09 aug 2017

Nieuwe regels rond 'gegevensbescherming'

Van kracht op 25 mei 2018

Op 24 mei trad de nieuwe Europese privacy verordening, officieel: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Het duurt nog tot 25 mei 2018 vooraleer de nieuwe privacyregels definitief van toepassing zullen zijn, maar speelpleinwerkingen die persoonsgegevens verwerken bereiden zich best nu al voor.

De nieuwe regels hebben betrekking op het dataregister, de privacyverklaring, de rechten van de betrokkene waarover u gegevens bewaart, de verzoeken tot toegang, de toestemming voor gegevens van kinderen, datalekken en de opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming...

Europa bouwt verder op Belgische Privacywet

Helemaal nieuw is de AVG natuurlijk niet. Veel basisprincipes vind je reeds terug in de actuele Belgische Privacywet. Wie vandaag al voldoet aan de huidige wetgeving zal dat als basis kunnen gebruiken voor de implementatie van de AVG. Toch zijn er enkele nieuwigheden en verbeteringen die de huidige aanpak licht zullen wijzigen.

Bereid je voor in 13 stappen

De AVG legt meer nadruk op de documentatieplicht van de verwerkingsverantwoordelijke, als blijk van diens verantwoordelijkheid.

Met behulp van een stappenplan kunnen verantwoordelijken en verwerkers de verschillen tussen de huidige Privacywet en de nieuwe AVG opsporen en hun beleid hierop afstemmen. In de komende maanden zal de Privacycommissie, i.s.m. de betrokkenen sectoren, bijkomende richtlijnen en instrumenten uitwerken om organisaties te begeleiden bij deze voorbereiding.
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgt het op, informeert en organiseert in het voorjaar ook een studiedag voor het speelpleinwerk.

De Privacycommissie informeert ook op haar website in verschillende themadossiers over de nieuwe regelgeving en duidt, waar relevant, de wijzigingen aan ten opzichte van de huidige Privacywet.

Vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.