02 okt 2018

Nadromen van die fantastische zomer!

We brachten doorheen de zomer 92 van 140 Oost-Vlaamse speelpleinwerkingen een persoonlijk bezoekje. Enkel op die manier staan we met onze 2 voeten in het veld, kennen we de lokale context en kunnen we op maat werken! Benieuwd naar een indruk van de Oost-Vlaamse speelpleinen? 


Ideetjes stelen mag! 

Ga je mee op STuurBuurKuur 2018


STuurBuurKuur (oftewel STBK) is een weekend voor alle Oost-Vlaamse speelpleinen waar eigen speelpleintijd, vorming, uitwisseling en ontspanning centraal staan. Dit weekend is bedoeld voor animatoren, hoofdanimatoren en verantwoordelijken die doorheen het werkjaar bezig zijn met hun speelplein en die willen nadenken over hun speelplein. Hou het weekend van 19-21 oktober vrij!