02 sep 2020

Uitbraak coronavirus COVID-19

SPEELPLEINWERK GAAT DOOR IN 2020-2021

Kan je dit werkjaar speelpleinwerk organiseren? Ja! 2020-2021 wordt een jaar van spelen met limieten, in kleinere bubbels en groepen, maar vooral van grenzeloos plezier! De basis die je moet weten: jeugdwerkregels op basis van leeftijd en kleurcodes.

Op deze pagina, www.speelplein.net/werkjaar, maken wij voor jou de vertaling op speelpleinmaat van de verplichte jeugdwerkregels en de aanbevelingen in het draaiboek. We bundelen hier alle updates vanaf 1 septemberwww.speelplein.net/zomer wordt niet meer verder aangevuld, maar blijft wel bestaan.

De jeugdwerkregels (verplicht te volgen) mét kleurcodes


Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor kinderen en jongeren dit jaar. De jeugdwerkregels zijn de regels waar elk speelplein zich verplicht aan moet houden. De jeugdwerkregels zijn onderhevig aan nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad de komende weken en maanden. Regelmatig verwijzen we dan ook naar 'de geldende maatregelen in de samenleving'.  

De jeugdwerkregels voor het werkjaar zijn grotendeels hetzelfde als die van de zomervakantie (in detail / de samenvatting), bijkomend wordt er gewerkt met een categorie +18jaar en kleurcodes.  

Draaiboek jeugdactiviteiten (aangeraden)

Er komt een draaiboek dat de jeugdwerkregels nog iets concreter maakt. Het draaiboek volgen is niet verplicht, maar we raden je wel aan om het draaiboek te gebruiken om de jeugdwerkregels zo goed mogelijk te vertalen naar jouw activiteiten. 

(De Ambrassade werkt hieraan met input van de sector. Verwacht in de loop van september) 

BELANGRIJKE UPDATES

Updates 17/09: Meer duidelijkheid rond kleurcodes en besmettingen doorgeven

De besmettingscijfers nemen toe de laatste dagen. Op het overleg met het kabinet en experten, krijgen we het signaal dat versoepelingen er in de komende weken en maanden waarschijnlijk niet inzitten. Voorlopig ook geen strengere regels. De actuele regels zoals omschreven op deze webpagina blijven van kracht. Wel enkele belangrijke updates: 

 • Blijf jeugdwerk organiseren!
  Het blijft belangrijk om het kind- en jongerenperspectief in de vrije tijd centraal te zetten. Met het jeugdwerk blijven we een goede middenweg bewandelen tussen enerzijds veiligheid en hygiëne bewaken en anderzijds broodnodige ademruimte voor kinderen en jongeren. Dat evenwicht zorgt ervoor dat onze jeugdwerkregels werken. We hebben na overleg met onze minister Dalle, en de andere ministers Glatigny en Weykmans en met viroloog Van Ranst bevestiging dat onze huidige regels afdoende zijn, mits ze goed en sterk worden opgevolgd. Dat is goed nieuws. We voelden immers naar aanleiding van de cijfers aan dat er een verstrenging in kon zitten voor jeugdwerk. Maar de maatregelen per kleurcode zoals ze nu in de regels zijn opgenomen, blijven dus volstaan.

 • Graag extra aandacht voor: het belang van organiseren van je activiteiten in de buitenlucht, het gebruik van mondmaskers voor begeleiding bij aankomst en vertrek van kinderen en jongeren en in contact met ouders en het belang van kinderen met symptomen niet te laten deelnemen. Zorg ervoor dat ouders hier ook goed vooraf van op de hoogte zijn en hier ook niet laks mee omspringen. Zet in je communicatie extra in op sensibilisering over deze zaken.

 • Er is meer duidelijkheid over de kleurcodes: de code die van toepassing is voor je organisatie wordt bepaald door je stad of gemeente (je volgt dus niet automatisch de code van de scholen in je stad of gemeente, al kan je wel rekening houden met bv. tijdelijk niet deelnemen van kinderen en jongeren uit scholen met bv. een rode code) EN kan ook voor heel Vlaanderen en dus heel ons jeugdwerk bepaald worden door onze minister Dalle. De Ambrassade vraagt ook via onze minister om meer duidelijkheid te creëren bij steden en gemeenten omtrent de bepaling van die kleurcodes.

