoor sportinfrastructuur voor activiteiten en sportkampen voor -12 indoor niet mogelijk tenzij georganiseerd door of met toestemming van de stad/gemeente. Men is zich bewust van de problemen hierrond. Weet dat er hard gewerkt wordt om eerstdaags een oplossing te vinden voor dit probleem. 

We begrijpen dat er bij lokale speelpleinwerkingen, (ouders van) animatoren en (ouders van) kinderen heel veel vragen rijzen. Als jullie inschatten dat het evenwicht qua draagkracht, risico’s en voorzien van ademruimte en jong zijn uit balans raakt, kunnen jullie zelf beslissen wat nog haalbaar en realistisch is. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) respecteert elke keuze. We begrijpen dat lokale speelpleinwerkingen, die tegemoetkomen aan de geest van de nu gevraagde inspanningen, de geplande herfstvakantie alsnog annuleren. Speelpleinwerkingen die wel opengaan zullen we blijven ondersteunen. We verwachten van hen een verhoogde waakzaamheid en het extra scherp toezien op alle nu geldende maatregelen.

We zijn er samen keihard voor gegaan om kinderen en jongeren centraal te stellen en hen optimaal ademruimte te geven. Dit is ook een belangrijke kans om dat mee waar te maken. Jullie allen doen dat elke dag. We weten dat de motivatie bij ons allen een stevige deuk heeft gekregen doorheen deze periode, door het gebrek aan perspectief en het constante bijsturen voor onze jongeren en organisaties. Het feit dat activiteiten voor -12 nog mogelijk zijn, geeft ons wel de mogelijkheid er voor die doelgroep te zijn en hen samen met hun leiding en animatoren te laten ravotten, spelen, vrijuit jong te laten zijn. Maar dit dus enkel, we kunnen dat niet genoeg benadrukken, als dat haalbaar is en goed voelt voor jullie organisatie, vrijwilligers en deelnemende kinderen. Dat is geen evidente afweging, dat weten we.

We zullen samen voor gezond evenwicht tussen ademruimte en veiligheid voor alle kinderen, jongeren en hun organisaties blijven strijden. In het bijzonder voor de meest kwetsbaren. We wensen jullie enorm veel succes en sterkte bij wat er nog allemaal komt. We blijven verbonden in deze situatie. Zorg goed voor jezelf en elkaar. 


De actuele regels

De verstrengde maatregelen gelden al minstens tot 1 maart 2021.

Speelpleinwerk kan doorgaan voor -12

Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels

 • Groepen van max. 50 personen (kinderen én begeleiders) zonder social distancing. 
 • Begeleiding draagt altijd een mondmasker, ook na de speelpleinuren.  
 • Activiteiten met overnachtingen zijn weliswaar tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12. 
 • Inschrijven kan per dag en hoeft niet langer met weekbubbels. 

Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan. 


Mogen we nu de +12 jarigen die dit jaar 13 worden, nog meetellen of niet, hoe moeten we omgaan met de geboortejaren, waar ligt de grens… 

Er is helaas nog geen formeel antwoord op die vraag. De Ambrassade gaat ervan uit dat met het verlengen van de coronamaatregelen tot 01/03/2021, ook de huidige afspraken rond afbakening leeftijd, zonder tegenbericht vanwege de overheid, blijven gelden. Dat bevestigde de Ambrassade ons op 13/01.

 • De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. 
 • De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger.

Voor de krokusvakantie kan je, zonder tegenbericht, als speelplein dus uitgaan van deze afbakening. Voor de paasvakantie of later is het nog onduidelijk. 

Omdat een eventuele wijziging impact heeft op de aankomende (krokus)vakanties is het kabinet gevraagd hier snel een antwoord op te formuleren. We hopen dat minsiter Dalle hierin de lijn van minister Weyts volgt om verwarring tegen te gaan. Van zodra we meer weten communiceren we hier ook over. 

Groepen van 50 personen, zowel binnen als buiten (incl. begeleiding)

De activiteiten kunnen georganiseerd worden voor groepen van 50 personen, zowel binnen als buiten (incl. begeleiding). We noemen alle groepen een 'groep', onafhankelijk van social distancing. De kinderen van een groep hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Begeleiding beperkt contact met kinderen en de andere begeleiding. 

Binnen één groep kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren (bv. 2 groepen van in totaal 10 personen: zij kunnen apart spelen maar ook samen, afh. van hun leeftijd met of zonder social distance). Indien de locatie het toelaat kunnen meerdere groepen van 50 op dezelfde locatie spelen.

Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen. Belangrijk in de functie van de eigenheid van speelpleinwerk en in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Zieke kinderen en jongeren of risicogroepen kunnen niet deelnemen

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

 • Kinderen en begeleiders die tot de risicogroep behoren, kunnen enkel deelnemen aan het aanbod als ze hiervoor van de ouders of huisarts toestemming krijgen. Om te weten of iemand tot de risicogroep behoort, kunnen ouders (al dan niet in overleg met de huisarts) beroep doen op deze lijst. Ga bij twijfel het gesprek aan met ouders. Moet je iemand weigeren en verloopt dit proces moeilijk kan je ook zeker van deze brief gebruik maken.  
 • Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod. Los van de covid-symptomen, laat je kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben ook niet deelnemen aan het aanbod.
 • Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 

Informeer ouders hier goed over, maak hen duidelijk dat ze hier een belangrijke verantwoordelijkheid in op te nemen hebben en dat men bij eventuele ontwikkeling van ziektesymptomen in de mogelijkheid moet zijn het kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod. Laat kinderen die symptomen ontwikkelden en van het aanbod werden verwijderd, niet opnieuw deelnemen tot de symptomen zijn verdwenen. 

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk.
Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep! 

Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche

Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

Het contactlogboek blijft belangrijk. Dit contactlogboek bevat: 

 • Een overzicht van de deelnemers van de groep = je aanwezigheidslijst. 
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 

De gegevens blijven relevant wanneer zou blijken dat iemand besmet is tijdens of na je aanbod. Je kan ouders informeren over het waarom van deze gegevens via deze brief.  


Tracing

In de zomervakantie moest je (vermoeden van) besmettingen zelf melden via het meldpunt in functie van tracing. Voor de herfst-, kerst- en voorlopig krokusvakantie wordt dit niet gevraagd. Mocht dit wijzigen dan informeren we de speelpleinen hieromtrent. 

Noodprocedure bij ziekte & EHBO

ZIEK OF VERMOEDEN VAN BESMETTING

Laat zieke kinderen en deelnemers (begeleiding inclusief) de activiteit altijd verlaten

 • Elke speelpleinorganisator voorziet een 'kindvriendelijke' plek om zieke kinderen en animatoren in “isolatie” te plaatsen. Dit mag één ruimte zijn voor alle groepen. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden.
 • Laat een deelnemer met covid-symptomen niet terugkeren naar het aanbod tenzij een test werd uitgevoerd en negatief bleek en men opnieuw gezond is. 
 • Laat een deelnemer met andere symptomen (niet covid) pas opnieuw deelnemen wanneer deze opnieuw gezond is. Dit is niet langer afgebakend in bv. min. 3 dagen symptoomvrij. 
 • Als blijkt dat een deelnemer een test nodig heeft, vraag de deelnemer dan je organisatie op de hoogte te houden van het testresultaat.
 • Als deze test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is die voor de groep waaraan het kind deelnam van toepassing is.  Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of het contacttrace centrum worden aanbevolen.
 • Communiceer als organisatie aan de ouders en opvoedingsverantwoordelijken wat gevraagd wordt (al dan niet testen of quarantaine volgens leeftijd, soort contact en symptomen).
 • Vraag je sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de uitgebreide procedure voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano.  

EHBO

 • Gewone EHBO interventies kunnen in de groep gebeuren. 
  Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per groep.
 • In functie van wondverzorging zorg je voor strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmateriaal: minimum het mondmasker en extra handhygiëne.
Speel maximaal buiten spelen op de eigen locatie, vermijd contact met externen.
 • Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd.
  Je kan binnen en buiten activiteiten doen maar zet in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden. (bv. shelter, afdak...)
 • Contact met externen wordt maximaal vermeden.
  Externen van workshops kunnen maar moeten net zoals de begeleiding een mondmasker dragen en kunnen geen contact hebben met de deelnemers.  
 • Zorg dat het voor jouw groepen duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben.
 • Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die groepen; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke groep gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de groepen om te kunnen doorsteken,...
 • Uitstappen zijn op dit moment niet mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.
 • Kookactiviteiten zijn geen probleem.
 • Overnachtingen zijn NIET mogelijk: niet voor kinderen, niet voor begeleiding.
Neem extra hygiënische maatregelen zoals in de zomervakantie

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk. Hieronder verstaan we:

 • Handhygiëne (hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans.)
 • Hoesten in de elleboog
 • Het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan
 • Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk.  

