Inzetten op een sterke animatorenploeg

Inzetten op een sterke ploeg is een kerntaak van het speelpleinwerk. Het speelpleinwerk bestaat niet zonder sterke ploeg. Zowel kinderen als animatoren zijn een primaire doelgroep van een speelpleinwerking. Speelpleinwerking is en blijft jeugdwerk met jongeren uit de gemeente. Dat impliceert een procesgerichte benadering, m.a.w. de ruimte om te leren uit mislukkingen en geen keuze voor een vlekkeloos eindproduct. Jongeren krijgen kansen om zelf aan het speelplein te bouwen. Met vallen en opstaan, de juiste feedback, voldoende experimenteerruimte en een goede ondersteuning zullen zij die kansen grijpen. 

Jobstudenten of vrijwilligers, het doet er niet toe, zolang je maar een goed functionerende ploeg uit de grond stampt én onderhoudt. Jongeren moeten zich goed voelen in de ploeg, moeten zin hebben om naar een leuk resultaat te werken en het moet er gewoon plezant zijn. 


Tekort aan en verloop van animatoren zijn de grootste schrik bij verantwoordelijken

Wat kan jij en je gemeente doen?

Elk gemeentebestuur heeft sleutels in handen om te bouwen aan een straffe speelpleinploeg:

De VDS geeft de voorkeur aan het werken met vrijwilligers

Of je nu werkt met vrijwilligers of jobstudenten. In de wijze waarop je met jongeren omgaat maakt dat géén verschil. De jongeren zelf veranderen niet. Hier lees je er alles over.

Practice what you preach

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is niet tegen betaald vakantiewerk op het speelplein, maar vanuit de realiteit en onze eigen ervaring als vrijwilligersorganisatie geloven we sterk in de kracht en de voordelen van vrijwilligers. In tegenstelling tot speelpleinen met betaalde krachten stelt de VDS vast dat werkingen met in hoofdzaak vrijwilligers er beter in slagen meer verbondenheid te creëren, een grotere betrokkenheid waar te maken en een voorwaardelijk engagement te realiseren. Tijdens vakantieperiodes én tijdens het jaar. 

Speelpleinwerk is jeugdwerk

Kiest jouw speelplein er voor om jeugdwerk te zijn? 

In 2020 organiseert de VDS een congres over speelpleinwerk als jeugdwerkmethodiek. (datum wordt nog meegedeeld)