13 nov 2019

Nieuwe regering bespaart op jeugdwerk.

3% minder middelen vanaf 2020


Het is dan eindelijk zover: de beleidsnota Jeugd en begroting Jeugd zijn gisteren bekendgemaakt. Geen goed nieuws. Want: zoals al langer werd aangekondigd, bespaart deze nieuwe regering opnieuw op jeugdwerk en dus op kinderen en jongeren. Concreet moeten de Vlaams erkende en gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties, waaronder de VDS, vanaf 2020 3% van hun werkingsmiddelen afstaan. 

Open brief door de Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad schreef zopas een open brief en stelt het scherp: de komende jaren verwachten we van minister Benjamin Dalle méér, niet minder, investeringen in kinderen, jongeren en hun organisaties: "Het voelt wrang wanneer je elke dag het onderste uit de kan haalt."


Wat betekent dit voor VDS?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt om de 4 jaar een beleidsnota op. Het geeft de beleidskeuzes en grote strategische lijnen van onze organisatie weer en omschrijft de middelen waarmee we de gestelde organisatiedoelen willen realiseren. Op basis van deze nota kent de Vlaamse Overheid subsidies toe aan de VDS. Zo ontvangt onze organisatie t.e.m. 2021 jaarlijks €940.000. Onze organisatie is bijna voor de helft van zijn middelen afhankelijk van deze subsidies. 3% betekent +/-€28.000. We bekijken de komende weken hoe we dit verschil opvangen.