 • Meldingen van besmettingen tijdens of na een aanbod met overnachting, moeten net zoals in de zomer doorgespeeld worden aan het agentschap Zorg & Gezondheid (zie ook de geüpdatete FAQ op website van De Ambrassade).  

Bekijk zeker ook de rubriek 'veelgestelde vragen' op deze pagina voor meer gedetailleerde info. Wat is de leeftijd van de deelnemers? In welke kleurcode bevinden de deelnemers zich? Het antwoord op beide vragen, bepaalt wat (niet) mag.

Jeugdwerkregels op basis van leeftijd en kleurcodes

Hoe ga je te werk vanaf 1 september?

Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cf. onderwijs en gelden er regels voor -12, +12 en +18. Bij -12 en +12 spreken we nog steeds over bubbels en hanteren we de jeugdwerkregels zoals tijdens de zomervakantie in code geel. Vanaf code oranje gelden er voor beide andere regels. Wanneer het merendeel van de deelnemers +18 jaar is, wordt er steeds afstand gehouden of draagt men het mondmasker wanneer afstand houden moeilijk kan. We spreken bijgevolg voor deze doelgroep niet langer over bubbels, maar over groepen. 

Als je dit werkjaar dus speelpleinwerk voor kinderen of animatorenactiviteiten organiseert,
stel je jezelf dus eerst beide vragen:

 1. Wat is de leeftijd van de ideelnemers?
 2. In welke kleurcode bevinden de deelnemers zich?

Het antwoord op beide vragen, bepaalt welke regels je volgt.
 


Let op!

Je gaat na in welke kleurcode je deelnemers zich bevinden. Deze is dezelfde als de kleurcode die hun woonplaats heeft op het moment van de activiteit. Je hanteert steeds de strengste kleurcode.

Bv. je organiseert een activiteit voor 12 tot 16-jarigen. 12 deelnemers zitten in code geel, 2 in oranje. Je volgt bijgevolg de regels in code oranje voor de hele groep.


Regels in detail per kleurcode

Code groen

Wie mag meedoen of meegaan?  
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden. 

 • Deelname van de risicogroepen kan als ze niet ziek zijn: hervatten normale werking. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden. In deze fase kan je normale werking opnieuw hervat worden.
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing 
  Tijdens de groene fase moet hier niet in het bijzonder worden ingezet. 

Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?  

 • Welk jeugdwerk is er mogelijk? Alle vormen van jeugdwerk.
 • Je normale werking kan hervat worden.  

Hoe zit dat met hygiëne?  

 • Persoonlijke hygiëne  
  Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. We blijven hier wel samen aandachtig voor, maar je normale werking kan hervat worden.  
 • De infrastructuur 
  Of je nu gebouwen, terreinen of tenten gebruikt, je normale werking kan hervat worden. 

Welke activiteiten mag je doen?  
Alle activiteiten die je wil: je normale werking kan hervat worden.

Code geel

Wie mag meedoen of meegaan?  
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.  Geen deelname van zieken, wel van de risicogroep mits toestemming of als de conditie onder controle is. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing . In de gele fase wordt minimaal het aanwezigheidsregister gevraagd en indien mogelijk ook de medische fiches.  

Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?  
Welk jeugdwerk is er mogelijk? Alle vormen van jeugdwerk.

Contactbubbels voor -12 en +12

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken bubbels van 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief). 

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.  
 • Vermijden onderling contact = bubble distancing  
 • Indien contact nodig is houden ze 1,5 meter afstand  of gebruik een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden 
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels onderling houden afstand van elkaar.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,…
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.
 • Wanneer in één bubbel kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, hanteert de bubbel de strengste bubbelregels (die van +12) en wordt er dus afstand toegepast. 
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels er rond duidelijk zijn voor alle deelnemers.  


Groepen voor +18
Activiteiten waarvan de meerderheid van de deelnemers +18 zijn, kunnen doorgaan in code geel met specifieke regels: max. 50 personen en met respect voor social distancing tussen de deelnemers en/of gebruik van mondmasker indien deze afstand niet gegarandeerd kan worden. Ook overnachtingen zijn dus mogelijk maar opnieuw moet hierbij rekening worden gehouden met bovenstaande maatregelen. Als de meerderheid van de deelnemers geen 18+ is, kan je de gewone jeugdwerkregels volgen.

Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …) .
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, …   

Hoe zit dat met hygiëne?  

 • Persoonlijke hygiëne
  Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig. 

 • De infrastructuur 
  Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

 • Het materiaal 
  In de gele en oranje fase kan materiaal gedeeld gebruikt worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dit ontsmet tussen de bubbels door.  

Welke activiteiten mag je doen?  

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. 
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte.
 • In de gele fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen tov. de bubbel wordt social distancing toegepast.
 • Overnachten kan, mits maatregelen.
 • Uitstappen kunnen, houd je aan de geldende samenlevingsmaatregelen.
 • Samen eten en drinken kan wel. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de gele fase kunnen contacten met externen, mits de maatregelen gerespecteerd kunnen worden en afstand bewaard kan blijven.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in. 
 • In de gele fase kunnen activiteiten gecombineerd worden. 

 

Code oranje

Wie mag meedoen of meegaan?
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.  Geen deelname van zieken, wvan de risicogroep mits toestemming of als de conditie onder controle is. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij voor hervatten activiteiten) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
 • Inzetten op aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing 
 • In de oranje fase wordt minimaal een aanwezigheidsregister gevraagd, en indien mogelijk ook steeds het gebruik van medische fiches (voor, tijdens en na de activiteiten). Er is ook een contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteit? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.   

Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?  
Welk Jeugdwerk is er mogelijk? Alle vormen van jeugdwerk.

Contactbubbels  voor -12 en +12

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken bubbels van maximaal 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief).  

Bij +12 wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen en buitenactiviteiten. Bij binnen-activiteiten mag de bubbel maximaal 20 deelnemers bevatten, buiten kunnen dit 50 personen zijn. Wie tijdens de activiteit een binnen en buitenlocatie combineert gaat uit van het principe binnen-activiteit (=max. 20 deelnemers).

Bij -12 kan zowel binnen als buiten de bubbel uit max.- 50 personen bestaan.

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
 • Intens fysiek contact wordt vermeden.
 • Vermijden onderling contact = bubble distancing 
 • Indien contact nodig is houden ze 1,5 meter afstand  of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden  
 • Er kunnen meerdere groepen en/of bubbels op 1 locatie aanwezig zijn maar deze mensen houden dus afstand tot de andere bubbels.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,… 
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol. 
 • Wanneer in één bubbel kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, hanteert de bubbel de strengste bubbelregels (die van +12) en wordt er dus afstand toegepast.
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers. 

Groepen voor +18
Activiteiten waarvan de meerderheid van de deelnemers +18 zijn, kunnen doorgaan in code oranje: max. 50 personen en met respect voor social distancing tussen de deelnemers en/of gebruik van mondmasker indien deze afstand niet gegarandeerd kan worden. Ook overnachtingen zijn dus mogelijk maar opnieuw moet hierbij rekening worden gehouden met bovenstaande maatregelen. Als de meerderheid van de deelnemers geen 18+ is, kan je de gewone jeugdwerkregels volgen.

Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …).
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, …     

Hoe zit dat met hygiëne?  

 • Persoonlijke hygiëne 
  Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.

 • De infrastructuur 
  Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

 • Het materiaal 
  In de oranje fase kan materiaal gedeeld worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dit ontsmet tussen de bubbels door.  

Welke activiteiten mag je doen? 

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in open lucht en op het eigen terrein. 
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte. Houd je steeds aan de geldende samenlevingsregels.
 • In de oranje fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen (tov. de bubbel) wordt social distancing toegepast.
 • Overnachten kan, mits het volgen van de maatregelen.
 • Uitstappen kunnen ook, hierbij worden de maatregelen van toepassing op de samenleving verder gevolgd.
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de oranje fase beperk je externe contacten, en kunnen deze alleen mits maatregelen.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 
Code rood

Wie mag meedoen of meegaan?
Jeugdwerk kan nog doorgaan maar wel in heel beperkte vorm. Code rood is de meeste ernstige situatie. Jeugdwerk blijft mogelijk maar alleen door sterke maatregelen te nemen: we werken niet bubbels, maar alleen met groepen van 20 personen waarbij social distancing binnen de groep ook aan de orde is en bij +12 mondmaskers deel uitmaken van de werking.

