31 jan 2019

VDS werkt aan een advertentiebeleid.

Je bent welkom om mee na te denken


Veel bedrijven, organisaties, instellingen, speelpleinen... stellen ons de vraag om via onze communicatiekanalen een oproep te verspreiden of te adverteren al dan niet voor commerciële doeleinden:

bv. oproep voor animatoren, vacatures, reclame voor een theateraanbod, nieuwe inschrijfsoftware of pretpark met korting, een enquête in het kader van een thesisonderzoek, vorming interessant voor speelpleinwerk die de VDS zelf niet aanbiedt (bv. rond rouwen)...


We willen dat onze communicatie in de eerste plaats blijft aansluiten bij je wensen en die van je speelplein.

Geef ons je mening...

Via een adverteerbeleid wil de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk de afweging maken in welke mate we al dan niet ingaan op vragen en zo ja, op welke manier. We willen in de eerste plaats dat onze communicatie blijft aansluiten bij jouw wensen en speelpleinbehoeften. 

Daarom ben je van harte welkom om mee met mij na te denken tijdens een open vergadering van de werkgroep communicatie. Die gaat door op 21/02 om 19u op ons kantoor in Mechelen,
(op 15 min. wandelafstand van station Mechelen)


In een vorige vergadering deden we al een eerste aanzet.
Die koppelen we terug ter feedback en vervolgens bouwen we hierop verder.

Interesse? Stuur een mailtje naar Bert.   

Ik kijk uit naar je komst


Bert Breugelmans

Coördinator Communicatie
bert@speelplein.net
T 0494 79 09 65