04 mei 2020

4,5 miljoen euro

 

"Veel kinderen en jongeren worden dubbel getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te beheersen. 

Het zijn de tienduizenden kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Vaak in te kleine appartementen en huizen in de stad of op het platteland. Binnen een moeilijke gezinssituatie. Vaak in armoede, teveel binnen een context van geweld en in sommige gevallen zelfs misbruik.

Het zijn de kinderen en jongeren waar we weinig van horen op de sociale media of in het publieke debat. Velen schamen zich over de situatie waarin ze zich bevinden en zoeken niet of te laat naar hulp. Hun verhalen grijpen naar de keel.

Gelukkig kunnen we in Vlaanderen rekenen op geëngageerde jeugd- en welzijnswerkers. Veel van de kwetsbare kinderen en jongeren staan op hun radar.

Tijdens deze coronacrisis hebben zij getoond dat ze op de eerste rij staan om deze kinderen en jongeren te helpen. Met dit plan willen we hun onmisbare werk erkennen, steunen en versterken.

Het actieplan van 4,5 miljoen euro kwam tot stand na intens overleg met de brede sector en de vele actoren op het veld. Het bevat hefbomen om kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona beter te ondersteunen en perspectief te geven.

Want kinderen en jongeren hebben nu meer dan ooit nood aan hoop en perspectief. Hun veerkracht zal ook na de crisis van essentieel belang zijn om de toekomst te maken. Hun veerkracht zal mee bepalen hoe die toekomst zal zijn."

 

- Fragment uit het actieplan

6 hefbomen om ondersteuning te bieden

 

Met de invoering, opvolging en naleving van de maatregels wordt het elke dag meer duidelijk dat sommige groepen in de samenleving extra worden getroffen. 

Dit plan van de Vlaamse Regering biedt zes conctrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uitrekt om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens en na deze crisis. 

Een heleboel organisaties kunnen genieten van extra middelen. Daarnaast lanceren ze een projectoproep om bottom-up initiatieven te versterken.

Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding in 2020). Per dossier kan er maximaal 100,000 EUR worden aangevraagd.

Alle informatie over het actieplan en de projectoproep vind je hier.