06 jul 2020

Prachtig | Veerkrachtig

Het Koningin Mathildefonds wil financiële steun bieden aan initiatieven die gebruik maken van het grote aanpassingsvermogen dat kinderen en jongeren hebben moeten aanspreken tijdens de coronacrisis, en die hen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in de toekomst terug te vinden. Projecten ook die duurzame vormen van verbinding, solidariteit en toenadering tot stand brengen en die de eigen en andermans veerkracht stimuleren.

Wil je hier een project rond ondernemen of startte je al een project op? Dien een dossier in en maak kans op een extra duwtje in de rug.

Ontdek hier alle informatie.
Projecten kunnen ingediend worden t.e.m. 9 september 2020.

Waarover gaat het?

Kinderen en jongeren, en dan vooral de meest kwetsbaren onder hen, hebben afgezien van de lockdown als gevolg van de COVID-19 crisis. Nieuwe vormen van ongelijkheid kwamen daardoor aan het licht. De ongelijkheid die er voor de gezondheidscrisis al was, werd nog aangescherpt. De stem van kinderen en jongeren werd hierbij nauwelijks gehoord. Net op een moment waarop zij het meest nood hadden aan begeleiding, aan verbinding en aan kansen om zich te uiten, om zo uit hun isolement te ontsnappen. Het leek alsof iemand op de pauzeknop had geduwd. Hun leven stond stil.

Geleidelijk aan hervatten we momenteel ons normale leven. Het Koningin Mathildefonds wil in deze context de veerkracht van kinderen en jongeren versterken, in de eerste plaats van de meest kwetsbare onder hen. Doel is dat ze opnieuw zelfvertrouwen krijgen en geloven in hun vaardigheden om hun leven weer op te pakken en om wat ze in zich hebben waar te maken. Ondanks de omstandigheden.

Het Fonds is op zoek naar initiatieven die gebruik maken van de krachten die kinderen en jongeren hebben moeten aanspreken tijdens de crisis, en die hen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in de toekomst terug te vinden. Projecten ook die duurzame vormen van verbinding, solidariteit en toenadering tot stand brengen en die de eigen en andermans veerkracht stimuleren.

Voor wie?

De oproep richt zich tot alle Belgische niet-commerciële organisaties, die zich in België richten tot kinderen en jongeren, met een bijzonder accent op meisjes en jongens in een kwetsbare situatie (ongeacht de aard van de kwetsbaarheid). We mikken vooral op bestaande organisaties en initiatieven, waarbij partnerschappen tussen actoren uit diverse sectoren sterk worden aangemoedigd.

Koningin Mathildefonds?

Het Koningin Mathildefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt uitzonderlijke initiatieven in België, gerealiseerd door en voor jongeren, met een bijzondere aandacht voor de meest kwestbaren onder hen.