De focus ligt op jeugdwelzijnswerk. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan of beroep doen op jeugdwelzijnswerk indien dit wenselijk is. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.  Geen deelname van zieken, wel van de risicogroep mits toestemming of als de conditie onder controle is.

Iedereen kan deelnemen aan jeugdwelzijnswerk met en zonder bijzondere noden,  als dat veilig kan.

De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.  
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.  
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing:
 1. De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. 
 2. Er is een beperking van het aantal deelnemers tot 20 personen en bij jeugdwelzijnswerk afhankelijk van 1 op 1 begeleiding en/of activiteit in beperkte groep (8+1). Vooraf reserveren/aanmelden kan dus noodzakelijk zijn.
 3. Er is ook een contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteit? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.  

Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?  

Welk Jeugdwerk is er mogelijk?
In de rode fase is het van extra groot belang om te focussen op buitenactiviteiten. Activiteiten kunnen enkel nog doorgaan in groepen van 20 personen en enkel in de buitenlucht, waarbij er geen contact is tussen de deelnemers in deze groepen. Er is dus sprake van social distancing. Voor groepen +12 wordt het mondmasker ingevoerd als de afstand niet bewaard kan worden.

Jeugdwelzijnswerk blijft altijd mogelijk onder strikte en specifieke maatregelen, zodat kinderen en jongeren die hier nood aan hebben hier steeds beroep op kunnen doen.

Groepen voor +18
Geen werking toegelaten.

Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …).
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, uitbaters, terreineigenaars…    

Hoe zit dat met hygiëne?  

 • Persoonlijke hygiëne 
  Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.  Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig. 

  Voor +12 is het dragen van een mondmasker noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.  
 • De infrastructuur 
  Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

 • Het materiaal 
  Persoonlijk materiaal draagt de voorkeur. Materiaal dat wordt doorgegeven wordt tussenin ontsmet.

Welke activiteiten mag je doen? 

 • Activiteiten vinden plaats in openlucht en op het eigen terrein.
 • In de rode fase wordt alle fysiek contact vermeden
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de rode fase zijn externe contacten te vermijden, als deze contacten essentieel zijn, worden de maatregelen gevolgd. Bij jeugdwelzijnswerk worden hiervoor bijzondere maatregelen afgesproken zodat de essentiële contacten mogelijk blijven.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in. 
 

Laten we hopen en dromen van een volwaardige speelpleinzomer 2021!

Veel gestelde vragen

Wat verstaat men onder deelnemers en activiteiten?

Waar er niet wordt specifieerd, bedoelt men met de term deelnemers 'alle deelnemers' (van kinderen, jongeren, tot vrijwilligers en jeugdwerkers) en met activiteiten 'alle soorten van activiteiten'.

Hoe wordt de kleurcode bepaald waarin we ons bevinden?

Op dit moment, begin september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen naar analogie met het onderwijs in code geel. Deze code kan echter gewijzigd worden wanneer er lokaal of regionaal een verandering is in de situatie. Je stad of gemeente kan dus beslissen op basis van cijfers om de stad of gemeente naar een andere code te laten overgaan. Wanneer je stad of gemeente geel blijft (als het gem. aantal dus niet sterk gestegen is), maar je hoort bv. wel dat een bepaalde school de maatregelen van code oranje in werking zet, (in afstemming met het ministerie van onderwijs), kan je hier wel rekening mee houden: denk er dan bv. goed over na of kinderen en jongeren van de school in kwestie nog deelnemen aan je werking of tijdelijk even niet.

Om te beoordelen onder welke voorwaarden je moet werken met je organisatie, geldt dus de code van je stad of gemeente. Als je je verplaatst of bv. een overnachting gaat doen met je organisatie, is de kleurcode van de thuisgemeente van je organisatie van belang. Je kijkt dus naar de stad of gemeente waaruit je vertrekt. Als je zelf naar een stad of gemeente gaat waar een andere code geldt, kan je wel voorzorgsmaatregelen nemen zodat contact met externen maximaal wordt vermeden. Houd daarnaast ook rekening met je deelnemers: als er deelnemers uit een strengere kleurcode komen, denk je best na over hoe je je werking hieraan kunt aanpassen.