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 
 • Ook tijdens avondmomenten met animatoren, niet alleen in contact met kinderen.

Water en zeep is in principe voldoende. 
Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefste te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. 

Voorzie voldoende wastafels om wachtmomenten te vermijden.
Je mag gebruik maken van stilstaand water (bv. in een emmer) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. 

Hygiëne qua infrastructuur

 • In een ideaal scenario heeft elke groep een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen groepen als je voor de wissel contactoppervlaktes (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). 

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen toilet en wastafels. Als dit niet lukt, kan er voor sanitair een uitzondering zijn
      > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel. 
      > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan.
  Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten.


Hygiëne qua materiaal

Voorzie met je organisatie indien mogelijk dat materiaal niet tussen groepen moet worden uitgewisseld. Waar je alles binnen één groep kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden bij de groepen waarin iedereen jonger is dan 12 (behalve begeleiding).

Als materiaal door verschillende groepen gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:

 • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
 • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 

Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. Naar analogie met de zomervakantie, vind je meer details over hygiëne op www.speelplein.net/zomer

Bijkomende maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 26 oktober besliste de Brusselse Provinciale Crisiscel bijkomende maatregelen op te leggen.

Het Brussels Nederlandstalig jeugdwerk blijft in de eerste plaats de maatregelen van de Vlaamse overheid volgen die je op deze pagina kan terugvinden.

Daarnaast volg je ook bijkomende maatregelen. Deze bijkomende maatregelen blijven in voege tot minstens 13 december.

 • Verbod op jeugdwerkactiviteiten vanaf 13 jaar
 • Jeugdwerk (-12) gaat tijdens de herfstvakantie door in groepen van max. 40 personen
 • Jeugdwelzijnswerk kan doorgaan, ook voor kinderen +12. Daarover komen nog aparte regels
 • Activiteiten met externen zijn verboden (workshops, uitstappen, e.d.)
 • Derden worden enkel toegelaten als het gaat om essentiele bezoeken. Daarbij worden alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. 

Waar je alles binnen één groep kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden (behalve begeleiding).

Veel gestelde vragen

Speelpleinwerk als noodopvang, kan dat?

Voorlopig gaat speelpleinwerk tijdens de herfstvakantie dus gewoon door en is noodopvang niet aan de orde. Mocht de overheid alsnog de keuze maken om de herfstvakantie te verstrengen, in het slechte geval het jeugdaanbod af te schaffen, dan dringt de vraag naar noodopvang zich op. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) nam daarover afgelopen week ten aanzien van het kabinet volgend standpunt in:

"Van bij de start van corona heeft de VDS benadrukt dat voldoende speelmogelijkheden en ontmoetingskansen belangrijk zijn voor het sociale, fysieke en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren. De meerwaarde daarvan hebben we de afgelopen weken aan den lijve kunnen ondervinden. We zullen er dan ook alles aan doen om te blijven streven naar zo goed mogelijk, 'coronavriendelijk' speelpleinwerk. Lokaal op maat en met oog voor de eigenheid van elk initiatief. 

Wanneer echter de veiligheid voor iedereen: kinderen, animatoren, vrijwilligers, personeel… niet langer gegarandeerd kan worden, jeugdwerk verplicht de deuren moet sluiten en/of de opgelegde maatregelen voor de meeste speelpleinwerkingen niet langer haalbaar zijn, zullen we lokale speelpleinwerkingen aanbevelen niet open te gaan, althans niet als speelpleinwerk. Vanuit solidariteit met andere sectoren en het belang van (speel)kansen, voor kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder, kan speelpleinwerk in dat geval zijn steentje bijdragen om (nood)opvang mee of volledig op poten te zetten, maar wat de VDS betreft niet onder de noemer speelpleinwerk. Noem het noodopvang, niet speelpleinwerk. 


Openblijven in functie van opvang wanneer het andere jeugdwerk, op jeugdwelzijnswerk na, de deuren moet sluiten wegens niet veilig genoeg ziet de VDS onder de noemer ‘speelpleinwerk’ niet zitten:

