Evaluatiemomenten

De laatste stap

 

Na je stage sluit je aan op een evaluatiemoment naar keuze, de laatste stap richting een erkend attest. Een evaluatiemoment is verplicht om je attest animator, hoofdanimator en instructeur te behalen. Gedurende 4 uur blikken we, samen met andere cursisten, terug op je stage. 

Download de folder 'evaluatiemomenten 2019'

Belangrijk!

De Vlaamse Overheid verplicht cursisten om het evaluatiemoment te volgen bij de organisatie waarbij je ook je cursus volgde. Ben je bij de VDS op cursus geweest, dan schrijf je je ook in voor een evaluatiemoment van de VDS. Ook al liep je misschien geen stage op het speelplein. Je zal hier automatisch van op de hoogte worden gebracht van zodra je je stage hebt afgerond en dit geregistreerd is op www.mijnkadervorming.be.


Waarom is dit moment nuttig?

  • Tijdens een evaluatiemoment heb je als cursist een eerste speelpleinervaring achter de kiezen. Daardoor kan je over een aantal thema’s meepraten. De opgedane ervaringen in combinatie met een stevige reflectie maken dat je tijdens je volgende speelpleinweken veel steviger in je schoenen staat.
  • Verliep de stage niet zo vlot, dan is een evaluatiemoment je neutrale uitlaatklep. Zo’n objectief moment brengt je vaak tot andere inzichten.
  • Een evaluatiemoment creëert tijd om stil te staan bij je stage. Vaak heeft een speelplein niet de tijd om met iedere cursist grondig stil te staan bij het afgelegde proces.

een traject is afgebakend in de tijd

Je traject start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar deelnemen aan een evaluatiemoment en slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren.


Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een evaluatiemoment?

De kostprijs van het evaluatiemoment zit altijd mee verrekend in de prijs van de cursus. Als je op cursus bent geweest, heb je dus al betaald voor je evaluatiemoment, ongeacht waar of wanneer je dit volgt.

Wat als ik op geen enkel evaluatiemoment aanwezig kan zijn?

De VDS organiseert op jaarbasis minstens 16 evaluatiemomenten verspreid doorheen het jaar. Je hebt ook 3 jaar de tijd om deel te nemen aan een evaluatiemoment en te slagen voor je stage. Het is dus onmogelijk dat geen van voorgestelde momenten zou passen.

Ik ben niet geslaagd voor mijn stage, moet ik dan naar een evaluatiemoment komen?

Neen, het evaluatiemoment is de laatste stap van het traject animator, hoofdanimator of instructeur. Je kan pas naar het evaluatiemoment komen als je de vorige stap (de stage) met succes hebt afgerond.

Ga ik samen met de mensen van mijn cursus naar het evaluatiemoment?

Dat hoeft niet. Je mag volledig zelf plannen wanneer je naar het evaluatiemoment komt. Wij bieden gedurende heel het jaar en over heel Vlaanderen & Brussel verschillende evaluatiemomenten aan. Het is natuurlijk wel plezant om de mensen met wie je cursus volgde nog eens terug te zien. Je kan gerust met hen afspreken om in te schrijven voor hetzelfde evaluatiemoment.

Moet ik mijn stagebegeleider meenemen naar het evaluatiemoment?

Neen, je moet enkel jezelf :) en je ingevulde trajectboekje meebrengen.

Nog vragen?

Schrijf je in

De VDS biedt verschillende evaluatiemomenten doorheen het jaar verspreid in Vlaanderen en Brussel.Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
T 015 28 73 90