Speelplein voor elk kind, betaalbaar en "op den bots"


Speelpleinwerk is één van de meest laagdrempelige jeugdwerkmethodieken en biedt kansen voor alle kinderen. De VDS streeft naar toegankelijk speelpleinwerk: bekend, betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar en begrijpbaar. Elk speelplein moet bewust streven naar het betrekken van zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De VDS ziet kansen in samenwerking met andere (buurt)organisaties (bv. afstemmen en uitdragen van het aanbod, kortingstarieven bepalen, diverse kinderen en jongeren toeleiden, ontmoeting opzetten…).     

Van alle jeugdwerkvormen slaagt speelpleinwerk er het best in de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen: van kleuters tot tieners, van kinderen met een handicap tot kinderen in kansarmoede.

Maak doordachte beleidskeuzes. Kinderen weigeren omdat ze uit een andere gemeente komen of hen speelkansen ontzeggen door een meerprijs te vragen, zijn maatregelen die we als koepel afraden. Alsook het systeem waarbij het enkel mogelijk is vooraf in te schrijven. Dat strookt niet met de openheid waarvoor speelpleinwerk staat. Beter is om ruimte te laten om de dag zelf nog in te schrijven, eventueel in combinatie met een systeem van vooraf inschrijven.


Geen inschrijfstress bij ouders: op 77% van de speelpleinen kunnen de kinderen de dag zelf beslissen of ze willen meespelen.

Wat jij en je gemeente doen?

Uit de speelpleinenquête 2015

 

  • 70% van de speelpleinen geeft aan inclusief te werken.
  • Op 77% van de speelpleinen kunnen de kinderen de dag zelf beslissen of ze willen meespelen.
  • De gemiddelde prijs voor een dagje speelplein bedraagt 5 euro. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2000. Heel wat speelpleinen hebben kortingstarieven, de Uitpas wordt nog maar door 6% gebruikt. 
  • 32% heeft al eens een inschrijfstop moeten inlassen.