12 okt 2019

Oproep voor leden van het bestuursorgaan!

Wat doet het bestuursorgaan?

 

Het bestuursorgaan bereidt strategische beslissingen voor en monitort frequent de doelstellingen van de huidige beleidsnota.”

We zoeken gedreven leden die beleidsvoorbereidend werk doen om de richting van onze organisatie te bepalen. Het bestuursorgaan bereidt de strategische doelstellingen voor en monitort bovendien frequent de bijhorende acties en financiën. Zij zijn het klankbord voor en evalueren het “dagelijks bestuur”.


We streven ernaar om binnen het team een complementaire mix van kennis, competenties en ervaring te creëren.

Samenstelling van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit de 3 coördinatoren en 6 vrijwillige bestuurders.

Wat verwachten we van een lid van het bestuursorgaan?
  • Je maakt je 1 avond per maand vrij.
  • Je leest je in in dossiers die op de agenda staan.
  • Je neemt een actieve rol op bij de uitwerking van beleidsvoorbereiding.
  •  We vragen een engagement van 2 jaar.
Wat kan je verwachten van de VDS?
  • Je kan rekenen op een onthaal- en inwerkperiode.
  • Je wordt ondersteund in je engagement door de coördinator medewerkers.
  • De kans om onze b(l)oeiende organisatie mee vorm te geven.
Pas jij in dit profiel?
  • Je hebt affiniteit met de missie en visie van de VDS.
  • Je hebt een hart voor speelpleinwerk.
  • Je bent in staat om een vogelperspectief op de organisatie te bewaren.
Daarnaast bezit je minstens één van de volgende specifieke kwaliteiten/kennis

Competentie

Uitleg

Voorbeeld van profiel

Omgaan met verandering binnen een organisatie

Competenties en ervaring die te maken hebben met strategisch omgaan met het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie.

Opleiding rond bestuurskunde of bedrijfskunde, (werk)ervaring in organisatieveranderingen, (werk)ervaring in implementeren van nieuwe systemen, ...

Verbeteren van het imago en de reputatie van VDS

Competenties en ervaring die te maken hebben met promoten van onze dienstverlening, externe communicatie naar onze doelgroep en belanghebbenden, ...

Opleiding rond marketing of communicatie, (werk)ervaring in PR, (werk)ervaring in social media, (werk)ervaring binnen crisismanagement, ...

Verbeteren van het medewerkersbeleid

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opmaken van een beleid rond in-, door- en uitstroom van personeel/vrijwilligers.

Opleiding rond HRM, (werk)ervaring binnen werving en selectie, (werk)ervaring met VTO, (werk)ervaring met payroll en sociaal recht, (werk)ervaring als aanstuurder van personeelsleden, ...

Juridische kennis

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opvolgen van vzw- wetgeving en algemene regelgeving.

Opleiding rond rechten, opleiding rond vzw-wetgeving, (werk)ervaring met het opvolgen van vzw-wetgeving/algemeen recht.

Verbeteren van het financieel beleid

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opvolgen van financiële planning, boekhouding, evalueren, budgetten opmaken en opvolgen.

Opleiding rond bedrijfseconomie, handelswetenschappen, accountancy-fiscaliteit, business management, … (werk)ervaring met boekhouding en budgetten.

Inhoudelijke kennis van het werkveld

 

Inhoudelijke kennis van het brede speelpleinwerk

Iemand met een overzicht over noden en trends binnen het speelpleinwerk.

Kennis van en contacten binnen de bredere jeugdsector

Brede kennis van de jeugdsector,  contacten binnen het departement, kennis van beweging binnen politiek, …

Iemand met contacten binnen de brede sector, voldoende ervaring binnen de brede sector, ...

Coördineren  van uitvoerende zaken

Competenties en ervaring die te maken hebben met het aansturen van dagelijkse uitvoering, planning en organisatie op korte termijn, probleemoplossend denken, ...

Werkervaring als leidinggevende, (werk)ervaring met eventmanagement, (werk)ervaring met planning en organisatie, ...

Goesting?

Stel je kandidaat door je motivatiebrief ten laatste op 31 oktober 2019  te bezorgen aan marjolein@speelplein.netJe kan op dat mailadres ook terecht met al je vragen.

Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de adviescommissie. Op basis van deze gesprekken worden een ideale samenstelling voor de AV opgemaakt. 


Pepijn Hanssens (Voorzitter VDS 17-19)

 

Als bestuurder heb je impact op de organisatie vanuit een speciale positie. Je moet durven lijnen uitzetten, knopen doorhakken en duidelijkheid scheppen. Maar tegelijk ook bescheiden blijven, want er gebeurt zoveel in de organisatie waar je nooit volledig zicht op hebt. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid, maar tegelijk ook bijzonder leuk omdat je die prachtorganisatie die de VDS is, kan vooruit helpen.