Op dit moment is het nog niet duidelijk op welke manier het overzicht zal worden weergegeven welke kleurcode waar gehanteerd wordt. Ook is het niet helemaal duidelijk hoe je reageert wanneer een kleurcode blijkt te wijzigen tijdens je activiteit. Aan de afspraken daarover wordt nog volop gewerkt. 

Zodra we hier meer informatie over ontvangen, houden we speelpleinverantwoordelijken op de hoogte. 

Wat kan er wat betreft animatorenactiviteiten en -vergaderingen?

Is de meerderheid van je animatoren -18, dan hanter je de regels zoals weergegeven bij +12. Is de meerderheid +18 jaar dan gelden de regels van afstand houden (of mondmasker). In beide gevallen is het dus mogelijk om met animatoren af te spreken.

We maken echter graag een onderscheid tussen 'pedagogische' activiteiten (bv. beleids- of evaluatievergadering, vormingsmoment...) of 'fun'-activiteiten (BBQ, kerstfeestje, samen op café...).
We zitten nog steeds volop in coronacrisis en het uitgangspunt blijft zo weinig mogelijk contact met anderen en indien toch contact zoveel mogelijk afstand houden of mondmasker gebruiken.

Vanuit die optiek zijn activiteiten met een pedagogische insteek verantwoordbaar, momenten waarbij de focus louter 'fun' is zijn dat minder, maar niet onmogelijk. Uiteraard begrijpen we zeer goed dat 'fun' een belangrijk onderdeel is van het groepsgevoel en de betrokkenheid van jongeren bij de werking. Wees creatief, maar gebruik het gezond verstand. 


Enkele richtlijnen;

Laat dit soort activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht doorgaan, kan dit niet, kies dan een ruimte die aangepast is aan het aantal deelnemers en voldoende geventileerd kan worden, blijf ook verder inzetten op de hygiëne maatregelen rond ontsmetten van handen, gebruik van eigen materiaal…   

Inspiratie:
Pimento ontwikkelde op recordtempo een brochure met 19 opdrachten rond teambuilding, kennismaking en zelfreflectie. Ideaal om van op een afstand te werken aan het teamgevoel binnen je ploeg. 

Mogen kinderen en jongeren activiteiten combineren in 1 week?

Ja, een cumul van activiteiten is weer toegestaan. Kinderen en jongeren mogen dus school, jeugdwerk, sport... opnieuw combineren. Je volgt simpelweg de jeugdwerkregels zoals omschreven op deze pagina.

 
Mogen we weer op uitstap naar het buitenland (bv. Efteling)?

Ja, je hoeft geen rekening te houden met de kleurcode van het reisadvies aangezien deze bedoeld zijn voor een verblijf van minstens 48u. Of dat slim is en je het makkelijk verkocht gaat krijgen aan de ouders/jongeren dat je een daguitstap doet naar een oranje/rood gebied is iets anders. 

Zijn overnachtingen toegestaan?

Ja, in geel en in oranje kan dit voor zowel -12 als +12. Bij +12 mag je vanaf oranje wel maar met max. 20 personen per bubbel activiteiten organiseren dus ook overnachten. +18 mag overnachten, vanaf de meerderheid 18+ is, zoals hierboven gezegd, mét respect voor social distancing en gebruik van mondmaskers als die niet gegarandeerd kan worden. Dat betekent dat bedden met voldoende afstand uit elkaar worden geplaatst. Je mag de capacitiet verhogen door deelnemers 'geschrankt' (voet tegen hoofd) te slapen te leggen. 

In code rood zijn overnachtingen niet meer toegestaan.  

Kunnen alle soorten activiteiten?

In geel en oranje zijn alle soorten activiteiten mogelijk. Net zoals tijdens de activiteiten van de zomer wordt gevraagd om activiteiten met intens fysiek contact bij alle leeftijden te vermijden. Bij code oranje kan een activiteit +12 die binnen doorgaat wel voor max. 20 personen, dit verandert niets aan het soort activiteit, wel aan de samenstelling van de groep. In rood ligt de focus op jeugdwelzijnswerk en op ruimte creëren voor kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Jeugdwerk blijft wel mogelijk in groepen van 20 personen met social distancing en mondmaskers bij +12 indien deze niet kan gegarandeerd worden en indien niet in strijd met de in de samenleving geldende regels.  