 • Dan zijn we in de eerste plaats opvang, geen jeugdwerk meer. We zijn in de eerste plaats een vrijetijdsinitiatief. We vervullen voor vele ouders een opvangfunctie - dat is geen probleem -, maar zijn geen opvanginitiatief.
 • De kans op imagoschade voor ‘speelpleinwerk’ als jeugdwerkmethodiek is bijzonder groot. Men zou de speelpleinsector onverantwoord gedrag kunnen aanmeten. Hoe leg je uit aan (ouders) van animatoren dat het niet veilig genoeg is om zondag op de jeugdbeweging rond te lopen, maar wel veilig genoeg is om op het speelplein te staan. Beide zijn en blijven jeugdwerk. Zelfs wanneer er gewerkt zou worden met vaste groepen kinderen, maakt de samenleving dat onderscheid nauwelijks.  
 • Het is vandaag ook nog niet duidelijk hoe het ‘spelen’ en ‘voorbereiden van het speelaanbod’ er in de praktijk zal uitzien. Welke voorwaarden zullen worden opgelegd? (cfr. afstand, mondmaskers, grootte van groepen kinderen, leeftijd…) Zal speelpleinwerk haar eigenheid kunnen bewaren; “Vakantie? Op het speelplein!”.  

We denken dat het verstandig is om in tijden van noodopvang de regiorol bij lokale besturen te leggen. Ze zijn het best geplaatst om een inschatting te maken van de hoeveel nood en kunnen daar tegenover binnen de stad of gemeente op zoek gaan naar onderwijzers, vrijwilligers, personeel, leiding en speelpleinanimatoren… (cfr. paasvakantie) om het aanbod in te vullen. Vanuit onze expertise op spelen, contacten met lokale besturen en voeling met het werkveld is de VDS bereid deze noodopvang te ondersteunen met het nodige advies en begeleiding. We kunnen speelkansen stimuleren, animatoren prikkelen om hun speeldiensten aan te bieden, etc.

We hopen uiteraard dat het zo ver niet moet komen en dat er ondanks de negatieve epidemiologische evolutie voldoende ruimte blijft, letterlijk en figuurlijk, om spelen en ontmoeten op een veilige manier te blijven waarmaken binnen het reguliere jeugdwerk."  

Geen aanbod voor kinderen +12, ook niet als ze mentaal jonger zijn.

We kregen van een heleboel speelpleinwerkingen de vraag of jeugdwerk dat werkt met kinderen met een mentale beperking (mentaal dikwijls nog -12j, fysiek wel +12) beschouwd kunnen worden als jeugdwelzijnswerk. Op die manier kan er voor die kinderen nog wel jeugdwerkaanbod doorgaan tijdens de herfstvakantie. Uiteraard komt deze vraag er niet om de mazen in het net op te zoeken, wel omdat men de vergelijking maakt tussen de doelgroepen uit het jeugdwelzijnswerk en deze al even kwetsbare groep. Het jeugdwerkaanbod voor deze kinderen is sowieso al beperkt. Als dat ook wegvalt, wordt dat een harde noot om te kraken voor henzelf en hun ouders. 

Na weken van aandringen op een antwoord werd de volgende beslissing vanwege de overheid meegedeeld; Kinderen en jongeren met een beperking jonger dan  12 jaar kunnen deelnemen aan speelpleinwerk net zoals andere kinderen als ze geen risicopatiënt zijn gewoon deelnemen aan het reguliere aanbod.

Kinderen ouder dan 12, ook als zij mentaal jonger zijn, kunnen helaas niet deelnemen aan het reguliere jeugdaanbod. Dat blijft voorlopig zo. Dat is enkel nog toegelaten voor het geprofessionaliseerd jeugdwerk met een specifiek aanbod die in het decreet bovenlokaal jeugdwerk met bijzondere doelgroepen erkend zijn (bv. autismeliga, oranje vzw...). Vanuit het mentaal welzijn van deze kinderen en jongeren vinden we dat jammer. We hebben deze bezorgdheid vanuit de VDS al herhaaldelijk op de agenda geplaatst op de commissie jeugdwerk, binnen het overleg 'kerncorona'... en zullen ook de komende weken blijven ijveren om deze kinderen meer perspectief te bieden binnen het reguliere aanbod. 


Meer info vind je op de website van het departement Jeugd en De Ambrassade:

"Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) toegestaan. Aangezien de jeugdwelzijnswerker erkend is als een essentieel beroep gelden er echter specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk. Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken). Hieronder valt sinds december 2020 ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk."

Kunnen we samen eten en drinken?

Ja. Blijf in je eigen groep en let op eigen bekers, bestek enz. (materiaal uitwisselen kan immers niet). Als begeleider kan je geen mondmasker dragen wanneer je eet of drinkt. Wij adviseren daarom (voor je eigen veiligheid) om tijdens het eten minstens 1.5 meter afstand te bewaren van de groep. Als je groep hulp nodig heeft tijdens het eten kan je hen met een mondmasker aan helpen. Je kan dan zelf nadien eten, of een soort shiftensysteem afspreken met je mede-begeleiders.

