09 aug 2017

Nieuwe regels rond 'gegevensbescherming'

Van kracht op 25 mei 2018

Op 24 mei trad de nieuwe Europese privacy verordening, officieel: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Het duurt nog tot 25 mei 2018 vooraleer de nieuwe privacyregels definitief van toepassing zullen zijn, maar speelpleinwerkingen die persoonsgegevens verwerken bereiden zich best nu al voor.

De nieuwe regels hebben betrekking op het dataregister, de privacyverklaring, de rechten van de betrokkene waarover u gegevens bewaart, de verzoeken tot toegang, de toestemming voor gegevens van kinderen, datalekken en de opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming...

Europa bouwt verder op Belgische Privacywet

Helemaal nieuw zijn de spelregels natuurlijk niet. Veel basisprincipes vind je reeds terug in de actuele Belgische Privacywet. Wie vandaag al voldoet aan de huidige wetgeving zal dat als basis kunnen gebruiken voor de implementatie van deze Europese verordering. Toch zijn er enkele nieuwigheden en verbeteringen die de huidige aanpak licht zullen wijzigen bv. de verantwoordingsplicht, de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, rond transparantie en verantwoordelijkheid...


Het uitgangspunt is dat je géén persoonsgegevens verwerkt. Indien toch... zo minimaal mogelijk voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

Ilja Van Hespen | Docent Administratief Recht


Bereid je voor!

De AVG legt meer nadruk op de documentatieplicht van de verwerkingsverantwoordelijke, als blijk van diens verantwoordelijkheid.

Met behulp van een stappenplan kunnen verantwoordelijken en verwerkers de verschillen tussen de huidige Privacywet en de nieuwe AVG opsporen en hun beleid hierop afstemmen. In de komende maanden zal de Privacycommissie, i.s.m. de betrokkenen sectoren, bijkomende richtlijnen en instrumenten uitwerken om organisaties te begeleiden bij deze voorbereiding.

De Privacycommissie informeert ook op haar website in verschillende themadossiers over de nieuwe regelgeving en duidt, waar relevant, de wijzigingen aan ten opzichte van de huidige Privacywet.

Ook SCWITCH (een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie en de federatie sociaal-cultureel werk) heeft een bruikbare bundel met hapklare informatie over de GDPR-regeling op VZW-niveau.  


20/03/18 - Studiedag op maat van speelpleinwerk!

De VDS vindt het waardevol om lokale speelpleinen goed voor te bereiden op deze veranderingen en de veelheid aan informatie op een begrijpbare en praktische manier op speelpleinwerk af te stemmen.

Onze lokaal ondersteuners verdiepten zich in de materie en staan je bij. Daarnaast organiseert de VDS op 20 maart 2018 (van 13u tot 16u30) een studienamiddag in Mechelen op maat van speelpleinverantwoordelijken die bestaat uit 3 delen:

  • Expert Ilja Van Hespen (docent administratief recht) vat de nieuwe wetgeving bondig samen.
  • In deel 2 beantwoordt hij alle praktische speelpleinvragen.
  • Tot slot presenteert de VDS jullie enkele handige tools met praktische tips en voorbeelden om de nieuwe wetgeving te implementeren.


Schrijf je in! (> trefdagen)
Gratis voor leden. 
Niet-leden betalen €35/pp.

 


Vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.


Studiedag op maat van speelplein

De VDS organiseert, samen met expert Ilja Van Hespen, op 20 maart 2018 (van 13u tot 16u30) een studienamiddag in Mechelen op maat van speelplein-verantwoordelijken.

Schrijf je in! (> trefdagen)

Gratis voor leden.
Niet-leden betalen €35/pp.