21 apr 2020

VACATURE: De VDS werft een Trajectcoach aan ifv spplw ‘De Speelkriebel’ Gentbrugge


Animatoren op startdag Gent


Wat verwachten we?

Je zal instaan voor de praktische en inhoudelijke ondersteuning van de werking. Hierbij werk je samen met een aantal vrijwilligers vanuit een coachende en motiverende rol. Jouw verantwoordelijkheden situeren zich binnen een aantal resultaatsgebieden:

  • Coachen van (hoofd)animatoren
  • Analyseren van de begeleidershouding en indien nodig acties uitwerken om de begeleidershouding van animatoren te versterken
  • Investeren in het leren kennen van de bestaande animatorenploeg. Aandacht hebben voor een positieve sfeer en indien nodig acties uitwerken om de groepsdynamica te versterken. 
  • Oog hebben voor het speelplezier van iedere deelnemer. Je werkt bewust acties uit om dit speelplezier te verhogen.

  • Actief deelnemen en ondersteunen bij het proces rond de vorming van een nieuwe stuurgroep die vanaf september 2020 instaat voor de organisatie van de werking.
Pas jij in dit profiel?

Je bent een organisatietalent en bent administratief nauwkeurig. Je kan vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren. Je bent communicatief, enthousiast, sociaal en vlot in de omgang met deelnemers, vrijwilligers, ouders en externe partners. Je hebt een stipte en correcte houdingen en neemt je verantwoordelijkheden bij coördinerende taken. Je bent flexibel en klantgericht. Tevens heb je een flinke portie zelfstandigheid, maar je ook samenwerken.

Je beschikt over een agogisch diploma, bij voorkeur Bach. Orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring. Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en hebt een basiskennis van de verschillende MS office pakketten. Een attest van (hoofd)animator of ervaring in het jeugdwerk- en/of vormingswerk is een pluspunt, evenals kennis speelpleinwerk als methodiek en ervaring met vrijwilligerswerk. Avond- en weekendwerk is inherent aan de job en schrikt je niet af.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een boeiende en leerrijke ervaring met een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Je krijgt begeleiding en coaching vanuit de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw en Jeugddienst Gent. We bieden een tijdelijk contract vanaf 15 juni 2020 tot en met 18 september 2020. De meeste werkuren zullen tijdens de zomervakantie plaatsvinden. Verloning volgens barema B1C in paritair comité 329.01 (volgens diploma en anciënniteit).

Solliciteer ten laatste 18 mei!

Stel je kandidaat door jouw C.V. en motivatiebrief ten laatste op 18 mei te bezorgen aan Nele. De gesprekken gaan door op 25 en 26 mei.

De Speelkriebel: Achterdries 52, 9050 Gentbrugge


Wat is 'De Speelkriebel'?

De Speelkriebel is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren uit (de ruime omgeving) van Gentbrugge. De werking wordt georganiseerd door een groep vrijwillige (hoofd)animatoren. De werking vindt plaats iedere zomervakantie gedurende 6 weken. Dagelijks zijn er gemiddeld 120 kinderen en 18 (hoofd)animatoren actief op de werking.