11 feb 2020

VACATURE: de VDS zoekt een 'Lokale Ondersteuner' voor regio Vlaams-Brabant

Huidig lokaal ondersteuner Fien gaat vanaf 22 maart een andere uitdaging aan. Daarom zoeken we een gedreven jeugdwerker die de speelpleinwerkingen in Vlaams-Brabant kan ondersteunen. Contract onbepaalde duur.


Daisy Hoste - Lokale Ondersteuner West-Vlaanderen

Lees het verhaal van Daisy!

Ik zie enkele mails van speelpleinverantwoordelijken in mijn mailbox. Het gaat om een adviesvraag om een stuurgroep op te richten, een vraag i.v.m. de gemiddelde dagprijs voor speelpleinwerk en een verantwoordelijke die benieuwd is naar welke evaluatietechnieken andere speelpleinwerkingen gebruiken. Ik beantwoord de mails en overloop nog even mijn voorbereiding van het advies deze namiddag: flappen, stiften en stylo’s mee? Voorbereiding afgedrukt? Voorbeelden van andere speelpleinen mee?

 Onderweg naar mijn advies belt een jeugddienst met de vraag om rond de tafel te zitten met de schepen van jeugd. Er komt een nieuwe jeugdsite waar het speelplein naartoe zal verhuizen. Ze willen hierbij de frisse ideeën van de VDS weten. Leuk om te horen!

Mijn advies is afgelopen. Ik spreek nog af hoe we hiermee verder gaan en ik vertrek naar huis. Ik stuur nog even een bericht naar mijn collega ploegcoach om te vragen hoe zijn dag was met de vrijwilligers.


Wat verwachten we?

Geloof jij ook in de kracht van speelpleinwerk?

We geloven in de kracht van speelpleinwerk en verwachten van jou hetzelfde. Het is jouw taak om de lokale werkingen te versterken. Je bouwt een netwerk op in je regio om speelpleinen te laten groeien. Je adviseert de werkingen met een gepaste houding. Je bouwt daarnaast ook een band op met vrijwilligers en draagt samen met je collega de regio.

Jouw uitdagingen!

Er liggen als 'Lokale Ondersteuner' heel wat boeiende uitdagingen op de plank:

-        Speelpleinrealiteit vertalen naar de VDS-vrijwilligers.

-        Particuliere speelpleinwerkingen blijven betrekken bij de VDS.

-        Bestuur van je regio versterken.

Een overzicht van alle taken

Opdracht

Voorbeeld taak

Adviezen ter plaatse

Speelplein X adviseren rond een wervingsbeleid voor vrijwilligers.

Procesbegeleiding

1 jaar lang speelplein X ondersteunen rond het thema ‘speelkansen’.

Organisatie van lokale trefmomenten

Je organiseert een speelpleincafé om uitwisseling te stimuleren.

Netwerken met lokale werkingen

Vlotte babbel voeren op speelpleinbezoeken, VDS introduceren op een studiedag, …

Regionaal beleid rond lokale ondersteuning

Samen met vrijwilligers nadenken over hoe VDS meer stuurgroepen kan bereiken.

Externe communicatie

Social media, mailverkeer, nieuwsbrief uitsturen

Expertise opbouwen

Vorming volgen rond nieuwe vzw-wetgeving


Tweedaagse voor speelpleinverantwoordelijken - WVL

Pas jij in dit profiel?

Je beschikt over ...
 • Een diploma hoger onderwijs (in een sociaal-menswetenschappelijke richting) of gelijkwaardig door ervaring
 • Een eerste werkervaring (1-2 jaar) is een pluspunt.
 • Ervaring als een hoofdanimator of coördinator op een speelplein is een vereiste.
 • Je straalt enthousiasme uit en hebt een natuurlijke interesse in mensen.
 • Je bent een vlotte babbelaar en bent sterk in netwerken.
 • Je hebt een hoge dosis aan zelfstandigheid en zelforganisatie.
 • Avond- en weekendwerk zijn voor jou geen probleem.
 • Een wagen en rijbewijs B zijn een vereiste.

Wat heeft de vds jou te bieden?

Je krijgt...
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Permanente functie op 80%, maar aangevuld tot 31.12.2020 met 20%. Herevaluatie richting 2021.
 • Loonvoorwaarden van PC329, barema B1c.
 • Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht. 
 • Uitvalsbasis: kantoor Mechelen.
 • Flexibel uurrooster dat je zelf kan beheren.
 • Avond- en weekendwerk is deel van de job.
 • Overwerk kan je compenseren.
 • Je krijgt een laptop ter beschikking.
 • Je krijgt een gsm ter beschikking, VDS draagt de telefoonkosten. 
 • Je krijgt een hospitalisatieverzekering.
 • Vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen en fiets.
 • Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer
 • Onthaaltraject met opleiding en coaching.

Met wie werk je samen?

Op ons kan je rekenen...

Solliciteer ten laatste 22 april!

Stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief te bezorgen aan Marjolein.  (VDS vzw, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen). 

 


Over ons


Dat zijn 23 stafmedewerkers en 366 vrijwilligers, met een speels hoekje af. Zij geven het beste van zichzelf om onze missie te volbrengen: meer en betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind, op 570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Je vindt ons in Gent, Hasselt en het hoofdbureau in Mechelen. En o ja… Ons hoofdkantoor heeft echt een glijbaan als nooduitgang.
Meer lezen... 


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt geen onderscheid naar afkomst, levensbeschouwing en culturele achtergrond. Wanneer je in aanmerking komt voor één van de ACTIVA-tewerkstellingsmaatregelen of voor een Individuele BeroepsOpleiding, dan houden we daar expliciet rekening mee. Wil je weten of je in aanmerking komt?  Raadpleeg je plaatselijk VDAB- of RVA-kantoor.