07 mei 2018

WAT WAT, HET NIEUWE MERK DAT JONGEREN INFORMEERT

Alles bij elkaar!

De eerste kus, een eerste keer alleen gaan wonen, een eerste keer nadenken over wat je later wil worden. Jongeren tussen 11 en 24 jaar zoeken in een wereld vol informatie een antwoord op 1001 vragen. WAT WAT daagt hen uit, inspireert, empowert en connecteert met advieskanalen wanneer nodig. 

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Publiq, Child Focus, Pimento etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaat WAT WAT de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen.

Veel aandacht voor privacy

watwat.be is het online platform waar tal van organisaties hun kennis en expertise op maat van jongeren vertalen. WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal van organisaties.

Centraal op de website komt een zoekbalk en kunnen jongeren hun leeftijd ingeven om de antwoorden meer te laten aansluiten op hun leefwereld. Jongeren krijgen een kwaliteitsvol antwoord op hun vraag en wijst WAT WAT hen door naar relevante bestaande zelftests en de meest passende advies- of hulplijn.

Op watwat.be kunnen jongeren ook hun eigen verhaal kwijt. watwat.be steunt op continue data analyse. Alle informatie op de website wordt op basis hiervan geoptimaliseerd om steeds relevant te zijn voor jongeren. Alles gebeurt anoniem en met veel aandacht voor privacy.

Extra zorg & aandacht


Sommige kinderen op het speelplein hebben nood aan extra zorg omwille van ADHD, een moeilijke thuissituatie, een beperking, een huisdier of dierbare die gestorven is, omdat ze geen Nederlands spreken...

Concrete tips en info op www.speelplein.net/extrazorg