Ongeacht de activiteit hou je bij +18 steeds rekening met social distancing (of mondmasker)

Welke regels volgen organisaties in Brussel?

Behoor je tot de Nederlandstalige taalgemeenschap? Dan volg je de Vlaamse jeugdwerkregels. Behoor je tot de Franstalige taalgemeenschap, dan volg je de Waalse jeugdwerkregels.  

Wat als een deelnemer ziek wordt?

De Ambrassade werkt nog aan een duidelijk en kort stappenplan voor als één van je deelnemers ziek wordt en een bevestigde positieve test aflegt. Wat hierbij al enorm belangrijk is: we baseren ons op de regels van Sciensano. 

Belangrijk voor dagactiviteiten en dagaanbod: Het is belangrijk om

 1. ...te blijven benadrukken dat kinderen met symptomen niet kunnen deelnemen aan je activiteit. Vertoont een deelnemer symptomen tijdens de activiteit? Zonder deze dan af en laat het kind of jongere indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen.
 2. Word je nadien gecontacteerd voor contacttracing? Volg dan de instructies en zorg dat je je aanwezigheidslijst heb klaarliggen.

Als je een activiteit hebt gedaan met overnachting en de zieke deelnemer in kwestie krijgt een positieve test terug of krijgt symptomen (eerstkomende moment), tel je twee dagen terug: vallen de contacten met je andere deelnemers hierbinnen? Als dat het geval is, volg je de noodprocedure van tijdens de jeugdwerkzomer. Dan dien je:

 1. Alle deelnemers op de hoogte te brengen van de positieve test van de deelnemer en hen te vragen ook een test af te leggen (en in quarantaine te gaan tot het resultaat gekend is)
 2. Je registratielijst, indien mogelijk mét rijksregisternummers, van je deelnemers én hoog risicocontacten van wie niet ingeschreven was te bezorgen aan . Op die manier proberen ze bij agentschap Zorg & Gezondheid clusters aan besmettingen te onderzoeken.
 3. Je houdt daarnaast ook je lijst klaar voor de contactname van de contactspeurders en houdt deze lijst goed bij.

Volg de geest van de maatregelen

Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen.

Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we dromen en hopen op een normale speelpleinzomer in 2021.

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde contactbubbel besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel.

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?

 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Pas de opgelegde maatregelen toe, volg zoveel mogelijk de aanbevelingen. Interpreteer de maatregelen niet strenger dan nodig (bv. geen bubbels van 20, als 50 toegestaan is - toch mondmasker verplichten terwijl dat niet verplicht wordt - ...), maar spring er net zomin creatief mee om. Ga niet op zoek naar ‘grijze zones’, volg de ‘geest’ van de maatregelen.
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Maak er een straf speelpleinjaar van!

Speelpleinwerk kan dat! We hebben het deze zomer bewezen...


We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

We staan voor je klaar!

De regels en draaiboeken zijn ondersteunende instrumenten, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. Contacteer gerust jouw lokaal speelpleinondersteuner!


Trots op jeugdwerk 🔥

Amper coronabesmettingen in de jeugdwerkzomer! Slechts 18 speelpleinwerkingen van de 563 in Vlaanderen en Brussel moesten omwille van een besmetting deels of volledig de deuren een tijdje sluiten. Dat hadden we nooit durven hopen bij de start.

Lees het volledige persbericht.


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 

Yentl Tobbackx
">
0496 311 918

Yana Weets

0489 409 443


Onze aangepaste dienstverlening


Het coronavirus en de maatregelen hebben ook een grote impact op onze eigen dienstverlening en interne werking als vrijwilligersorganisatie.

speelplein.net/dienstverlening verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen bij onze eigen VDS-dienstverlening. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.  


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Pictogrammen om te hangen

We selecteerden voor jullie 2 pictoreeksen die gratis te gebruiken zijn: 
- Reeks 1
Reeks 2
- Reeks 3


Denk eraan: burgemeesters beslissen

Burgemeesters bepalen wat er kan op hun grondgebied. Ze kunnen strengere maatregelen opleggen indien gewenst. Stem dus zeker af met jouw lokaal bestuur in functie van speelpleinwerk.