11 okt 2019

Oproep voor AV-leden!


Wat doet de Algemene Vergadering?

 

De AV beslist over de langetermijnsdoelstellingen van de VDS en gaat deze jaarlijks monitoren.”

We zoeken gedreven AV-leden die samen verantwoorde beslissingen nemen over de missie en visie, de strategische en operationele doelstellingen van de VDS. Daarnaast monitort de AV jaarlijks de resultaten


Samenstelling van de AV

 • 1O VDS-vrijwilligers (geen regiovertegenwoordiging)
 • 2 stafmedewerkers
 • 2 partnerorganisaties
 • 2 speelpleinorganisatoren (1 vanuit een gemeentelijke werking, 1 vanuit een particuliere werking)
 • 3 coördinatoren
 • 2 leden van het bestuursorgaan 

We streven binnen het AV-team naar een complementaire mix van kennis, competenties en ervaring.

Wat verwachten we van een AV-lid?
 • Je maakt je een tweetal avonden per jaar vrij.
 • Je leest je in in dossiers die op de AV-agenda staan.
 • We vragen een engagement van 2 jaar.
 • Dit engagement wordt na de eerste 2 jaar jaarlijks bekrachtigd.
Wat kan jij verwachten van de VDS?
 • Je kan rekenen op een onthaal- en inwerkperiode.
 • Je wordt ondersteund in je engagement door de coördinator medewerkers.
 • De kans om onze b(l)oeiende organisatie mee vorm te geven.
Pas jij in dit profiel?
 • Je bent VDS-vrijwilliger of speelpleinorganisator
 • Je hebt affiniteit met de missie en visie van de VDS.
 • Je hebt een hart voor speelpleinwerk.
 • Je bent in staat om een vogelperspectief op de organisatie te bewaren.
Daarnaast bezit je minstens één van de volgende specifieke kwaliteiten/kennis

Competentie

Uitleg

Voorbeeld van profiel

Omgaan met verandering binnen een organisatie

Competenties en ervaring die te maken hebben met strategisch omgaan met het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie.

Opleiding rond bestuurskunde of bedrijfskunde, (werk)ervaring in organisatieveranderingen, (werk)ervaring in implementeren van nieuwe systemen, ...

Verbeteren van het imago en de reputatie van VDS

Competenties en ervaring die te maken hebben met promoten van onze dienstverlening, externe communicatie naar onze doelgroep en belanghebbenden, ...

Opleiding rond marketing of communicatie, (werk)ervaring in PR, (werk)ervaring in social media, (werk)ervaring binnen crisismanagement, ...

Verbeteren van het medewerkersbeleid

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opmaken van een beleid rond in-, door- en uitstroom van personeel/vrijwilligers.

Opleiding rond HRM, (werk)ervaring binnen werving en selectie, (werk)ervaring met VTO, (werk)ervaring met payroll en sociaal recht, (werk)ervaring als aanstuurder van personeelsleden, ...

Juridische kennis

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opvolgen van vzw- wetgeving en algemene regelgeving.

Opleiding rond rechten, opleiding rond vzw-wetgeving, (werk)ervaring met het opvolgen van vzw-wetgeving/algemeen recht.

Verbeteren van het financieel beleid

Competenties en ervaring die te maken hebben met het opvolgen van financiële planning, boekhouding, evalueren, budgetten opmaken en opvolgen.

Opleiding rond bedrijfseconomie, handelswetenschappen, accountancy-fiscaliteit, business management, … (werk)ervaring met boekhouding en budgetten.

Inhoudelijke kennis van het werkveld

 

Inhoudelijke kennis van het brede speelpleinwerk

Iemand met een overzicht over noden en trends binnen het speelpleinwerk.

Kennis van en contacten binnen de bredere jeugdsector

Brede kennis van de jeugdsector,  contacten binnen het departement, kennis van beweging binnen politiek, …

Iemand met contacten binnen de brede sector, voldoende ervaring binnen de brede sector, ...

Interesse?

Stel je kandidaat door je motivatiebrief ten laatste op 31 oktober 2019  te bezorgen aan marjolein@speelplein.netJe kan op dat mailadres ook terecht met al je vragen.

Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de adviescommissie. Op basis van deze gesprekken worden een ideale samenstelling voor de AV opgemaakt. 


 

Carlos/Kristof Joos - 2 jaar ervaring als AV-lid

Ik kijk tevreden terug naar de voorbije 2 jaar als AV-lid. Samen met de andere leden hebben we vaak belangrijke knopen doorgehakt. Zo leerde ik op een andere manier samenwerken, een manier die ik niet had bedacht toen ik in mijn eerste jaar vrijwilliger werd. Dankzij de AV leerde ik veel interessante mensen kennen met vernieuwende en verrijkende visies over wie VDS is en wat VDS doet. Als lid van de AV ben je de laatste sleutel in een lang beslissingsproces. Je kan een laatste keer stil staan en zaken in vraag stellen. Daarom zou ik er met ogen dicht nog twee jaar bij doen. Kom ik jou dan ook tegen en bepalen we samen de koers van de VDS?