Evaluatiemomenten geschrapt!

De laatste stap valt weg


Tot voor kort moesten toekomstige animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs na een succesvolle stage nog een evaluatiemoment volgen om hun attest te behalen. Dat evaluatiemoment werd op 01 april 2020 afgeschaft (geen grap!). 

Na een grondige evaluatie met de overheid en de jeugdwerksector bleek het evaluatiemoment geen meerwaarde voor het traject van de animator, hoofdanimator of instructeur in wording. 


Met terugwerkende kracht

Het schrappen van de evaluatiemomenten werkt met terugwerkende kracht. Iedereen die na 13 maart 2017 zijn cursus deed, hoeft geen evaluatiemoment meer te volgen. Na een geslaagde cursus start je aan je stage en wanneer die succesvol is afgerond, ontvang je je attest.  

 

Alle jongeren die na 13 maart 2017 al een cursus volgden en stage liepen, moeten niet meer deelnemen aan het evaluatiemoment.

Hilde Van Dyck Departement CJM Vlaamse overheid

De termijn van 3 jaar blijft bestaan

Je moet je traject tot animator of hoofdanimator nog steeds binnen de 3 jaar vervolledigen. Dat wil zeggen dat je vanaf het moment dat de cursus begon je drie jaar de tijd hebt om te slagen op je stage. 

  • Uitzondering! Deelnemers van wie de termijn afliep in de periode waarin de coronamaatregelen werden genomen, krijgen een verlenging van de trajectperiode tot en met 15 november 2020 om hun traject succesvol af te ronden. De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht voor jongeren waarvoor de termijn van drie jaar al was afgelopen vóór 13 maart 2020.

Wanneer krijg ik mijn attest?

Van zodra je stageplaats je online positief beoordeeld heeft, kunnen wij dit ook zien. We kijken één keer per maand de nieuwe geslaagde animatoren of hoofdanimatoren na. Daarna reiken we je attest uit. Je zal dus nooit langer dan 2 maanden moeten wachten op je attest.

Alle evaluatiemomenten worden geschrapt

Was je al ingeschreven voor een toekomstig evaluatiemoment, dan krijg je nog een aparte e-mail waarin we je op de hoogte houden van deze annulatie. Je hoeft niet meer deel te nemen en krijgt gewoon je attest.

Kijk wel goed na bij profiel op mijnkadervorming.be dat je stageplaats je stage positief beoordeeld heeft. Als ze dat nog niet deden, mag je aan hun oren trekken. Anders kunnen we geen attest uitreiken. 

Verandert er iets voor de stageplekken?

Nee, jullie begeleiden jullie stagiairs nog steeds vol enthousiasme zoals daarvoor (50u) en duiden een geslaagde stage aan op mijnkadervorming.be. De VDS moet nog steeds de attesten aanvragen en kan dat pas doen nadat online alles in orde staat. 

Het trajectboekje wordt herwerkt en zal tegen september 2020 geen melding meer maken van de evaluatiemomenten.

Download de handleiding voor stageplaatsverantwoordelijken om te weten hoe je stagiairs online beoordeelt.


Veelgestelde vragen

Ik was ingeschreven voor een evaluatiemoment dat geannuleerd werd omwille van de corona-maatregel. Moet ik er nog één volgen?

Nee. Je krijgt zo snel mogelijk je attest.

Ik volgde cursus in de krokusvakantie van 2017 (27 feb – 5 maart), deed mijn stage, maar ben nooit naar een evaluatiemoment geweest. Kan ik mijn attest nog krijgen?

Nee. De tijdsduur waarin je je traject (cursus-stage-evaluatiemoment) moest afronden is reeds overschreden. Je hebt niet alles afgerond binnen de 3 jaar. We kunnen geen attest aanvragen.

Het schrappen van de evaluatiemomenten geldt enkel voor jongeren die na 13 maart 2017 cursus volgden.

Ik heb mijn stage al gedaan en heb mijn attest nog niet gekregen. Wat liep er fout?

Het kan zijn dat je stageplaats je online nog niet heeft beoordeeld. Vraag hen om dat zeker zo snel mogelijk in orde te brengen.

Maandelijks kijken we de geslaagde cursisten na. Je zal dus je attest ontvangen ten laatste tegen het einde van de maand volgend op het moment waarop je stageplaats je online beoordeelde. Stage beoordeeld op 3 januari = ten laatste 28 februari je attest.   

Ik kon mijn stage niet doen binnen de termijn van drie jaar omwille van de corona-maatregelen. Kan ik mijn attest nog behalen?

Ja. Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19) wordt er voor jullie een uitzondering gemaakt. Je mag je stage nog afronden tijdens de zomervakantie of tijdens de herfstvakantie. Na 15 november 2020 kan je geen geldige stage meer volgen en wordt je traject geannuleerd. Je moet opnieuw cursus volgen en stage doen om je attest te behalen. Tijd zat! 

Nog vragen?

Stage doen?

Meer informatie over je stage vind je hier


Hoera! Jouw erkend attest

Een vraag over onze erkende attesten of je attest verloren? Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
">
T 015 28 73 90 


Je kan ook alles rechtstreeks nalezen op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de regelgeving kadervorming.