Is mobiel speelpleinwerk mogelijk?

Ja. Mobiel speelpleinwerk is ook mogelijk, waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 50 personen niet overschreden wordt per groep én je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. 

Wat met het gebruik van sportinfrastructuur? (bv. speelplein in sporthal)

In het Ministerieel Besluit van 28/10/2020 kan je lezen dat activiteiten in sportinfrastructuur kunnen voor sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Het staat als volgt beschreven:
Mogen geopend blijven: sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor: voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en-kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar; 

We raden je dan ook aan om goed met je lokale overheid af te stemmen, je kan hierbij ook verwijzen naar de mogelijkheden van gebruik infrastructuur door jeugd en cultuur. Jullie kunnen samen mogelijk een oplossing of afspraak vinden waarbij jullie zoals gepland de infrastructuur kunnen gebruiken. 

Mogen wij nog afspreken met de animatoren ifv voorbereiding?

Alle bijeenkomsten met animatoren die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het klaarzetten of spelen van een activiteit voor -12-jaringen zijn onderworpen aan de geldende maatregelen in de samenleving.

Wat voorbereiding dus betreft met animatoren is de regel dat alle vergaderingen en voorbereidingen digitaal plaatsvinden. Je volgt de regels zoals die in de samenleving zijn. Kan het online? Dan is het online. Uiteraard mag je wel een halfuurtje voor of na de activiteit blijven om alles klaar te zetten en op te ruimen, dit wel met respect voor de huidige regels: tussen de leiding onderling 1,5m afstand en mondmasker dragen. Het half uurtje voor- en na zijn indicatief: Het is de tijd die je nodig hebt om fysiek klaar te zetten, niet om voorbereidingen te maken.

Als blijkt dat het echt niet mogelijk is om online af te spreken dan kan je volgens de geldende maatregelen samen komen: Afstand, 4 personen in open lucht, mondmasker, … Daar kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden: de regels zijn zoals ze zijn. Wandeldates, fietsdates met 4, om de 6 weken één andere animator uitnodigen, dat kan allemaal. Samenkomen om te vergaderen in een lokaal kan niet, wandeldates met vijf kunnen ook niet.We spreken, in tegenstelling tot de zomer, niet meer van weekbubbels, maar van groepen. Kinderen en jongeren mogen weer activiteiten combineren op 1 dag, in 1 week: school, sport, jeugdwerk...

Publieke ruimte blijft open

Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid.  


Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan

Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (oa groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Lees alle richtlijnen op de website van het Departement CJM.  

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: 

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?
 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,…
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.

 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

Hoe moeten we als jeugd(welzijns)werk omgaan met de publieke ruimte?

Je mag als jeugd(welzijns)werker vindplaatsgericht te werk gaan in de openbare ruimte. Je mag jongeren aanspreken en babbeltjes slaan maar je moet je op dat moment houden aan de algemene regels in de samenleving. (Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen) 

Je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking. 


Foto: speelplein Wollebos - Turnhout


Volg de geest van de maatregelen

Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen.

Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we dromen en hopen op een normale speelpleinzomer in 2021.

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde groep besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel. 'Weeg als organisator de maatregelen ook af, het is niet omdat je met 50 animatoren màg samenkomen dat je het zo(maar) groot moet organiseren. Onder het luikje 'Wat kan er wat betreft animatorenactiviteiten en -vergaderingen?' geven we parameters mee om een afweging te maken over concept en omvang.' 

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?
 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Samen maken we het er beste van...

Speelpleinwerk kan dat! We hebben het afgelopen zomer bewezen.


We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

We staan voor je klaar!

De regels en draaiboeken zijn ondersteunende instrumenten, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. Contacteer gerust jouw lokaal speelpleinondersteuner!


Onze aangepaste dienstverlening


speelplein.net/dienstverlening
verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen bij onze eigen VDS-dienstverlening. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.  


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 


Yana Weets

0489 409 443


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Waar vind je meer info? 

De VDS haalt zijn mosterd bij De Ambrassade en maakt ook deel uit van 'Kerncorona'. Dat is een groep van 6 vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

De VDS staat in nauw contact met andere partners uit de jeugdsector, de Ambrassade, Bataljong en het kabinet van minister Dalle om jullie vragen, bedenkingen en suggesties door te spelen.