13 jan 2021

Praktische info

Waar? Online! 

Wanneer? 

 • Vrijdag 12 maart (19u): Animatorenteam 
 • Zaterdag 24 april (19u): Inclusie, diversiteit en mentaal welzijn
 • Vrijdag 15 oktober (19u): Zomer evaluatie 
 • Vrijdag 19 november (19u): Visie en participatie 

Wat is "Het speelplein assemblee"?

Het speelplein assemblee is een bijeenkomst voor (hoofd) animatoren, stuurgroepleden en speelpleinverantwoordelijken dat 4 keer per jaar plaats vindt. Elk assemblee heeft een hoofdthema waarrond verschillende vormingen en uitwisselingen doorgaan. Je kan als speelplein zelf wat uitleg geven bij hoe jij een bepaald topic aanpakt of je kan iets opsteken van andere speelpleiners.

Kortom: jij bepaalt wat je uit deze avond haalt!
Buiten het hoofdthema geven we ook telkens enkele nieuwtjes mee vanuit de speelpleinwereld en zetten we een speelplein in de kijker! Er is ook altijd de mogelijkheid om zelf een suggestie te doen en aan te kaarten waar jij graag eens over zou uitwisselen! 

Wanneer? Inhoud?

1. Assemblee "mijn animatorenteam is best oké" (12 maart 19u)

Het thema van deze assemblee is het animatorenteam! We proberen deze avond verschillende vragen te beantwoorden waaronder:

 • Hoe hou je animatoren gemotiveerd en geëngageerd? Hoe lukt dit tijdens "corona tijden"? 
 • Hoe ziet het traject van een animator er uit? (werving tot stoppen)
 • Hoe zorg je voor sfeer in het animatorenteam? 
 • Wat is de cultuur van jouw animatorenteam? 
 • Hoe ga je om met diversiteit binnen het animatorenteam? 

We voorzien de mogelijkheid om wat uit te wisselen, om wat bij te leren aan de hand van vorming en om geïnspireerd te geraken door enkele good practices. 

Inschrijven voor deze avond kan via deze link 

2. Assemblee "Inclusie en mentaal welzijn - Hoezee!" (24 april 19u)

Het thema van deze assemblee is inclusie, diversiteit en mentaal welzijn. Het is een groot topic waar we héél wat over kunnen uitwijden maar wat gaan we deze avond bespreken? 

 • Wat is inclusie op het speelplein en hoe start je dit op?
 • Hoe zorg je voor betrokkenheid op vlak van inclusie? Hoe krijg je de hele animatorenploeg mee? 
 • Hoe ga je om met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen? 
 • Vanaf wanneer ben je een laagdrempelige werking? 
 • Waar ligt de grens? Hoe zorg je voor het mentale welzijn van de animatoren? 

Inschrijven voor deze avond kan via deze link. 

3. Assemblee "De summer recap soirée" (15 oktober 19u)

Het thema van deze assemblee is de zomer. Hoe is de zomer gelopen? We gaan deze assemblee in op de zomerindrukken en tendensen. 

Dit wilt zeggen dat we nu nog geen gespreksonderwerpen hebben vastgelegd voor deze assemblee maar dat we bij verschillende speelpleinen tijdens de zomerbezoeken ons oor te luisteren leggen en van daaruit een aanbod opmaken. 

Wat staat sowieso op het programma?

 • We laten elk aanwezig speelplein aan het woord om eens voor te stellen hoe de zomer verliep (wat waren hoogtepunten? valkuilen?) 
 • "Hoe start je het nieuwe werkingsjaar op?"

Inschrijven voor deze avond kan via deze link. 

4. Assemblee "Participeren & visie: OwYeee!" (Vrijdag 19 november 19u)

In deze deze assemblee bespreken we het thema "participeren en visie". Wat houdt dit allemaal in? 

 • Heb je een stuurgroep? Zo ja, hoe ben je "georganiseerd"? Wat zijn de taken van de stuurgroep? Wat is de rol van de speelpleinverantwoordelijke in deze stuurgroep? Hoe analyseer je de werking van de stuurgroep?
 • Hoe zorg je voor betrokkenheid in de animatorengroep? 
 • Heeft jouw speelplein een visie? Wat is het belang van een visie en hoe start je hiermee?

Inschrijven voor deze avond kan via deze link. 

Nog vragen?

Is het jou nog niet helemaal duidelijk? Laat dan iets weten aan je lokaal ondersteuner Tessa. Stuur gerust een mailtje naar