29 jun 2020

Hulp nodig deze zomer?

De VDS voorziet heel de zomer permanentie

De zomervakantie is het hoogtepunt van het speelpleinjaar. 185.000 verschillende kinderen en 23.000 animatoren spelen op volle toeren. Dat problemen opduiken en dingen niet altijd lopen zoals gepland is onoverkomelijk. Zeker nu in volle coronatijden. Hieronder lees je wie je kan aanspreken en waarvoor. We delen onze infofiche crisiscommunicatie en verwijzen ook nog eens naar de noodprocedure en bijhorende stappenplan wanneer blijkt dat er iemand deze zomer besmet zou zijn op het speelplein. 


Jouw eerste aanspreekpunt

Jouw lokaal speelpleinondersteuner is het eerste aanspreekpunt tijdens de kantooruren. Ze staan klaar staat voor een tweede opinie, om samen na te denken of naar oplossingen te zoeken. 

 • ANT - 0485 10 89 72 - Simon Knaeps
 • BXL - 0485 71 49 33 - Wauter Temmerman  
 • LIM - 0477 21 47 03 - Kobe Swennen
 • OVL - 0488 31 66 87 - Sylvia Vandaele           
 • Gent - 0474 45 99 10 - Nele Merlier
 • VBR - 0476 03 23 71 - Steffi Heremans (tot 14/07)                      VBR - 0497 36 93 37 - Tessa Verberckmoes (vanaf 14/07)
 • WVL - 0489 10 86 08 - Daisy Hoste

Ook kan je steeds terecht op het landelijk secretariaat in Mechelen tijdens de kantooruren: 015 28 73 90 – vdsinfo@speelplein.net


ons Noodnummer

--  0476 20 17 31 (augustus 2020) -- 

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis (tijdens en buiten de kantooruren) kan je ons élke vakantie bereiken op het noodnummer. Voor een klankbord, een tweede opinie, ondersteuning (ter plaatse) bij een acute interventie, advies bij (mogelijke) persvragen, crisiscommunicatie... 

Wat kunnen noodsituaties zijn?

 • Een kind of animator blijkt besmet met corona. Wat nu? 
 • Kind blijft achter bij een uitstap of is vermist.
 • Een kind of animator sterft al dan niet op het speelplein (bv. verdronken, ongeluk...)
 • Signalen rond zelfdoding
 • Brand op het speelplein
 • Een voedselvergiftiging
 • Ernstig geval van cyberpesten 
 • Ernstige bedreiging of vechtpartij 
 • ...

Andere belangrijke noodnummers

Print deze pagina en meteen ook alle andere belangrijke noodnummers uit om op te hangen in je animatorenlokaal. 


BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Marjolein Mollet is binnen de VDS het Aanspreekpersoon Integriteit (API), maar omwille van zwangerschapsrust tijdelijk vervangen Door Wim van Leeuwen. Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en (seksuele) integriteit binnen de VDS of het speelpleinwerk kan rechtstreeks bij hem terecht. Hij luistert naar jouw vraag of verhaal en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Je kan hem bereiken via wim@speelplein.net of 0473 51 64 55;

Gezien de VDS veel belang hecht aan lokaal werken, is de vertrouwensband tussen de speelpleinen en onze lokale speelpleinondersteuners vaak veel groter. Het is dan ook logisch dat zij in de praktijk het eerste aanspreekpunt zullen zijn en in samenspraak met Wim het nodige doen. 


Infofiche crisis-communicatie

Een klacht, een ongeval of een incident op het speelplein, we wensen het geen enkel speelplein toe, maar het gebeurt. Welke voorzorgen je ook neemt, een crisis kan overal voorkomen.

In deze fiche overlopen we de belangrijkste stappen bij interventies en bij communicatie

Download deze infofiche


Noodprocedure en stappenplan coronabesmetting


Naast onze infofiche verwijzen we voor deze zomer ook nog graag naar de noodprocedure en bijhorend stappenplan inzake corona: wat te doen bij een zieke deelnemer?


Noodbox voor crisissituaties


De Noodbox is een handig invulbare PDF waarmee je op voorhand nadenkt over mogelijke crisissen op het speelplein, aangepast aan jouw specifieke situatie en aangevuld met tips, telnrs... Op dit moment bevat de Noodbox 6 dossiers.